Aker skal ha nyfødtintensiv

Av Jan Frich, direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF

Jens Grøgaard uttrykker i Aftenposten 6. februar bekymring for at det ikke blir nyfødtintensivavdeling på nye Aker sykehus. Jeg vil være tydelig på at det blir det.

Slik planene ligger nå, er det på Aker planlagt en stor nyfødtintensivavdeling med rundt 20 senger døgnbemannet med erfarent og kompetent personale, både overleger og sykepleiere, som vil ta seg av de uventet syke nyfødte. Dette framgår også av styresaken som styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i forrige uke.

Vi planlegger med fødsler og nyfødtintensivavdeling på både Gaustad og Aker. Det er tatt til orde for å fordele antallet fødsler bedre mellom de to stedene enn det var lagt opp til i planene i høst, og det har Helse Sør-Øst RHF åpnet for.

Gjennom god utvelgelse av hvem som skal føde hvor, ved å ha en nyfødtintensivavdeling ved alle fødeavdelingene og ved å ha en god transporttjeneste tilgjengelig for de nyfødte som uventet er så syke at de trenger behandling på den mest avanserte nyfødtintensivavdelingen, vil vi kunne ivareta dette godt også i fremtidens Oslo universitetssykehus HF.