Klare til trombektomi-oppstart

Teamet som skal utføre trombektomi i Kristiansand trente fredag med tilsvarende team fra Stavanger universitetssjukehus til stede. SSHF får nå låne en avansert simulator-dukke i flere måneder i forbindelse med et nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på effekten av simulering.

Teamet trener med avansert simulator-dukke
Teamet trener med avansert simulator-dukke.

​- Vi trener jevnlig og er nå klare til å starte opp trombektomi ved Sørlandet sykehus. Slike strukturerte øvelser som vi gjennomførte fredag er et viktig bidrag til at mindre sykehus som SSHF kan levere kvalitet på linje med de store sentrene, sier Arnstein Tveiten, seksjonsoverlege for slagenheten.

Simulering kompenserer
SSHF skal som kjent tilby trombektomi fra 1. februar. Trombektomi er den mest effektive behandlingen for de alvorligste slagene, de som skyldes tilstopping av en av de store blodårene i hjernen. Med kortere tid til behandling, øker sjansen for å unngå alvorlige mén.

 

Seksjonsoverlege Arnstein Tveiten

Seksjonsoverlege Arnstein Tveiten

 

 

- Trombektomi er en kompleks og multidisiplinær behandling. Tiden er helt avgjørende. På grunn av lange avstander i Norge er det nødvendig at trombektomi kan utføres ved noen sykehus som har relativt små volum. Med simulering kompenserer vi for det lave antallet pasienter. I tillegg har våre spesialister opphold ved sentere med høyt volum. Særlig har vi et svært godt samarbeid med Oslo universitetssykehus, sier Tveiten.

 

Av de 5-600 personene som får hjerneslag i Agder hvert år, er det anslått at rundt 40 skal ha trombektomi.

Forskningsprosjekt på trening
Delegasjonen fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) møtte deler av foretaksledelsen etter øvelsen, for å fortelle om hvordan planmessig satsing på simulering i Stavanger har gitt gode resultater for pasientene.

 


Martin Kurz

Martin Kurz

- Da vi trente ukentlig med SimMan vascular-dukka i en pilot-studie på 14 uker, gikk vi ned nesten 40 minutter i gjennomsnittlig tid fra «pasienten» ankom sykehuset til trombektomi var utført, fortalte Martin Kurz, nevrolog og seksjonsoverlege ved SUS.Fagmiljøet ved SUS har blant annet ved hjelp av simulering redusert «door-to-needle» ved intravenør trombolyse fra nesten 30 minutter til 13 de siste årene.

Nå forsker Kurz og medarbeidere videre på effekten av simulering. SSHF og andre trombektomi-sykehus i alle fire helseregioner skal få trene med SimMan vascular-dukka etter tur, i et 3-årig nasjonalt prosjekt.

- SSHF er første sykehus ut. Nå vil vi lære av dere: Hvilke faktorer gjør at trening gir effekt? Jeg vil dere skal lykkes, sa Kurz.