Invitasjon til dialogkonferanse - nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF skal 20. juni 2018 holde dialogkonferansen for aktuelle leverandører til byggeprosjektene på Radiumhospitalet. Hensikten med konferansen er å innlede en dialog med markedet om prosjektet før utsendelse av totalentreprisen. Frist for påmelding er 18. juni.

Les invitasjonen her.