Milepæler

Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

 1. 11.05.2020 - Oppstart grunnarbeider

  Bilde av tomt
  Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gang
 2. 21.11.19 - Styret i Helse Sør-Øst godkjenner forprosjektrapport

  Illustrasjon
  Les mer
 3. 23.05.19 - Markering av opstart rivearbeider og klargjøring av tomt for bygging

  Siv Jensen klipper snor
  Les mer
 4. 13.12.18 - Styret i Helse Sør-Øs godkjenner skisseprosjekt

  Les mer
 5. 15.06.17 - Styret i Helse Sør-Øst godkjenner konseptrapport

 6. 16.06.16 Idéfaste Radiumhospitalet videreføres til konseptfase

  Som første del av konseptfasen skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten over tid, herunder innplassering av et protonsenter dersom dette legges til Oslo universitetssykehus HF. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF.

  Les mer
Fant du det du lette etter?