Naboinformasjon om status for planer om utbygging på Gaustad

Onsdag 30. mai ble det holdt informasjonsmøte om status i planleggingen av byggeprosjektet på Gaustad.

​På møtet fikk de fremmøtte blant annet høre om utbyggingsalternativer som er vurdert og om status for reguleringsarbeidet. Dette var det andre informasjonsmøtet som Helse Sør-Øst RHF har holdt for naboene på Gaustad.

Presentasjonen fra møtet finner du her:

Utvikling av Oslo universitetssykehus - konseptfase Gaustad