Stort akuttsykehus på Aker og regionsykehus på Gaustad

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

AkerGaustad


Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gjennomføre prosjektene på Aker og Gaustad i parallell for å sikre helhetlig planlegging og at sammenhenger på tvers av ulike lokalisasjoner i Oslo universitetssykehus blir ivaretatt.

Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2021-2028/2029.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene gjennomføres i 2018. Konseptfaseutredningene er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av prosjektene.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Fakta Aker

Gjennomført konseptutredning viser følgende behov for etappe 1:

 • Funksjonsareal: cirka 64 000 kvadratmeter (inklusiv universitetsareal)

 • Somatikk:

   • Senger: 401
   • Poliklinikkrom: 75
   • Observasjonsplasser: 24
   • Intensivplasser: 22
   • Operasjonsstuer: 14
 • Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
   • Senger: 251
   • Poliklinikkrom: 80
 • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 12,7 milliarder kroner.  I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til 580 millioner kroner.

Fakta Gaustad

Gjennomført konseptutredning viser følgende behov for etappe 1:

 • Funksjonsareal: cirka 45 000 kvadratmeter (inklusiv universitetsareal)
 • Senger: 301
 • Observasjonsplasser: 30
 • Poliklinikkrom: 56
 • Intensivplasser: 46
 • Nyfødtintensivplasser: 25 (reetablering av eksisterende senger)
 • Operasjonsstuer: 23
 • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 12,9 milliarder kroner). I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til 570 millioner kroner.

Aktuelle dokumenter

Styresaker

Plandokumenter

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Aker steg 1

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad steg 1

Avklaring av videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no) Prosedyre for samhandling

Konseptutredning Aker og Gaustad

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendrag Hovedprogram del 1 funksjon - Aker Hovedprogram del 1 funksjon - Gaustad Hovedprogram del 2 Teknikk - Aker og Gaustad Hovedprogram del 3 Utstyr - Aker og Gaustad Hovedprogram del 4 IKT - Aker og Gaustad Konseptfase Aker steg 1 Konseptfase Gaustad steg 1 Skisseprosjekt Aker Skisseprosjekt Gaustad Usikkerhetsanalyse Aker Usikkerhetsanalyse Gaustad Økonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barn Økonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barn


Presentasjoner

Konseptfase Gaustad med foreløpige skisser 181018 Konseptfase Aker med foreløpige skisser 181018

Aktualitetssaker

Avisinnlegg

Her finner du avisinnlegg fra Helse Sør-Øst RHF eller Oslo universitetssykehus som er publisert i media:

Skal belyse Ullevål frem til juni
Innlegg i Aftenposten fra kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande onsdag 20. mars 2019

Nye sykehus - bedre helsetjenester
Innlegg i Aftenposten fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og styreleder Svein Gjedrem mandag 4. mars 2019

Det skal være trygt å føde
Innlegg i Dagsavisen fra direktør i medisin og helsefag Jan Frich onsdag 20.februar 2019.

Groruddalsbydelene til Aker
Innlegg i Dagsavisen Nye meninger fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og fagdirektør Jan Frich onsdag 13. februar 2019

Gaustad eller Ullevål?
Innlegg i VG 12.2.2019 fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og fagdirektør Jan Frich.

Aker skal ha nyfødtintensiv
Innlegg i Aftenposten fra fagdirektør Jan Frich 8. februar 2019

Ingen tvil om sykehusbygging i Innlandet
Innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen, Østlendingen og Hamar Arbeiderblad fra økonomidirektør Hanne Gaaserød 23. - 24. januar 2019

Skisser

Klikk på bildene for større versjon

Aker - perspektiv fra forsiden

Aker - perspektiv fra forsiden Illustrasjon: Nordic- Office of Architecture / AART Architects

Aker - perspektiv gate

Aker - perspektiv gate Illustrasjon : Nordic - Office of Architecture /AART Architects

Aker - perspektiv adkomstplass

Aker - perspektiv adkomstplass Illustrasjon : Nordic - Office of Architecture /AART Architects

Gaustad perspektiv fra inngangsplassen

Gaustad - perspektiv fra inngangsplass Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Gaustad - perspektiv fra øst

Gaustad - perspektiv fra øst Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Gaustad - perspektiv fra vest

Gaustad - perspektiv fra vest Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.