Utvikling av Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Regional sikkerhetsavdeling, som i dag holder til på Dikemark, skal få nytt bygg.

Helse Sør-Øst RHF har fra og med sommeren 2016 overtatt ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektene.


Aktuelle styresaker

053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf


 

Aktuelle dokumenter

Mandat for konseptfasen for ny regional sikkerhetsavdelingMandat for konseptfasen for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet Mandat for videreføring av arbeidet høsten 2016 og inn i 2017 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016


Aktualitetssaker

Prosjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-nytt-klinikkbygg-pa-radiumhospitalet-utpektProsjekteringsteam for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utpektArbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er nå inngått kontrakt med prosjekteringsteamet som skal konkretisere bruk av tomt og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. 27.02.2017 23:00:00
Aker bygges på 2020-tallethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-bygges-pa-2020-talletAker bygges på 2020-tallet Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus. 14.12.2016 12:30:15
Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-regional-sikkerhetsavdeling-utpektProsjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpektDet er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...07.12.2016 12:13:36
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00
Prioriterer regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prioriterer-regional-sikkerhetsavdelingPrioriterer regional sikkerhetsavdelingEt nybygg for regional sikkerhetsavdeling, skal prioriteres i første etappe av den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i sitt møte den 16. juni. 15.06.2016 22:00:00