Regional utviklingsplan 2035

Fremtidens pasientbehandling

Det er ikke lett å forutsi hvordan framtidens helsevesen vil bli, men samtidig er det nødvendig å planlegge for utviklingen av tjenesten. På denne siden kan du følge med på hvordan sykehusene utvikler seg til pasientens beste, i tråd med regional utviklingsplan 2035.

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme:

  • Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  • Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  • Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  • Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Regional utviklingsplan baserer seg på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035.

Helse Sør-Øst RHF vil prioritere fem satsingsområder i planperioden:

  1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
  3. Redusere uønsket variasjon
  4. Mer tid til pasientrettet arbeid
  5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

 

Satsingsområdene som beskrives i planen vil være viktige for å videreutvikle «pasientens helsetjeneste». I norsk helsetjeneste og internasjonalt finnes det en rekke gode løsninger og vellykkede piloter knyttet til satsingsområdene.

UTVIKLING AV SYKEHUS I HELSE SØR-ØST:

Fant du det du lette etter?