Tildeling av regionale forskningsmidler

Kan genene avsløre Alzheimer sykdom?

Kan en enkel blodprøve påvise Alzheimer sykdom tidlig i sykdomsforløpet? Det skal forskere i Sykehuset Innlandet forsøke å finne ut av. Prosjektet er tildelt 1,1 millioner kroner gjennom den årlige tildelingen av forskningsmidler i Helse Sør-Øst.

Ilustrasjon

​Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 142,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekt og forskningsnettverk for 2019. Av 620 vurderte søknader om regionale forskningsmidler er det gitt støtte til 109 prosjekter og fire regionale forskningsnettverk. En av tildelingene gikk til et prosjekt ved Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.   

—​ Dette er veldig morsomt. Når du har en god ide og ønsker å få til god forskning, er det som regel manglende finansiering som stanser prosjektet. Derfor er jeg veldig glad for denne tildelingen, sier prosjektleder Sverre Bergh, som også er forskningsleder ved AFS.

Tildelingen skal finansiere et postdoktorstipend over tre år for stipendiat Yehani Wedatilake.  Prosjektet vil inkludere blodprøver fra til sammen 400 personer rekruttert fra hukommelsesklinikker i Norge. Blodprøvene vil bli undersøkt med den nyeste teknikken, der alle menneskets mer enn 2000 microRNA vil bli undersøkt. MicroRNA er små genetiske biter som er med på å finjustere genenes proteinproduksjon.    

— Målet med dette prosjektet er å undersøke om undersøkelser av microRNA i en blodprøve kan brukes for å skille personer med Alzheimer sykdom fra personer uten kognitiv svikt. I tillegg vil vi undersøke om variasjoner av microRNA kan predikere forløpet av Alzheimer sykdom. Det er grunn til å tro at undersøkelser av microRNA kan gi diagnostisere Alzheimer sykdom tidligere i sykdomsforløpet, noe som i fremtiden vil gi håp om kurativ behandling av sykdommen, samtidig som forskning på microRNA kan gi bedre forståelse av sykdomsmekanismene, sier Sverre Bergh.