Kuttet ventetiden ved å droppe skippertak

Hjertepoliklinikken på Ahus hadde landets tredje lengste ventetid på henvisninger. Så gjorde de et enkelt grep ved at de begynte å vurdere henvisningene hver dag i stedet for å ta et ukentlig skippertak.

​Se hele filmen som viser hvordan Ahus gjennomførte sin snuoperasjon!