Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Byggeprosjektet ledes av prosjektdirektør Dag Bøhler.

Prosjektorganisasjonen​

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å etablere en egen prosjektorganisasjon til å gjennomføre prosjektet jamfør godkjent mandat. Det er lagt til grunn at prosjektorganisasjonen bygges opp med ressurser fra Sykehusbygg HF. Prosjektorganisasjonen er bygget gradvis opp fra 2016, i takt med prosjektets behov for ressurser.


 

Prosjektorganisasjonen er etablert for å ivareta ansvaret for å planlegge og styre prosjektet i alle faser frem til sykehuset er klart for overlevering til driftsorganisasjonen. Alle de store sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst koordineres og ledes av en felles prosjektdirektør. Prosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ledes av en prosjektsjef i linje under prosjektdirektøren.

 

 

Samhandling

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF.

Fant du det du lette etter?