Kontrakt inngått med Karlsen og Nordseth AS

Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakt med Karlsen & Nordseth AS for felles Rigg og Drift nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 280 millioner kroner inklusive mva.

Arbeidsgruppe

​Kontrakten omfatter felles rigg- og driftsarbeider for prosjektet. Dette omfatter blant annet oppgaver med drift av anleggsveier, plasser, asfaltering, vedlikehold av byggegjerder, renhold alle rigger og vakthold byggeplass.

Det har vært veldig god respons på konkurransen. Vi har inngått avtaler med en erfarende entreprenør som sammen med byggherre skal sikre en ryddig og siker byggeplass, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.