Regional utviklingsplan 2035

Fremtidens pasientbehandling

Det er ikke lett å forutsi hvordan framtidens helsevesen vil bli, men samtidig er det nødvendig å planlegge for utviklingen av tjenesten. På denne siden kan du følge med på hvordan sykehusene utvikler seg til pasientens beste, i tråd med regional utviklingsplan 2035.

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme:

 •  Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
 •  Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
 •  Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
 •  Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Regional utviklingsplan baserer seg på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035.

Høringer

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som ble sendt på høring med frist i oktober 2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 Høringsbrev Høringsinstanser

Høringssvar

UTVIKLING AV SYKEHUS I HELSE SØR-ØST:

Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring

 • 30.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

  Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å vide...

 • 12.06.2020
  Pandemien framskyndet digital oppfølging

  Sørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.

 • Illustrasjon
  03.06.2020
  God fremdrift for prosjekt Helselogistikk

  Med slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.

 • 22.05.2020
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • 22.05.2020
  - Skaper tillit og trygghet

  I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, fortel...

 • 20.05.2020 Akershus universitetssykehus
  - Vi ble tvunget til å tenke nytt

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for hjertepasienter som baserer seg på trening og samtaler i grupper på opptil 15 personer. Da pandemien kom og smitteverntiltak ble nødvendig var Hjerteskolen nødt til å stanse all vanlig aktivitet...

 • 13.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Nytt behandlingstilbud for pasienter med pleuravæske

  Pasienter med kreftsykdom kan utvikle for mye væske i pleurahulen, altså hulrommet mellom hinnene rundt lungene og brystveggen. SiV har nå startet en ny type behandling der vi implanterer en drenasjeport til lungehulen, et lukket system hvo...

 • 08.05.2020
  Ny metode for å gjøre risiko- og sårbarhetsvurdering ved hjelp av kunstig intelligens

  Risiko- og sårbarhetsvurdering av medisinsk teknisk utstyr koster mye og tar lang tid. Slike vurderinger er nødvendige for å være i tråd med lovgivning knyttet til personvern, norske helsestandarder og allerede eksisterende systemer.

 • 30.04.2020
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • Bilde av videosamtale
  28.04.2020 Sykehuset Innlandet
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • 17.04.2020 Sykehuset Telemark
  Roboten fjerner koronavirus

  Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.

 • 07.04.2020 Oslo universitetssykehus
  Dypsekvenseringstilbud ved Avdeling for Patologi - Oncomine Childhood Cancer Panel

  I april åpner Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin sitt tilbud for dypsekvensering (HTS) av genmarkører for et bredt utvalg av somatiske kreftformer.  - Dette er et stort fremskritt for å bedre diagnostikktilbudet for so...

 • Illustrasjonsbilde videreutdanning
  24.03.2020 Oslo universitetssykehus
  Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning blir heldigital i 2021

  OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) utvikler en yrkesrettet og heldigital videreutdanning innen epilepsi og helseveiledning. Videreutdanningen skal bidra til å dekke det økende behovet for epilepsikompetanse i hele landet.

 • Nytt tilbud til kreftpasienter under behandling på Sykehuset Østfold Kalnes
  03.03.2020 Sykehuset Østfold
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • Illustrasjon
  26.02.2020
  Medisinsk simulering (SIM) innføres som nytt læringsverktøy i Barne- og ungdomspsykiatrien i OUS

  I løpet av 2020 skal medisinsk simulering (SIM) etableres som en aktiv lærings- og treningsarena for alle ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) i OUS, på tvers av alle faggrupper. Målet er at SIM skal være den foretrukne metoden for...

 • Eksamen i håndholdt ultralyd
  26.02.2020 Sykehuset Østfold
  - Et svært nyttig verktøy når det haster

  Et pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset Østfold, og gjør vakthavende medisinere mer rustet til å fange opp og behandle alvorlige hjerte- og karlidelser. 16 indremedisinere er første gruppe ut til å gjennomfø...

 • 25.02.2020
  Digitalt sårprosjekt på Kongsberg

  Digitalt sårprosjekt settes i gang på Kongsberg med mål om å være i gang med pasienter til 1. mai.

 • Illustrasjon
  10.02.2020
  Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

  Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset. Nyansatt overlege, Karina Tangerud, skal blant annet operere skulderproteser.

 • 10.02.2020
  Theraport – få hjelp av en hologramterapeut

  Barneseksjonen utforsker helt nye metoder for å gjøre behandling tilgjengelig for flere pasienter. Barn og ungdom som isolerer seg hjemme mister ofte tilgang til den hjelpen de ønsker og har behov for. Selv når terapeutene kommer hjem, kan...

 • Illustrasjon
  07.02.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra. Løsningen er utviklet av Sykehuset Telemark i samarbeid...

 • Illustrasjon
  27.01.2020
  Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Øst

  Som første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen.

 • Illustrasjon
  22.01.2020
  Forenklet vei til hjelpemidler

  Nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • Illustrasjon
  13.01.2020
  Åpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus

  35 millioner kroner investert i ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus.

 • Lukas Månsson, leder for Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus.
  13.01.2020
  Nytt samvalgsverktøy for artrose

  Et forskningsprosjekt mellom Vestre Viken og USN har bidratt til et nytt samvalgsverktøy for artrosepasienter.  

 • Illustrasjon
  10.01.2020
  Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

  Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

 • 09.01.2020
  Effektiv smertemestring via app – er det mulig?

  Å leve med langvarige smerter kan være svært utfordrende. Da kan det være godt å ha et nyttig og lett tilgjengelig hjelpemiddel til støtte i hverdagen. En norsk nyvinning innenfor smertemestring blir nå levert i appformat via smarttelefon o...

 • 20.12.2019
  Kongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kroner

  Operasjonsstuer, Sterilsentral og Akuttrom ved Kongsberg sykehus har blitt oppgradert for over 50 millioner kroner.

 • Illustrasjon
  18.12.2019
  Mobilapp gir økt pasientsikkerhet

  Vestre Viken har innført mobilapp som gir økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon.

 • gruppebilde
  11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

 • Prosjektleder Amund Leinaas, pasient Lise Lotte Steen og fagansvarlig Marte Roa Syvertsen er glade for at Vestre Viken nå er i g
  10.12.2019
  Digital oppfølging av pasienter sparer tid og gir et bedre tilbud

  Vestre Viken helseforetak er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter. – Nå blir kontakten med sykehuset enklere i hverdagen, sier pasient Lise Lotte Steen, som har hatt epilepsi siden hun var 12 år.

 • Illustrasjon
  06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • Gruppebilde
  06.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • Illustrasjon
  28.11.2019
  Unik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svar

  Den nye roboten på sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er unik i sitt slag. – Det er den første i sitt slag i verden. Den er laget kun for oss, smiler Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.

 • Illustrasjon
  27.11.2019
  Bedre kommunikasjon med fastlegene

  I løpet av de siste månedene har fem av helseforetakene i regionen tatt i bruk dialogmeldinger. Disse gjør det lettere for fastleger og ansatte på sykehusene å kommunisere. Målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

 • Agnes Lie
  21.11.2019
  Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals

  Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene...

 • Barnepalliasjonsteam
  21.11.2019
  Startskudd for barnepalliasjonsteam i Helse-Sør-Øst

  De aller mest alvorlig syke barna og ungdommene trenger en særlig tilrettelagt oppfølging. Alle avdelinger tilbyr basal barnepalliasjon, men noen barn kan trenge spesialisert palliasjon. Derfor bygges det opp dedikerte barnepalliasjonsteam...

 • Illustrasjon
  18.11.2019
  Ny app for blodgivere

  På appen "Blodbank" vil du finne relevant informasjon for deg som allerede er blodgiver, og for deg som ønsker å bli blodgiver.

 • Illustrasjon
  08.11.2019
  Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgang

  Regional koordinerende enhet på Sunnaas sykehus tar i bruk ny løsning for digital postgang. Gevinstene er mange når om lag 36 000 brev nå sendes helelektronisk fra journalsystemet DIPS til Digipost.

 • Sykehuset TElemark
  06.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz, seksjonsoverlege Maria Lorentzson Omstad, seksjonsleder Katharina Wollebæk og sykepleier N
  29.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • TRYGG ECT, et simuleringsbasert treningsprogram for økt kvalitet i elektrokonvulsiv terapi, kan bidra til bedre behandlingskvali
  29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • Illustrasjon babyfoetter
  17.10.2019
  Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte

  Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.

 • 10.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • Fra venstre: Kjersti Grøtta Vetvik, Jakob Møller Hansen , Espen Saxhaug Kristoffersen, Hanne-Kathrine Hokstad, Aina Kristin Paul
  03.10.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetv...

 • Foto: Shutterstock
  02.10.2019
  OUS har vedtatt en handlingsplan for ernæring

  I juni vedtok sykehusets ledelse en ny handlingsplan for ernæringsarbeidet. Det overordnede målet er at feil‐, over‐ og underernæring skal forebygges blant sykehusets pasienter, og at ernæringsbehandling skal integreres som en naturlig del...

 • Illustrasjon
  02.10.2019
  Kan et digitalt verktøy gi bedre ernæringsoppfølgning på sykehus?

  Visste du at hver tredje pasient på sykehus er underernært på grunn av sykdom? Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har utviklet et digitalt verktøy for å gi bedre ernæringsoppfølging til pasienter.

 • Illustrasjon
  27.09.2019
  Samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi

  Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere?

 • Illustrasjonsfoto
  25.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  Har en ungdom det virkelig tungt eller er noen rundt redde for at et barn skal komme til å skade seg, kan akuttelefonen til ungdomspsykiatrisk seksjon alltid brukes. Her er spesialister klare til å svare alle som ringer, 24 timer i døgnet.

 • Illsutrasjon
  23.09.2019
  Trygg og enkel tilgang til egen sykehusjournal

  Pasientene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

Samarbeid om de som trenger det mest- integrerte helsetjenester

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  AktivA – trening som gir mening for artrosepasienter

  Ny behandlingsmodell for den store gruppen av pasienter med artrose i Norge. Mer kunnskap om artrose og riktig veiledet trening, vil bedre symptomer og funksjon hos deg med artrose – trening gir mening. AktivA er en ny nasjonal modell med m...

 • 19.12.2019
  Samarbeid om de som trenger det mest

  Erfaringsutveksling og deling på tvers er viktig i det videre arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst. I begynnelsen av desember møttes femti deltakere fra helseforetakene, brukerutvalg og kommunene på Hamar for å dele erfaring...

 • Kalnes inngang
  21.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • Stillasbyggerne
  02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  - Vi tror dette er fremtidens modell for å sikre skreddersøm for barnevernsbarna, sier psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand om Stillasbyggerne, et nytt tilbud for å gi tilpasset psykisk helsehjelp og tiltak for barn og unge under omsor...

 • Foto: Privat
  26.09.2019
  Sjarmen uten tarmen

  Når du har tarmsvikt klarer ikke tarmen lenger å ta opp næring som normalt, og maten må derfor gis intravenøst. Barne- og ungdomsklinikken ved OUS har et tverrfaglig team som følger barn fra 0-18 år med tarmsvikt fra store deler av landet....

 • Illustrasjonsfoto
  25.09.2019
  Vil gi overvektige barn et bedre tilbud

  1 av 6 barn og unge i Norge har en overvekt eller en så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen er helt avgjørende for å gi disse barna et godt og helhetlig tilbud. Denne s...

 • Illustrasjon
  20.09.2019
  Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

  Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

 • 18.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. De neste ukene er det flere som skal gjøre det samme. – Vi er imponert over innsatsen og engasjeme...

 • Bilde av ambulansearbeidere i Vestre Viken HF.
  17.09.2019 Vestre Viken
  Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

  Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak er den beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

 • Illustrasjon
  03.09.2019
  Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalg

  Hver enkelt pasient skal gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og oppfølging og hvordan den skal gjennomføres. Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være...

 • 29.07.2019
  Å leve med kreftsykdom

  - Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås, som lever med uhelbredelig kreft. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus. 

 • ALS-TEAMET: Viktig å ha gode kolleger rundt seg og snakke ut om hvordan det er å følge ALS-pasienten gjennom sykdommen. De blir
  02.07.2019
  - Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommen

  ALS-teamet ved OUS Ullevål ble startet i 1997, som et av de første i landet. I starten var det lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut som utgjorde det tverrfaglige teamet. Frem til i dag har teamet vokst og inkluderer ogs...

 • Illustrasjonsfoto: Shutterstock
  26.06.2019
  Stor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienter

  Hvordan er behandlingskvaliteten for diabetespasienter i norsk allmennpraksis? OUS bidrar i en stor norsk studie som vurderer hvordan det står til med norske diabetespasienter og hvilke tiltak som gir god effekt når diabetespasienter følges...

 • 12.06.2019
  Ny informasjonsside for leger i sykehus og kommune

  Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på Avdeling for samhandling  på Ahus lansert en egen informasjonsside for leger. Her skal de formidle kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandling...

 • 07.06.2019
  Lanserer artrosekurs på nett

  Mer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell.

 • 12.04.2019
  - Vi må sikre trygg utskrivning

  Sykehuset har startet et omfattende arbeid for å forbedre prosessen rundt utskrivning av pasienter, og budskapet fra klinikksjefene er tydelig: Vi må forsikre oss om at all viktig informasjon følger med pasienter som skrives ut. Dette gjeld...

 • 08.04.2019
  Smertefordypning gjør Beate tryggere som sykepleier

  Ofte finnes det ikke enkle fasitsvar på hvilken behandling pasienter trenger når de har vondt. Sykepleier Beate Kristin Bårdvik har satt seg på skolebenken for å lære mer om tverrfaglig smertebehandling. 

 • 03.04.2019
  Ønsker hjelp fra pasienter

  90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

 • 21.03.2019
  God oppstart for FACT-teamet

  I løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.

 • 20.03.2019
  Felles nødnett med Sverige

  Når ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI.

 • 07.01.2019
  Personvern og sikkerhet for e-resepter

  Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Fra 1. januar 2019 er regelverket endret slik at helsepersonell ikke lenger trenger å be om samtykke for å se pasientenes resepter.

 • 14.12.2018
  Nå kan du se mer av journalen din på nett

  Tidligere har pasientene kun hatt tilgang til å lese brev og epikriser, som er sammendrag av informasjon etter innleggelse. Denne tilgangen har de hatt siden 8. oktober 2015. Fra 9. desember 2018 har Sykehuset Østfold utvidet pasientens les...

Redusere uønsket variasjon

 • albue
  03.01.2020
  Det glemte leddet

  10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor.

 • Konferanse
  12.11.2019
  Samarbeid for bedring av pakkeforløp for kreft

  Pakkeforløp for kreft skal gi pasientene forutsigbarhet og trygghet og skal bidra til at vi som helsetjenestene yter en helhetlig og koordinert innsats. - Mange aktører må spille godt sammen for at vi skal bli enda bedre. Ved å lære av hver...

 • 15.02.2019
  Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

  Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  

Ta tiden tilbake - Mer tid til pasientrettet arbeid

 • Illustrasjon
  23.08.2019
  Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

  Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 15.01.2019
  Mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Sør-Øst RHF ønsker at ansatte i sykehusene skal bruke mest mulig av tiden til pasientbehandling. Regional utviklingsplan 2035, som nylig ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, har dette som et av sine satsingsområder. Bruker helse...

Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

 • forskningspol
  20.05.2020 Akershus universitetssykehus
  Nyåpnet forskningspoliklinikk

  En splitter ny forskningspoliklinikk tas nå i bruk på Ahus Nordbyhagen. - Med disse fasilitetene kan vi øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data, sier forsker Harald Hrubos-Strøm, som leder et av fire forsknings...

 • 08.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Forskningsprosjektet eCHANGE på andreplass i Idéprisen 2020

  Forskningsprosjektet «eCHANGE– using eHealth to facilitate weight loss maintenance» ble kåret til delt andreplass i den ekstraordinære idékonkurransen til Inven2 kalt Idèprisen 2020. Prosjektet, hvor Sykehuset i Vestfold (SiV) er aktiv part...

 • 04.05.2020 Akershus universitetssykehus
  Forskning på Covid-19 ved Akershus universitetssykehus

  Forskningsmiljøene og Forsknings- og innovasjonsdivisjonen har kastet seg rundt under koronapandemien, og en rekke studier er satt i gang på Ahus for å forske på Covid-19. - Det er viktig at vi bidrar der vi kan, men det foregår også mye an...

 • Førsteamanuensis Evandro Fei Fang har etter få år i Norge brakt den norske demensforskningen sammen i ett felles miljø.
  03.03.2020
  På sporet av en Alzheimers-kur – tildelt vitenskapelig pris

  Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Ahus er tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere, for sin forskningsaktivitet innen demens og aldring.

 • Illustrasjon
  28.02.2020
  Får barn som pårørende for mye ansvar?

  Rundt ett av ti barn som er pårørende utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, indikerer en nylig avlagt ph.d. Dette er et tema som har fått for lite oppmerksomhet, mener Ellen Katrine Kallander, som nylig disputerte med sin avhandling.

 • Illustrasjon
  27.02.2020
  Hjerneslagbehandlingen i Norge blir stadig bedre - men det er fortsatt rom for forbedring

  I sin doktorgradsavhandling har Angela Susan Labberton studert aspekter ved hjerneslag og behandlingskjeden for hjerneslag. Labberton og medarbeidere har undersøkt endringer i forløpet og utfall over tid, og sammenlignet tilgang til rehabil...

 • 20.02.2020 Sykehuset Østfold
  Østfoldinger i unikt forskningsstudie

  En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...

 • Terje Nærland
  14.02.2020
  Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

  Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 milli...

 • Illustrasjon
  14.02.2020
  Kan vi trene oss snorkefrie?

  Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.

 • Røntgenbilde
  03.01.2020
  Lårhalsbrudd må opereres, men hvordan?

  Et lårhalsbrudd er en livsfarlig skade. Rask, riktig og skånsom kirurgi er essensielt for å sikre at den som rammes kan komme tilbake til livet sitt – uten tap av funksjon og selvhjulpenhet. Ny forskning bekrefter at de aller fleste pasient...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 19.12.2019
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020

  Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 19. desember vedtatt å tildele i alt 134 millioner kroner til 104 forskningsprosjekter.

 • Illustrasjon
  04.12.2019
  Ny MR-metode identifiserer de mest aggressive kreftsvulstene

  Mangel på oksygen (hypoksi) i kreftvev øker risikoen for at kreften sprer seg og gjør effekten av behandlingen dårligere. Hypoksi har vært vanskelig å påvise. Vi har utviklet en MR-metode som viser områder med hypoksi. Metoden er rask, skån...

 • 04.12.2019
  Fremtidens medisin krever avansert bildediagnostikk

  Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ingen kreftsvulster er like. Med dagens høyteknologiske a...

 • 21.11.2019
  Vannveien til hjernen

  De færreste av medisinene vi har til rådighet kan passere gjennom blodåreveggene i hjernen. Ny MR-metodikk med bruk av sporstoff i spinalvæsken, har vist oss at det finnes en annen vei inn til hjernesykdommene.

 • Risiko for hjertesvikt
  08.11.2019
  Kan oppdage risiko for hjertesvikt tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for hjerteproblemer på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • Dag Hofsø
  06.11.2019
  Forskning ved SiV kan endre verdens fedmeoperasjoner

  Når pasienter skal opereres for fedme kan de ofte velge mellom to type operasjoner. Nå har forskning ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg vist hvorfor pasienter med diabetes type 2 bør velge den ene.

 • Forskergruppen, her representert ved (fra ve): psykologspesialist Ingrid Hyldmo, seksjonsoverlege Erik Øie, psykolog Else Resse
  23.10.2019
  Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

  Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

 • Illustrajon: Shutterstock
  11.10.2019
  Mindre smerter med hypnose før operasjon

  Hypnose har et ufortjent dårlig rykte. Visste du at medisinsk hypnose kan gjøre pasienter tryggere før operasjoner og føre til at smertene etter operasjonen blir mindre?

 • Illustrasjonsfoto: Shutterstock
  26.09.2019
  Ny kostbehandling kan bedre mageplagene ved cøliaki

  Cøliaki er en autoimmun sykdom der inntak av gluten fra hvete, rug og bygg gir betennelse i tynntarmen. De fleste blir helt friske med et strengt glutenfritt kosthold, men likevel ser vi at en del personer fortsetter å ha mye symptomer fra...

 • 06.09.2019
  Læringsnettverk for antibiotikastyring

  Skal vi nå det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon i bruk av antibiotika, må vi sette inn en ekstra innsats. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i Helse Sør-Øst.

 • 02.07.2019
  10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølging

  Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.

 • Cellene våre trenger styringssignaler og systemer for å kommunisere og vite hvordan de skal oppføre seg. Forskere ved OUS og UiO
  02.07.2019
  Ny norsk hjertemedisin vil begrense skade ved hjerteinfarkt

  Tidligere i år signerte et nystartet norsk selskap en utviklingsavtale med et stort indisk legemiddelselskap. Avtalen gir en muligheten til å utvikle og teste en ny hjertemedisin i mennesker. Dette er en milepæl i et forsknings- og innovasj...

 • 02.07.2019
  OUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertet

  OUS har i mange år vært ledende i verden innen utviklingen av nye metoder innen ultralyd av hjertet. Vi har publisert utallige vitenskapelige artikler om dette, og det har blitt avlagt over 40 doktorgrader innen temaet hjertefunksjon og ult...

 • 01.07.2019
  Forskning gir ekstra levetid

  - Med en tablett om dagen gir vi pasientene våre ekstra levetid, med god livskvalitet og tilnærmet normal livsførsel, sier overlege og forsker Odd Terje Brustugun.

 • 28.06.2019
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet. Det er Sunnaas sykehus, Senter for fremtid...

 • Prosjektleder Anne Moen
  20.06.2019
  Internasjonal pris for innovativ forskning

  Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.

 • 18.06.2019
  10 millioner kroner til Vestre Viken

  Vestre Viken har fått tildelt innovasjonsmidler for å utvikle løsninger i samarbeid med næringslivet for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen.

 • 13.06.2019
  Kan vi erstatte den årlige influensavaksinen?

  Det finnes mange typer influensavirus, og de endrer seg kontinuerlig. Det er grunnen til at det hvert år kommer nye influensavaksiner. Vi forsker nå på universelle influensavaksiner som skal beskytte mot alle typer influensavirus.

 • Illustrasjon
  12.06.2019
  Forvirret og fortvilet

  Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirrende opplevelse. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan sykehusene gjøre?

 • Pasienter i Sykehuset Innlandet får varm middag når de ønsker det.
  12.06.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • Illustrasjon
  12.06.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 16.05.2019
  OUS har sitt eget Bildeforskningssenter – ImTECH

  Gjennom etableringen av bildeforskningssenteret ImTECH, ønsker Oslo universitetssykehus å løfte forskning og innovasjon innenfor medisinsk bildediagnostikk i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

 • 22.03.2019
  Persontilpasset behandling av inflammatorisk tarmsykdom

  Oslo universitetssykehus vil spille en nøkkelrolle i et nytt forskningsprosjekt på tvers av de nordiske landene. Målet er mer presisjon i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom.

 • 22.03.2019
  Ønsker romfarts- og energiteknologi inn i sykehusene

  Vestre Viken og teknologimiljøet på Kongsberg skal sammen se på hvordan teknologien fra romfart og energi kan overføres til helsevesenet.

 • 22.03.2019
  Tarmvirus kan medvirke til cøliaki

  Vanlige magevirus kan være en medvirkende årsak til tarmsykdommen cøliaki. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold som er publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ.

 • 20.03.2019
  Kan genene avsløre Alzheimer sykdom?

  Kan en enkel blodprøve påvise Alzheimer sykdom tidlig i sykdomsforløpet? Det skal forskere i Sykehuset Innlandet forsøke å finne ut av. Prosjektet ble torsdag tildelt 1,1 millioner kroner gjennom den årlige tildelingen av forskningsmidler i...

 • 31.01.2019
  Strategier for forskning og for innovasjon oppdatert

  Helse Sør-Øst har oppdatert sine delstrategier for forskning og innovasjon. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til nye delstrategier som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus la frem.

 • 21.12.2018
  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste er et av fem satsningsområder i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Vi trenger å bruke kunnskap og erfaring fra disse områdene for å få til de endringene vi planlegger for.

 • 20.12.2018
  Tildeling til kvalitetsforbedringsprosjekter

  Helse Sør-Øst RHF har i løpet av høsten 2018 utlyst midler til forskningsbaserte kvalitetsforbedringsprosjekter innrettet mot helsetjenester for pasienter med somatiske lidelser og langvarige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelpro...

Fant du det du lette etter?