Samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi

Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere?

ILlustrasjon

​Dette er spørsmål som kvinner med brystkreft i tidlig stadium må ta stilling til – på svært kort tid.

Norges første samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi er nå tilgjengelig på helsenorge.no. Det gir informasjon om hvilke kirurgiske behandlinger som er aktuelle, og hvilke fordeler og ulemper de har. Informasjonen presenteres både i tekst og korte videosnutter med fagfolk og pasienter. Målet med samvalg er å finne løsningen som passer best for den enkelte.

Bakgrunn

I 2015 startet Avdeling for Samhandling og Brukermedvirkning i Helse Sør Øst RHF og erfarne leger og sykepleiere fra Sørlandet Sykehus HF arbeidet med utvikling av et samvalgsverktøy for brystkreft. I 2016 ble det inngått et samarbeid med Samvalgssenteret samt klinikere fra Universitetet i Nord-Norge som overtok produksjonen av samvalgsverktøyet «Kirurgi ved brystkreft». Underveis har pasientrepresentanter bidratt med innspill til innhold, deltakelse i filmene i verktøyet og brukertesting. Folkehelseinstituttet har bidratt med innhenting av oppsummert forskning om effekten av de behandlingsmulighetene som beskrives i verktøyet. 

Samvalgsverktøyet dreier seg om å velge mellom alternativer som medisinsk sett er likeverdige, men som kan oppleves svært forskjellig for ulike kvinner. Noen vil bare fjerne hele brystet raskest mulig, mens andre er mer opptatt av å beholde det.

Brukertesting og forskning

Brukertesting viser at pasientene opplever samvalgsverktøyet lett forståelig, nyttig og relevant, og at de ville anbefalt det til andre.

Forskning viser at pasienter som bruker samvalgsverktøy får mer kunnskap om behandlingsalternativene, føler seg mer informerte og får en klarere bevissthet om egne preferanser og verdier (Stacey et. Al 2018) 

Les også: Decision aids to help people who are facing health treatment or screening decisions (www.cochrane.org)

 Samvalgsverktøyet (www.helsenorge.no)Les mer om samvalg på helsenorge.no