Regionalt planarbeid

Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen overføres fra 1. februar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Kongsvinger sykehus

Kongsvinger sykehus er fra da av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger blir fra samme dato en del av Ahus.

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger vil få et behandlingstilbud ved Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Sykehuset Innlandet og Ahus samarbeider om en smidig og trygg overføring.

Klikk her for en brosjyre med mer informasjon om hva overføringen vil bety for pasientbehandlingen.

Les mer om dette temaet

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.