Tarmvirus kan medvirke til cøliaki

Vanlige magevirus kan være en medvirkende årsak til tarmsykdommen cøliaki. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold som er publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ.

Overlege Ketil Størdal
Cøliaki eller glutenintoleranse er en tarmsykdom som innebærer at den som er rammet, ikke kan spise brød og andre matvarer med hvete, rug og bygg. Disse matvarene inneholder gluten som barn og voksne med cøliaki får reaksjoner på.

- Studien gir holdepunkt for at enterovirus, et vanlig magevirus, kan utløse sykdommen, sier seniorforsker Ketil Størdal ved Folkehelseinstituttet og overlege ved Sykehuset Østfold.

I alt deltok 220 barn mellom 9 og 15 år. De 25 som fikk cøliaki, fikk i gjennomsnitt diagnosen da de var 7 år.
De første tre leveåra ble det tatt avføringsprøver av barna hver måned.

Resultatene viser at:

  • Nesten alle barna hadde enterovirus i prøvene minst en gang. Totalt hadde 20 prosent av prøvene fra barna som senere fikk cøliaki, enterovirus, mot 15 prosent av prøvene fra de som ikke fikk cøliaki.
  • Det var bare infeksjoner som oppstod i perioden etter at barnet hadde begynt å spise mat med gluten, som ga økt risiko for cøliaki. Tarminfeksjoner før barnet begynte med fast føde, ga ikke økt risiko.
  • Langvarige eller kraftige enterovirus-infeksjoner var forbundet med doblet risiko.
  • Et annet magevirus, adenovirus, viste ingen sammenheng med cøliaki.

- Resultatene tyder på at det er kombinasjonen av gluten og enterovirus-infeksjon i småbarnsalderen som øker risikoen for cøliaki, sier Størdal.

Dette er den første kjente studien som har gjennomført hyppig innsamling og testing av avføringsprøver, noe som gjorde det mulig å fange opp de fleste mage-tarminfeksjonene og beregne cøliakirisikoen på en pålitelig måte.

Enterovirus er en gruppe virus som de fleste barn får i småbarnsalderen. Virusene gir ofte små sykdomsutbrudd på sensommeren og høsten. Infeksjonen er ofte ganske uskyldig med lette symptomer. Enkelte barn får imidlertid kraftigere symptomer.

Andre årsaker i tillegg

Også andre studier har vist at cøliaki kan være forbundet med infeksjoner, men infeksjoner kan ikke forklare hele årsaken til sykdommen. Det kan også være andre miljøfaktorer som har betydning, blant annet mengde gluten og antibiotikabruk tidlig i livet.

Framtidig vaksine?

-Vi ser for oss at det i framtiden kan være aktuelt å vaksinere barn mot enterovirus. Men før dette eventuelt kan skje, trengs det en større studie som kan bekrefte resultatene våre, og en vaksine må selvsagt også prøves ut, sier Størdal.

Slik ble studien gjennomført

Forskerne kom fram til resultatet ved å følge barn som alle hadde en vevstype som er forbundet med økt risiko for cøliaki og diabetes. I befolkningen er det 40 prosent som har en slik vevstype.

I tillegg ble det tatt blodprøver med jevne mellomrom det første leveåret og senere hvert år. Blodprøvene ble analysert for antistoff og viste om barnet hadde fått cøliaki eller var i ferd med å utvikle sykdommen.

Ofte har de som får cøliaki, symptomer i lang tid før de får stilt diagnosen. I denne studien var det derimot mulig å finne tegn til cøliaki tidlig ved å lese svarene på blodprøvene.

I Norge er det om lag en av hundre som får cøliaki, i tillegg er det en del mørketall.

Her kan du se artikkelen som står i BMJ