Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF er det regionale helseforetaket som skal sørge for spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i regionen. Vi gjør dette gjennom helseforetakene vi eier og gjennom avtaler med privateide virksomheter og spesialister på ulike fagområder.

Kontakt

Telefon
02411
Resepsjonen er åpen fra kl 0800-1600
E-post
Postadresse
Postboks 404, 2303 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411