Helse Sør-Øst endrer navn på sin Facebook-side

Helse Sør-Øst RHF etablerte i mars i år facebook-siden Regional utviklingsplan 2035. Hensikten med denne er å vise frem gode prosjekter og arbeidsmetoder i helseforetakene i Helse Sør-Øst som viser at sykehusene står godt rustet til å yte god pasientbehandling også i fremtiden.

Illustrasjon

Regional utviklingsplan er et strategidokument som beskriver hvordan helseforetakene skal tilrettelegge for en best mulig helsetjeneste frem mot 2035. Historiene som legges ut på facebook er med på å støtte opp om denne strategien.

Målgruppen for facebooksiden er primært de til sammen nær 80.000 ansatte i helseforetakene i Helse Sør-Øst. Sakene som deles på Facebook-siden skal bidra til å synliggjøre gode piloter og arbeidsprosesser i helseforetakene, for en bevisstgjøring og læring på tvers.  Gode historier om hvordan dagens pasientbehandling blir stadig bedre vil også ha interesse for befolkningen generelt.

Gjennom det opprinnelige navnet; Regional utviklingsplan 2035 ser vi at vi på langt nær når den definerte målgruppen. Årsaken til dette er at navnet oppleves som tungt tilgjengelig og vanskelig å forstå. Ved å endre navn til fremtidens pasientbehandling håper vi potensielle følgere bedre vil forstå hva denne facebook-siden egentlig handler om.  Vi ser frem til nye følgere!


Les mer

Fremtidens pasientbehandling i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?