Stort akuttsykehus på Aker og regionsykehus på Gaustad

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

​Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gjennomføre prosjektene på Aker og Gaustad i parallell for å sikre helhetlig planlegging og at sammenhenger på tvers av ulike lokalisasjoner i Oslo universitetssykehus blir ivaretatt.

Planlagt gjennomføring for trinn 1 av prosjektene er 2021-2027.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene gjennomføres i 2018. Konseptfaseutredningene er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av prosjektene.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus.

Fakta Aker

  • Stort akuttsykehus med somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Beregnet arealbehov i trinn 1: ca 110 000 kvadratmeter og cirka 12 000 kvadratmeter universitetsareal
  • Kostnadsestimat: Cirka 9,8 milliarder kroner (eksklusiv universitetsarealer)
  • Plassering av Oslo kommunes storbylegevakt på området er avklart

Fakta Gaustad

  • Samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner
  • Beregnet arealbehov i trinn 1: cirka 72 000 kvadratmeter og cirka 8 000 kvadratmeter universitetsareal
  • Kostnadsestimat: Cirka 8,9 milliarder kroner (eksklusiv universitetsarealer)

Aktuelle dokumenter

Styresaker

072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181018/093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf

Plandokumenter

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Aker steg 1

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad steg 1

Avklaring av videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no)Prosedyre for samhandling

Presentasjoner

Konseptfase Gaustad med foreløpige skisser 181018 Konseptfase Aker med foreløpige skisser 181018

Aktualitetssaker

Presseinvitasjonhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/presseinvitasjonPresseinvitasjonPresentasjon av konseptrapporten for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad19.11.2018 13:07:02
Utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustadUtbygging på Aker og GaustadLene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy. 19.10.2018 10:58:26
Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/orientert-om-status-og-losninger-for-byggene-pa-aker-og-gaustadOrientert om status og løsninger for byggene på Aker og GaustadOm få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.19.10.2018 10:48:46
Utvikler skisser for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvikler-skisser-for-aker-og-gaustadUtvikler skisser for Aker og GaustadArbeidet med å konkretisere den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er besluttet at sykehuset skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus...25.09.2018 13:12:36
Beregning av arealer og sengetallhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/beregning-av-arealer-og-sengetallBeregning av arealer og sengetallHelse Sør-Øst RHF baserer seg på en felles nasjonal modell når vi dimensjonerer fremtidige sykehusbygg.25.09.2018 11:12:53
Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke redusereshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/antall-sykehussenger-i-oslo-skal-okes-ikke-reduseresAntall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseresDet har sirkulert mange tall om hvor mange sengeplasser det planlegges for ved Oslo universitetssykehus etter utbyggingen av Aker og Gaustad.  Under er tallene slik det ser ut per september 2018.12.09.2018 05:17:31
Aker og Gaustad bør bygges ut parallelthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-og-gaustad-bor-bygges-ut-paralleltAker og Gaustad bør bygges ut paralleltOslo universitetssykehus står fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, og det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet.31.08.2018 10:09:03
Tilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilleggsutredninger-i-konseptfasen-for-aker-og-gaustadTilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og GaustadPå bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre tilleggsutredninger knyttet til konseptfasen for Aker og Gaustad. 24.08.2018 12:56:51
Naboinformasjon om status for planer om utbygging på Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/naboinformasjon-om-status-for-planer-om-utbygging-pa-gaustadNaboinformasjon om status for planer om utbygging på GaustadOnsdag 30. mai ble det holdt informasjonsmøte om status i planleggingen av byggeprosjektet på Gaustad.05.06.2018 11:53:17
Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/derfor-vil-vi-bygge-ut-pa-aker-og-gaustadDerfor vil vi bygge ut på Aker og GaustadDe gode fagmiljøene skal vi ta vare på. Det mener vi at vi gjør best ved å satse på en parallell utbygging på Aker og på Gaustad, og etter hvert samling av det meste av virksomheten i Oslo universitetssykehus på disse to stedene, skriver ad...26.04.2018 10:32:55
Oslo trenger nye sykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/oslo-trenger-nye-sykehusOslo trenger nye sykehusFlikking på gamle og slitte sykehusbygg på Ullevål er ikke en god løsning på de neste tiårenes behov, skriver Bjørn Erikstein og Morten Reymert i en kronikk i Klassekampen 18. april 2018.11.04.2018 22:00:00
Kontraktsignering Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-aker-og-gaustadKontraktsignering Aker og GaustadHelse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...30.01.2018 23:00:00
Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-flere-konkurranser-om-arkitekt-og-radgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...20.08.2017 22:00:00
Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustad-i-parallell-neste-fase-vedtattUtbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtattPlanleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...14.06.2017 22:00:00
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Rapport med konkretisering av utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/rapport-med-konkretisering-av-utbygging-pa-aker-og-gaustadRapport med konkretisering av utbygging på Aker og GaustadStyret for Helse Sør-Øst RHF skal i juni ta stilling til videre framdrift for planleggingen av lokalsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Som grunnlag for å beslutte oppstart av konse...18.05.2017 22:00:00
Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/status-for-utbyggingsprosjekter-ved-oslo-universitetssykehusStatus for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehusI midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene. 03.05.2017 22:00:00
Aker bygges på 2020-tallethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-bygges-pa-2020-talletAker bygges på 2020-tallet Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus. 14.12.2016 12:30:15
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00

  

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen, Sykehusbygg HF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.