Valg 2019

Kunngjøringer om valget

De ansatte skal velge medlemmer til styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.
Valgdagen er 7. mars 2019.

​Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i alt ha ti medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner sju av disse, inklusiv leder og nestleder. De ansatte ved regionens helseforetak velger tre medlemmer (pluss minst fem vara) til styret for det regionale helseforetaket.

Dagens ansattvalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF ble valgt i mars 2017 med valgperiode fram til og med 15. mars 2019. Valget organiseres av et partssammensatt valgstyre, som er oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Hvem kan stemme?

Alle som har et ansettelsesforhold ved helseforetaket og det regionale helseforetaket på valgdatoen har stemmerett.

Hvem kan man stemme på?

På denne siden vil det etterhvert komme mer informasjon om hvordan man fremmer forslag til kandidater.

Hvordan foregår valget?

Valget skal skje etter regler som er fastsatt ved egen forskrift (kongelig resolusjon av 15. november 2002, revidert sist 10. april 2018, med hjemmel i Helseforetaksloven. Valget organiseres av et eget partssammensatt valgstyre, som ble oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF i november 2018.

Etter forskriftens paragraf 5 kan det kreves at valget skal skje som forholdstallsvalg, i stedet for ordinært flertallsvalg. Krav om forholdstallsvalg meldes skriftlig til valgstyret innen 24. januar 2019.

Kunngjøringer

Kunngjøring nr 3Kunngjøring nr 2

Kunngjøring nr 1Referater

Referat fra valgstyrets tredje møteReferat fra valgstyrets andre møte

Referat fra valgstyrets første møte


Fant du det du lette etter?