Prosjektorganisasjonen

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det utvikles tre sykehus med klar profil: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Helse Sør-Øst RHF har som eier av prosjektet etablert en egen prosjektorganisasjon for å ivareta ansvaret med å planlegge, gjennomføre og bygge de nye sykehusene, frem til sykehusene er klare for overlevering til Oslo universitetssykehus HF.

Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektene koordineres og ledes av prosjektdirektør, Dag Bøhler. Prosjektet for nytt klinikk- og protonbygg (PRAD) ledes av en prosjektsjef i linje under prosjektdirektøren.

PRAD organisasjonskart.jpg

Organisasjonskart prosjekt nytt klinikk- og protonbygg (PRAD)


Samhandling

Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF.

Fant du det du lette etter?