Gjennomføring

Hovedfremdrift

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur og riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. Grunnarbeidene startet i mai 2020. Foreløpig plan for arbeidene fremover er vist tabellen under.

​Milepæl
​Start graving og fundamentering​Mai 2020
​Start råbygg​Primo 2021
​Start tett hus arbeider​Ultimo 2021
​Start innvendige arbeider​Ultimo 2021
​Prosjektet klargjøres for drift​Årsskifta 2023/2024

Entrepriseplan

Det er valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser basert på både NS8405 og NS8407. Entreprisene er delt opp i hensiktsmessige størrelser, basert på ulike oppstartstidspunkt og faglig innhold. Det vil også bli gjennomført anskaffelser av medisinteknisk utstyr.

Gjennomføringsmodellen skal sikre at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Planen forventes samtidig å gi tilfredsstillende priskonkurranse i markedet .

Kontraheringsplan

Regulering

Plan for omregulering av området er utviklet i parallell med konseptfase og forprosjektet. Planen er oversendt til behandling i Oslo kommune i september 2019.

Planinnsyn, Oslo kommune

Fant du det du lette etter?