Informasjonsmøte på Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for bygging av nytt klinikkbygg og protonsenter inviterer naboer til informasjonsmøte om prosjektet og oppstart av byggeaktivitetene.

​En stor del av dagens bygningsmasse på Radiumhospitalet skal rives for å kunne bygge nytt klinikkbygg og protonsenter. Oppstart av arbeidet vil være tidlig vår 2019 og pågå ut året. Nytt klinikkbygg og protonsenter planlegges å være ferdig innen utgangen av 2023. I forkant av oppstart av rivearbeidene er det som forberedende arbeider behov for å klargjøre mest mulig på tomta i forhold til omlegging av infrastruktur; fjernvarme, gamle vannledninger, høyspent og IKT i bakken langs den gamle Noreveien. Arbeidet er påbegynt og forventes ferdig medio august.

Våren 2019 skal det gjennomføres et forprosjekt med bred medvirkning fra Oslo universitetssykehus nye Radiumhospital. Det er lagt opp til at forprosjektrapporten legges frem for styrebehandling i styret i Helse Sør-Øst RHF i oktober 2019.

Arbeidet med anskaffelse av protonutstyr er et felles prosjekt med Helse Bergen HF og er nå i sluttfasen. Det er lagt opp til å ha en innstilling med anbefaling om valg av leverandør i medio mars 2019.

 

Tid: Onsdag 27.2.19 kl. 1830-1930

Sted: Radiumhospitalet, Auditoriet i 1. etasje, Forskningsbygget (bygg K)

Gateadresse: Ullernchausséen 70, 0379 Oslo.