Presseinvitasjon

Presentasjon av konseptrapporten for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad

I løpet av 2018 er konseptfasen for utvikling av Oslo universitetssykehus HF på Aker og Gaustad gjennomført. Rapporten for arbeidet blir klar i disse dager og skal nå til videre behandling i Oslo universitetssykehus HF og deretter i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektorganisasjonen inviterer med dette til en presentasjon av løsningene som er utredet.  Representanter for prosjektorganisasjonen og arkitektteamene vil være tilstede, sammen med representanter fra Oslo universitetssykehus HF.

Tid: Tirsdag 20. november 2018, kl. 10.00 – 11.30

Sted: Aker sykehus, Trondheimsveien 234,  Dagligstuen i bygg 60 (se vedlagte kart)

 

Vennlig hilsen  

Nina Kristiansen

Prosjektsjef samhandling

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Telefon 992 76 131
E-post nina.kristiansen@sykehusbygg.no