Konseptrapport behandlet i styret for Oslo universitetssykehus

Styret for Oslo universitetssykehus behandlet 6. desember konseptrapporten for Aker og Gaustad.

Les mer på nettsidene til Oslo universitetssykehus her.