Habilitering og rehabilitering

- tilbud til pasienter både i sykehus og hos private institusjoner

Habilitering

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?


Oversikt over tilbud og tjenester

Regional koordinerende enhet

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus).

Regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering:

  • gir informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
  • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering - grønn linje: 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
  • har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). Det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i

I Helse Sør-Øst har

  •  Sunnaas sykehus fått i oppdrag og drive den regionale koordinerende enheten for rehabilitering

Rehabiliterings- og habiliteringstilbud i Helse Sør-Øst finner du på en egen side på Sunnaas sykehus 

Sykehustilbud

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.

Klikk på lenken til det aktuelle sykehuset og gå til siden der du kan søke på rehabiliteringstilbudet.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre Viken

 

Avtaler med private institusjoner

Kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr

Institusjonene tilbyr mange forskjellig rehabiliteringstjenester. Som regionalt helseforetak er det vi som inngår avtalene med institusjonene, stiller krav til behandlingen og følger disse opp over for hver enkelt institusjon.

E Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfE Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfpdf559220
E Kreft døgn individuelt Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Ringen.pdfE Kreft døgn individuelt Ringen.pdfpdf478158
E Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfE Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfpdf614498
E Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfE Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfpdf575936
E Kreft gruppe døgn Glittre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft gruppe døgn Glittre.pdfE Kreft gruppe døgn Glittre.pdfpdf485678
E Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfE Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfpdf580609
E Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfE Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfpdf581991
E Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfE Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582072
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Bakke.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Bakke.pdfpdf571453
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Fram.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Fram.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Fram.pdfpdf620992
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Steffensrud.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader dag individuelt Steffensrud.pdfpdf572764
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Jeløy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Jeløy.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Jeløy.pdfpdf584040
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Skogli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Skogli.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Skogli.pdfpdf578365
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Steffensrud.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn gruppe intensiv trening av spesifikke funksjoner Steffensrud.pdfpdf583481
F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/F Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn individuelt Bakke.pdfF Hjerneslag og traumatiske hjerneskader døgn individuelt Bakke.pdfpdf572680
M alvorlig grad av sanseforstyrrelser meniere dag gruppe Briskeby.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/M alvorlig grad av sanseforstyrrelser meniere dag gruppe Briskeby.pdfM alvorlig grad av sanseforstyrrelser meniere dag gruppe Briskeby.pdfpdf677348
M Alvorlig grad av sanseforstyrrelser tinnitus dag gruppe Briskeby.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/M Alvorlig grad av sanseforstyrrelser tinnitus dag gruppe Briskeby.pdfM Alvorlig grad av sanseforstyrrelser tinnitus dag gruppe Briskeby.pdfpdf675561
N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfN Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfpdf492043
N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfN Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfpdf481905
N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfN Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfpdf495002
N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfN Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfpdf580962
N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfN Tilbud til barn og ungdom med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf580970
N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfN Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning dag individuelt PTØ.pdfpdf492504
N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfN Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet familie og utdanning døgn gruppe Beitostølen.pdfpdf482651
N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfN Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag gruppe PTØ.pdfpdf493175
N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfN Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning dag individuelt Catosenteret.pdfpdf673090
N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/N Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfN Tilbud til unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf674154
D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfD CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfpdf491926
D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfpdf490942
D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfpdf626588
D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfpdf610368
D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfpdf562848
D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582412
D CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfpdf492800
D CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfpdf491750
E Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfE Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfpdf552279
E Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfE Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582914
E Kreft dag individuelt Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft dag individuelt Ringen.pdfE Kreft dag individuelt Ringen.pdfpdf475102
E Kreft dag individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft dag individuelt Steffensrud.pdfE Kreft dag individuelt Steffensrud.pdfpdf569332
E Kreft døgn gruppe Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn gruppe Ringen.pdfE Kreft døgn gruppe Ringen.pdfpdf475235
E Kreft døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfE Kreft døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfpdf614402
E kreft døgn individuelt Jeløy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E kreft døgn individuelt Jeløy.pdfE kreft døgn individuelt Jeløy.pdfpdf682186
K Sykelig overvekt barn og ungdom døgn gruppe Evjeklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt barn og ungdom døgn gruppe Evjeklinikken.pdfK Sykelig overvekt barn og ungdom døgn gruppe Evjeklinikken.pdfpdf573782
K Sykelig overvekt barn ungdom dag gruppe Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt barn ungdom dag gruppe Friskvernklinikken.pdfK Sykelig overvekt barn ungdom dag gruppe Friskvernklinikken.pdfpdf492945
K Sykelig overvekt dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfK Sykelig overvekt dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfpdf641736
K Sykelig overvekt dag gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt dag gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfK Sykelig overvekt dag gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfpdf565981
K Sykelig overvekt døgn gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt døgn gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfK Sykelig overvekt døgn gruppe Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfpdf568400
K Sykelig overvekt voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfK Sykelig overvekt voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfpdf493678
K Sykelig overvekt voksne dag gruppe Idrettens Helsesenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt voksne dag gruppe Idrettens Helsesenter.pdfK Sykelig overvekt voksne dag gruppe Idrettens Helsesenter.pdfpdf485209
K Sykelig overvekt voksne døgn gruppe Evjeklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/K Sykelig overvekt voksne døgn gruppe Evjeklinikken.pdfK Sykelig overvekt voksne døgn gruppe Evjeklinikken.pdfpdf659437

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig rehabiliteringsplasser for over 1 milliard kroner.

Avtalene er inngått etter en anskaffelsesprosess i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det inngås en rammeavtale med institusjonene - som er lik for alle. I tillegg inngås det ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år.

Det finnes både dag- og døgntilbud, og det gis individuelt og i gruppe.

Oversikt over hvem det er inngått avtale med


Fant du det du lette etter?