Habilitering og rehabilitering

- tilbud til pasienter både i sykehus og hos private institusjoner

Habilitering

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?


Oversikt over tilbud og tjenester

Regional koordinerende enhet

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus).

Regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering:

  • gir informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
  • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering - grønn linje: 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
  • har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). Det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i

I Helse Sør-Øst har

  •  Sunnaas sykehus fått i oppdrag og drive den regionale koordinerende enheten for rehabilitering

Rehabiliterings- og habiliteringstilbud i Helse Sør-Øst finner du på en egen side på Sunnaas sykehus 

Sykehustilbud

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.

Klikk på lenken til det aktuelle sykehuset og gå til siden der du kan søke på rehabiliteringstilbudet.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre Viken

 

Avtaler med private institusjoner

Kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr

Institusjonene tilbyr mange forskjellig rehabiliteringstjenester. Som regionalt helseforetak er det vi som inngår avtalene med institusjonene, stiller krav til behandlingen og følger disse opp over for hver enkelt institusjon.

A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Steffensrud.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Steffensrud.pdfpdf574491
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfpdf614519
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag gruppe Oppfølgingsenheten.pdfpdf630634
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Bakke.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Bakke.pdfpdf584795
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Godthaab.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Godthaab.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Godthaab.pdfpdf583328
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Hokksund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Hokksund.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Hokksund.pdfpdf510938
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfpdf563834
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Steffensrud.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Steffensrud.pdfpdf566559
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn gruppe Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn gruppe Bakke.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn gruppe Bakke.pdfpdf571334
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Bakke.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Bakke.pdfpdf586965
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Godthaab.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Godthaab.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Godthaab.pdfpdf585018
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Hokksund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Hokksund.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Hokksund.pdfpdf511252
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Skogli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Skogli.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Skogli.pdfpdf608661
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfpdf566890
A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Vikersund.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett dag individuelt Vikersund.pdfpdf698749
A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/A Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Vikersund.pdfA Brudd og slitasjeskader i skjelett døgn individuelt Vikersund.pdfpdf698064
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Godthaab.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Godthaab.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Godthaab.pdfpdf660427
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Jeløy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Jeløy.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Jeløy.pdfpdf690277
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Godthaab.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Godthaab.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Godthaab.pdfpdf662681
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Jeløy.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Jeløy.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Jeløy.pdfpdf593809
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Skogli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Skogli.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Skogli.pdfpdf579194
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Vikersund.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) dag individuelt Vikersund.pdfpdf699054
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn gruppe Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn gruppe Vikersund.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn gruppe Vikersund.pdfpdf703658
B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/B Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Vikersund.pdfB Reumatologiske sykdommer (inflammatoriske) døgn individuelt Vikersund.pdfpdf699744
C Amputasjoner underekstremiteter dag individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/C Amputasjoner underekstremiteter dag individuelt Bakke.pdfC Amputasjoner underekstremiteter dag individuelt Bakke.pdfpdf569403
C Amputasjoner underekstremiteter dag indiviudelt Fram.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/C Amputasjoner underekstremiteter dag indiviudelt Fram.pdfC Amputasjoner underekstremiteter dag indiviudelt Fram.pdfpdf617560
C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Bakke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Bakke.pdfC Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Bakke.pdfpdf572035
C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Fram.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Fram.pdfC Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Fram.pdfpdf714320
C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Landaasen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/C Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Landaasen.pdfC Amputasjoner underekstremiteter døgn individuelt Landaasen.pdfpdf584982
D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfD CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag gruppe Friskvernklinkken.pdfpdf491926
D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) barn ungdom dag individuelt Friskvernklinikken.pdfpdf490942
D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Skogli.pdfpdf626588
D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Sørlandet Eiken.pdfpdf610368
D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt AiR.pdfpdf562848
D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582412
D CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) voksne dag gruppe Friskvernklinikken.pdfpdf492800
D CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfD CFS ME (diagnostisert) voksne dag individuelt Friskvernklinikken.pdfpdf491750
D CFS ME (diagnostiert) dag individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostiert) dag individuelt Catosenteret.pdfD CFS ME (diagnostiert) dag individuelt Catosenteret.pdfpdf560956
D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Vikersund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/D CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Vikersund.pdfD CFS ME (diagnostisert) døgn gruppe Vikersund.pdfpdf692476
E Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfE Kreft døgn individuelt Landaasen.pdfpdf559220
E Kreft døgn individuelt Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Ringen.pdfE Kreft døgn individuelt Ringen.pdfpdf478158
E Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfE Kreft døgn individuelt Sørlandet Eiken.pdfpdf614498
E Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfE Kreft døgn individuelt Steffensrud.pdfpdf575936
E Kreft gruppe døgn Glittre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft gruppe døgn Glittre.pdfE Kreft gruppe døgn Glittre.pdfpdf485678
E Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfE Kreft voksne dag individuelt Catosenteret.pdfpdf580609
E Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfE Kreft voksne døgn gruppe Catosenteret.pdfpdf581991
E Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfE Kreft voksne døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582072
E Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfE Kreft døgn gruppe Landaasen.pdfpdf552279
E Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfE Kreft barn og ungdom døgn individuelt Catosenteret.pdfpdf582914
E Kreft dag individuelt Ringen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kortversjoner Rehabilitering/E Kreft dag individuelt Ringen.pdfE Kreft dag individuelt Ringen.pdfpdf475102

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig rehabiliteringsplasser for over 1 milliard kroner.

Avtalene er inngått etter en anskaffelsesprosess i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det inngås en rammeavtale med institusjonene - som er lik for alle. I tillegg inngås det ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år.

Det finnes både dag- og døgntilbud, og det gis individuelt og i gruppe.

Oversikt over hvem det er inngått avtale med


Fant du det du lette etter?