Utvikling av Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Regional sikkerhetsavdeling, som i dag holder til på Dikemark, skal få nytt bygg.

Helse Sør-Øst RHF har fra og med sommeren 2016 overtatt ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektene.

Mandat for videreføring av arbeidet høsten 2016 og inn i 2017


Aktuelle styresaker

053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf


 

Aktuelle dokumenter

Mandat for videreføring av arbeidet høsten 2016 og inn i 2017 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016


Aktualitetssaker

Aker bygges på 2020-tallethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-bygges-pa-2020-talletAker bygges på 2020-tallet Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus. 14.12.2016 12:30:15
Prosjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpekthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjekteringsteam-for-regional-sikkerhetsavdeling-utpektProsjekteringsteam for regional sikkerhetsavdeling utpektDet er viktig å erstatte dagens regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark med bedre og mer funksjonelle arealer. Helse Sør-Øst RHF har nå inngått kontrakt med prosjekteringsteam for konseptfaseutredning for ny regional sikkerhetsavdeling (RS...07.12.2016 12:13:36
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00
Prioriterer regional sikkerhetsavdelinghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/prioriterer-regional-sikkerhetsavdelingPrioriterer regional sikkerhetsavdelingEt nybygg for regional sikkerhetsavdeling, skal prioriteres i første etappe av den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vedtok styret i Helse Sør-Øst i sitt møte den 16. juni. 15.06.2016 22:00:00