Detaljreguleringen for Drammen

 

Planforslaget ble godkjent i planutvalget i Lier kommune den 12. mars og i formannskapet i Drammen kommune den 19. mars. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 13. mai.

Planen skal sluttbehandles i kommunene i begynnelsen av september.