Vil redde enda flere liv

Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd bilen for å avdekke en spesiell type hjerteinfarkt. Målet er at flere pasienter skal få riktig behandling raskere.

Illustrasjon

– Dette er et faglig løft for en yrkesgruppe som sjelden får delta i forskning, sier leder for prehospital avdeling ved Sykehuset Telemark, Knut Inge Skoland. Han er glad for at Sørlandet sykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil samarbeide med Sykehuset Telemark om dette forskningsprosjektet.

Målet er at flere infarktpasienter skal overleve og unngå senskader. Dersom flere får riktig diagnose tidligere, reduseres tidstapet ved at pasientene kan blir kjørt direkte til hjertesenteret i Arendal eller til Oslo for utblokking.

Én ambulanse har nå fått installert ultralydutstyr og utstyr for hurtigtest av blodprøver. 14 ambulansearbeiderne i Porsgrunn har fått opplæring i å ta ultralydbilder, og disse bildene blir sendt direkte til vurdering av kardiologer ved sykehuset. – Dette prosjektet er helt avhengig av kardiologene, og det er flott at vi har fått til et godt samarbeid med dem, sier Knut Inge Skoland.

I dag blir det tatt EKG av pasienten i ambulansen når det er mistanke om hjerteinfarkt, men ikke alle typer infarkt lar seg avdekke med EKG. Det finnes også en type hjerteinfarkt (NSTEMI) som først kan avdekkes på sykehuset. Det er denne typen infarkt ambulansemedarbeiderne ønsker å oppdage tidligere.

Porsgrunn ble valgt fordi forskeren ønsket en ambulanse i full drift med et høyt antall akuttoppdrag og passe avstand til sykehuset i Skien og hjertesenteret i Arendal.

Ambulansearbeider Terry Røyneberg har stor tro på prosjektet.
– Dette betyr også at vi får mer ansvar, og det er kjempespennende og motiverende at vi får muligheten til å være med på dette forskningsprosjektet, sier Terry Røyneberg.