Valg 2017

Kunngjøringer om valget

De ansatte skal velge medlemmer til styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.
Valgdagen er 8. mars 2017.

​Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i alt ha ti medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner sju av disse, inklusiv leder og nestleder. De ansatte ved regionens helseforetak velger tre medlemmer (pluss minst fem vara) til styret for det regionale helseforetaket.

Dagens ansattvalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF ble valgt i mars 2015 med valgperiode fram til og med 15. mars 2017. Valget organiseres av et partssammensatt valgstyre, som er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Hvem kan stemme?

Alle som har et ansettelsesforhold ved helseforetaket og det regionale helseforetaket på valgdatoen har stemmerett.

Hvem kan man stemme på?

På denne siden vil det etterhvert komme mer informasjon om hvordan man fremmer forslag til kandidater.

Hvordan foregår valget?

Valget skal skje etter regler som er fastsatt ved egen forskrift (kongelig resolusjon av 15. november 2002, revidert sist 21. desember 2007, med hjemmel i Helseforetaksloven. Valget organiseres av et eget partssammensatt valgstyre, som ble oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF i november 2016.

Etter forskriftens paragraf 5 kan det kreves at valget skal skje som forholdstallsvalg, i stedet for ordinært flertallsvalg. Krav om forholdstallsvalg meldes skriftlig til valgstyret innen 25. januar.

Kunngjøringer

Kunngjøring nummer 3Kunngjøring nummer 2Kunngjøring nummer 1

Referater

Referat fra valgstyrets tredje og avsluttende møteReferat fra valgstyrets andre møteReferat fra valgstyrets første møte
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.