Regionalt planarbeid

Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde, skal overføres fra sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Overføringen skal skje med virkning fra 1. januar 2019. Et overføringsprosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF skal sørge for gjennomføringen. Overføringsprosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representasjon fra helseforetakene, brukere og tillitsvalgte.

Kongsvinger sykehus

Prosjektdirektiv for overføring av Kongsvinger sykehus

Kommende møter

Avholdte møter

Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 7. november 2018https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styringsgruppemote-overforing-kongsvinger-sykehus-7-november-2018-2018-11-07Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 7. november 2018
Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 17. september 2018https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styringsgruppemote-overforing-kongsvinger-sykehus-17-september-2018-2018-09-17Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 17. september 2018
Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 15. mai 2018https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styringsgruppemote-overforing-kongsvinger-sykehus-15-mai-2018-2018-05-15Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 15. mai 2018
Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 5. mars 2018https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styringsgruppemote-overforing-kongsvinger-sykehus-5-mars-2018-2018-03-05Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 5. mars 2018
Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 06. februar 2018https://www.helse-sorost.no/arrangementer/styringsgruppemote-overforing-kongsvinger-sykehus-06-februar-2018-2018-02-06Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 06. februar 2018Godkjente referat fra avholdte møter

2017-11-08 Referat fra styringsgruppemøte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/Referat/2017-11-08 Referat fra styringsgruppemøte.pdf2017-11-08 Referat fra styringsgruppemøte.pdf

Nyheter

Et stort og omfattende overføringsprosjekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/et-stort-og-omfattende-overforingsprosjektEt stort og omfattende overføringsprosjekt- Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i K...20.04.2018 13:02:25
Overføring av Kongsvinger sykehus etter planenhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/overforing-av-kongsvinger-sykehus-etter-planenOverføring av Kongsvinger sykehus etter planenArbeidet med å forberede overføringen av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus pågår for fullt. – Målet er at pasientene skal merke minst mulig til endringen og at de ansatte skal bli godt ivaretatt i...19.03.2018 08:40:13
Arbeidet med overføringen av Kongsvinger er i ganghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/arbeidet-med-overforingen-av-kongsvinger-er-i-gangArbeidet med overføringen av Kongsvinger er i gangKongsvinger sykehus, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i...13.11.2017 23:00:00
Foretaksmøte om Kongsvinger sykehushttps://www.helse-sorost.no/nyheter/foretaksmote-om-kongsvinger-sykehusForetaksmøte om Kongsvinger sykehusForetaksmøtet i Helse Sør-Øst har besluttet at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet i Kongsvinger skal videreføres som i dag. 28.06.2017 22:00:00 

Bakgrunn

I foretaksmøteprotokollen for Helse Sør-Øst RHF av 15. august 2015 fikk Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å vurdere om det kunne være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Det ble utarbeidet en rapport som ble behandlet i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017. Styret kom med en tilrådning om at det ikke gjøres endringer i foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus nå og ba om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøtet vedtok en overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus med virkning fra 1. januar 2019.

Foretaksmøte 29. juni 2017Styresak 068-2017 Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Rapport fra Helse Sør-Øst RHF: Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 2017

Vedlegg til rapporten

Vedlegg 1 - MandatVedlegg 2 - PasientstrømmerVedlegg 3 - Rapport økonomiske beregninger av endret sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger med tilhørende befolkningsområde

Vedlegg 4 - Oppgaver og funksjoner i Kongsvinger sykehus

Høringsuttalelser

Her er alle innkomne høringsuttalelser i forbindelse med rapport om foretakstilhørighet:

Høringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdfHøringsuttalelse fra Fylkesrådet i Hedmark.pdf
Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdfHøringsuttalelse fra Aksjonsgruppa for Kongsvinger sjukehus.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdfHøringsuttalelse fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdfHøringsuttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet.pdf
Høringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdfHøringsuttalelse fra Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDFHøringsuttalelse fra Eidskog kommune.PDF
Høringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdfHøringsuttalelse fra Eidsvoll kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdfHøringsuttalelse fra Eldrerådet i Eidsvoll.pdf
Høringsuttalelse fra Fagforbundet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fagforbundet.pdfHøringsuttalelse fra Fagforbundet.pdf
Høringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdfHøringsuttalelse fra Fylkesstyrene i NSF Hedmark og Oppland.pdf
Høringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdfHøringsuttalelse fra Gjerdrum kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Grue kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Grue kommune.pdfHøringsuttalelse fra Grue kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdfHøringsuttalelse fra Hurdal kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderlag.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvinger Arbeiderparti ved seniorgruppa.pdf
Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdfHøringsuttalelse fra Kongsvingerregionen.pdf
Høringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdfHøringsuttalelse fra Nannestad kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Nes kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nes kommune.pdfHøringsuttalelse fra Nes kommune.pdf
Høringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDFHøringsuttalelse fra Nord-Odal kommunestyre.PDF
Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdfHøringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund Akershus.pdf
Høringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdfHøringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus.pdf
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDFHøringsuttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen.PDF
Høringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdfHøringsuttalelse fra Regionstyret i Valdres.pdf
Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDFHøringsuttalelse fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede.PDF
Høringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdfHøringsuttalelse fra Sykehuset Innlandet HF.pdf
Høringsuttalelse fra Tynset kommune.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Tynset kommune.PDFHøringsuttalelse fra Tynset kommune.PDF
Høringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdfHøringsuttalelse fra Ullensaker kommune.pdf
Høringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringsuttalelse fra ansattes organisasjoner ved Akershus universitetssykehus HF.pdf
Høringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdfHøringsuttalelse fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Høringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdfHøringsuttalelse fra foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Innlandet.pdf
Høringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Høringsuttalelser/Høringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdfHøringsuttalelse fra kommunene i Kongsvingerregionen.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.