Raskere tilbake - Helse og arbeid

 - nøkkelen tilbake til arbeidslivet

​Raskere tilbake kan være n​​​økkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding.​

Tilbud

Raskere tilbake-ordningen/Helse og arbeid har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private institusjoner.

Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Telefontjeneste og informasjonskontoret "velg behandlingssted" har rådgivere som svarer på spørsmål om behandlingstilbud og ventetider for Raskere tilbake. Telefon: 800 50 004


Det er tilbud innen disse fagområdene:

Hjerneslag/hjernetraume

Hjerneslag og traumatisk hjerneskade, Sykehuset Innlandet

Hva:  

Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade.

Hvor:

Sykehuset Innlandet, Ottestad

Henvisningsadresse:  

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Hjerneskadeprosjektet, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:  

Kontaktperson Tove Lie Syljeseth: 415 65 108 - email: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no


Kreft

Dagrehabilitering - kreft, Oslo universitetssykehus

Hva:

Rehabiliteringsprogrammer for pasienter som nylig har avsluttet behandling for brystkreft, gynekologisk kreft eller lymfom. Programmene går over 7 uker med oppmøte èn dag i uken og består av en kombinasjon av pasientundervisning og ulike typer fysisk aktivitet.

Hvor:

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Raskere tilbake/Helse og arbeid - dagrehabilitering, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Tone Skaali. Tlf: 22 93 57 32 - mail: TSKAA@ous-hf.no Ekspedisjon: 22 93 42 85

Psykososial onkologi, Oslo universitetssykehus

Hva:

Samtaletilbud for pasienter og pårørende som har emosjonelle vansker som følge av kreftsykdom i familien. Raskere tilbake/Helse og arbeid i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken har to psykologer som gir tilbud om korttids behandling/samtaler etter henvisning.

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet/Radiumhospitalet.

Henvisningsadresse:  

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Raskere tilbake/Helse og arbeid - Psykososial onkologi, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Tone Skaali Tlf: 22 93 57 32 - mail: TSKAA@ous-hf.no Ekspedisjon: 22 93 42 85

psykiske lidelser

Kveldspoliklinikk for angst og depresjon, Oslo universitetssykehus

Hva:

Kveldspoliklinikk for arbeidstakere med angstlidelser eller depresjon. Behandlingen er korttids psykoterapi.

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS, Gullhaugveien 12, v/Nydalen t-bane stasjon.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS "Raskere tilbake/Helse og arbeid" Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo

Kontakt:

Prosjektleder Cecilie Arentz-Hansen: Tel 23 02 33 00 mail: uxarcc@ous-hf.no.

 

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Sykehuset Telemark

Hva:

Utredning og tilrettelagt terapi for pasienter med lettere psykiske lidelser og/ eller sammensatte lidelser.

Hvor:

Sykehuset Telemark HF.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, ”Raskere tilbake/Helse og arbeid”, Ulefossveien, 3710 Skien.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Vibeke Hegge: 35 00 55 56 / 993 74 304 - mail: vibeke.hegge@sthf.no

Psykisk helsevern - angst/depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Korttidstilbud ved lettere psykiske lidelser (angst/depresjon) samt ved sammensatte lidelser med muskel-/skjelettplager i tillegg. Orienterende samtale med helsepersonell (sykepleier/fysioterapeut), psykoedukativt mestringskurs i gruppe og individuell behandling/samtale med psykolog. I utredningen brukes strukturert kartlegging med bruk av skjemaer mv. I tilbudet ligger mulighet for individuell tilpasning av behandlingstilbudet.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling. I samarbeid med Kysthospitalet.

Henvisningsadresse:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Postboks 2267, 3103 Tønsberg.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Arne Repål: 33 01 80 00 - mail: arne.repal@siv.no

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Vestre Viken HF, Bærum

Hva:

Individuell behandling hos psykolog, 8-10 timer.

Hvor:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Asker DPS, Bærum DPS, Blakstad Sykehus.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid - psykiatrisk avd Blakstad, 3004 Drammen.

Kontakt:

Kirsti Allan: 958 50 261 - mail: kirstibusch.allan@vestreviken.no

Psykisk helsevern - angst og depresjon, Vestre Viken HF, Kongsberg

Hva:

Individuell behandling hos psykolog/psykiater for pasienter med lettere psykiske lidelser (angst, depresjon og sammensatte lidelser). Korttidsbehandling (inntil 10 konsultasjoner).

Hvor:

Vestre Viken HF, Kongsberg DPS.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, "Raskere tilbake/Helse og arbeid", PHR - Kongsberg DPS, Postboks 10, 3602 Kongsberg

Kontakt:

Prosjektkoordinator: Liss Husum: 32 72 58 98 / 95 72 37 07 - mail: liss.husum@vestreviken.no

Gruppe for forebygging av stress/utbrenthet, Vestre Viken HF, Bærum

Hva:

Gruppe for forebygging av stress/utbrenthet med utgangspunkt i affektbevissthet og kognitive teknikker, ledet av psykolog. 1 gang pr uke, 8 ganger.

Hvor:

Vestre Viken HF, Bærum DPS

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Raskere tilbake/Helse og arbeid - psykiatrisk avd Blakstad, 3004 Drammen.

Kontakt:

Kirsti Allan: 958 50 261 - mail: kirstibusch.allan@vestreviken.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, angst/depresjon, Diakonhjemmet Sykehus

Hva:

Poliklinisk behandlingstilbud for pasienter med angst og depresjon. Alle pasienter får en introduksjonstime rett etter henvisning, med kartlegging og informasjon om selvhjelp. I tillegg får alle tilbud om å delta på kurs i mestring av angst og depresjon kort tid etter henvisning. Poliklinikken tilbyr individualterapi og hjelp til jobbmestring. Det gis korttidsterapi hovedsaklig i form av kognitiv terapi. Åpningstid 08.00-15.30, samt kveldspoliklinikk en dag i uken. Mer informasjon på sykehuset nettside: www.diakonhjemmetsykehus.no/raskeretilbake

Hvor:

Diakonhjemmet sykehus.

Henvisningsadresse:

Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Poliklinikken Raskere tilbake, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Kontakt:

Poliklinikken Raskere tilbake: 22 02 98 06. Prosjektkoordinator Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal: 22 49 84 40 - mail: ragne.gjengedal@diakonsyk.no. Lars Gregorius Røv: 22 02 98 26 - mail: larsgregorius.rov@diakonsyk.no

Psykisk helsevern - Poliklinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hva:

Poliklinikk for pasienter med lettere psykiske lidelser. Det må foreligge en problemstilling som tilsier at tidsavgrenset psykologisk behandling er et egnet tilbud. Behandling i form av individuell samtaleterapi og/eller mestringsorienterte kurs, både på dagtid og som kveldspoliklinikk. Depresjonsmestring, Angstmestring, Kunsten å si nei, Søvnskolen, Kurs i stressmestring, Relasjoner og kommunikasjon, Mindfulness-gruppe. Mer informasjon på sykehusets hjemmeside: www.lds.no.

Hvor:

Lovisenberg diakonale sykehus.

Henvisningsadresse:

Lovisenberg DPS, "Raskere tilbake", 0440 Oslo.

Kontakt:

Pål Nystuen: 22 02 89 00 - mail: pal.nystuen@lds.no Live Hoaas: 22 02 89 00 - mail: ehoa@lds.no

Poliklinisk tilbud - angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelse, Oppfølgingsenheten Frisk AS

Hva:

Poliklinisk tilbud til pasienter med lettere psykiske lidelser som angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser.

Hvor:

- LILLEHAMMER: Fåberggt 126, 2615 Lillehammer

- GJØVIK: Øvre Torvgate 3, 2815 Gjøvik.

- HAMAR: Brygga 20, 2317 Hamar.

- KONGSVINGER: Storgata 26, 2212 Kongsvinger.

- ELVERUM: Hamarvegen 112, 2411 Elverum.

Henvisningsadresse:

Oppfølgingsenheten Frisk, Postboks 14, 2390 Moelv.

Kontakt:

Oppfølgingsenheten Frisk AS - tlf: 62330133 Hanna Håker; tlf 99280319 - email: hanna@oppfrisk.no

Poliklinisk tilbud - angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelse, Senter for stress og traumepsykologi AS

Hva:

Poliklinisk tilbud til pasienter med lettere psykiske lidelser som angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser.

Hvor:

Hamar Psykologkontor, Torggata 44, 2317 Hamar.

Henvisningsadresse:

Senter for Stress og Traumepsykologi AS, Grensen 18, 0159 Oslo.

Kontakt:

Rune Stuvland: tlf 62111001 - email: post@traumepsykologi.no

Poliklinisk tilbud - angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelse, Unicare

Hva:

Poliklinisk tilbud til pasienter med lettere psykiske lidelser som angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser.

Hvor:

- HAMAR: St. Olavs gate 61, 2317 Hamar

- LILLEHAMMER: Kirkegata 45, 2609 Lillehammer

- FREDRIKSTAD: Stortorvet 5, 1607 Fredrikstad

- KRISTIANSAND: Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand

Henvisningsadresse:

Unicare Psykolog AS, Pilestredet 56, 0167 Oslo

Kontakt:

Unicare Psykolog AS - tlf: 22203222 

email: psykolog @u nicare.no

Per-Anders Green: tlf 92050075


Muskel/skjelett

Muskel/skjelett - nakke-, rygg- og skulderlidelser, Oslo universitetssykehus

Hva:

Alle henviste pasienter vil få time hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Pasientene får deretter råd og veiledning, avhengig av behov. En del vurderes av fysioterapeut eller får time hos arbeidskonsulent som vil bistå med planlegging av tilbakegang til arbeid. Ved spørsmål om operasjon vil pasientene bli satt opp til fellesmøte med ortopedkirurg. I tilfelle ortopedkirurgen finner å kunne anbefale dette vil pasienten bli satt på venteliste. Pasienter som har omfattende plager og funksjonssvikt inngår i en gruppebasert rehabilitering over 8 uker med informasjon og trening. Ved skulderlidelser tilbys pasientene rask utredning ved spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, funksjonsvurdering og trening hos fysioterapeut. Psykolog og sosionom er tilknyttet tilbudet og gir råd etter behov.

Hvor:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Ann-Karine Kirkeby: 22 11 96 08 - mail: ann.karine.kirkeby@oslo-universitetssykehus.no

Muskel/skjelett - sammensatte lidelser, Sunnaas sykehus

Hva:

Tverrfaglig vurderingspoliklinikk for pasienter med muskel-/skjelettlidelser, smerteproblematikk, tretthetssymptomer, lettere psykiske lidelser. Vurdering av lege, psykolog, sosionom, fysioterapeut og idrettspedagog. Vurderingen kan ta noe tid da det er minimum 1 time med de enkelte fagpersonene. Etter at vurderingen er gjennomført kan en få tilbud om stressmestringskurs og/eller individuell oppfølging.

Hvor:

Aker Sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg. Oslo

Henvisningsadresse:

"Raskere tilbake/Helse og arbeid", Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Eli Rygg: 66 96 96 68 / 911 24 275 mail: eli.rygg@sunnaas.no.

Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett, Sykehuset Innlandet

Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser).

Hvor:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, Raskere tilbake/Helse og arbeid, Muskel/skjelett poliklinikken, Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad.

Kontakt:

 Kontaktperson Tove Lie Syljeseth: 415 65 108 - mail: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no

Arbeidsrettet rehabilitering - muskel/skjelett, Sykehuset Telemark

Hva:

Muskel-/skjelettplager uten spesifikke funn og personer med lettere psykiske plager, samt personer som har et blandet symptombilde med både somatiske og psykiske plager.

Hvor:

Sykehuset Telemark HF, Aallsgate 41, Porsgrunn.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Telemark HF, ”Raskere tilbake/Helse og arbeid”, Ulefossveien, 3710 Skien.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Vibeke Hegge: 35 00 55 56 / 993 74 304 - mail: vibeke.hegge@sthf.no

iBedrift, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Gjennom iBedrift formidles kunnskap om alminnelige plager - ute på arbeidsplassen. Hovedvekt på uspesifiserte muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet. Kysthospitalveien 61, 3294 Stavern

Henvisningsadresse:

Ved interesse for å bli en iBedrift, ta kontakt med en av poliklinikkene til SiV eller ta kontakt med bedriftens IA-rådgiver. Se også www.iBedrift.no

Kontakt:

Prosjektkoordinator Line Berre Paulsen: 33 13 41 12 / 997 85 997 - mail: line.paulsen@siv.no

Avklaringspoliklinikk - muskel/skjelett og psykisk helsevern, angst og depresjon, Sykehuset i Vestfold

Hva:

Tidlig avklaring for personer med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. I tillegg til individuell konsultasjon tilbys: 2-dagers kurs (muskel/skjelett og psykiske plager), mestringskurs (gruppe), BekkOpp (gravide med plager i bekken) og veiledningssamtaler.

Hvor:

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet - poliklinikker i Hønefoss, Skien og Tønsberg.

Henvisningsadresse:

POLIKLINIKK HØNEFOSS: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Hønefoss, Storgata 11, 3510 Hønefoss (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning med "Raskere tilbake/Helse og arbeid Hønefoss"). Telefon: 32 12 41 50.

POLIKLINIKK SKIEN: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Skien, Borgestadbakken 2, 3712 Skien (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning "Raskere tilbake/Helse og arbeid - Skien). Telefon: 35 59 22 80.

POLIKLINIKK TØNSBERG: Sykehuset i Vestfold, Raskere tilbake - Tønsberg, Bjellandsveien 24, 3172 Vear (Elektronisk henvisning: Sykehuset i Vestfold, fysikalsk medisin og rehabilitering, merk henvisning "Raskere tilbake/Helse og arbeid - Tønsberg"). Telefon: 33 30 80 00.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Line Berre Paulsen: 33 13 41 12 / 997 85 997 - mail: line.paulsen@siv.no

Revmatologi - tverrfaglig utredningspoliklinikk, Revmatismesykehuset

Hva:

Tverrfaglig utrednings- og rehabiliteringspoliklinikk for personer med muskel-skjelettplager og/eller inflammatorisk revmatisk sykdom. Tverrfaglig team består av revmatolog, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, sosionom og kostveileder. Etter individuell vurdering i teamet, kan pasientene få tilbud om å være med i ett av følgende opplegg: Artrosegruppe med vekt på livsstilsendring. Fibromyalgigruppe, - mestring av ny diagnose og Livstyrketreningsgruppe - læring og mestring, passer for alle typer diagnoser.

Hvor:

Revmatismesykehuset.

Henvisningsadresse:

Revmatismesykehuset, Raskere tilbake poliklinikk/Helse og arbeid, M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Inger Tollefsrud. Tlf: 47488941 E-post:   inger.tollefsrud@revmatismesykehuset.no

Korttidsopphold i gruppe, Revmatismesykehuset

Hva:

Korttidsopphold i gruppe: " Kunsten å være yrkesaktiv revmatiker" Opplegget egner seg for personer som har diagnoser innen muskel- skjelettplager og inflammatorisk revmatisk sykdom og består av tre dager innleggelse, tre uker hjemme og fem dager innleggelse. Intervensjonene foregår både i gruppe og individuelt.

Hvor:

Revmatismesykehuset.

Henvisningsadresse:

Korttidsavdelingen. Revmatismesykehuset, M. Grundtvigs vei 6, 2609 Lillehammer.

Kontakt:

Prosjektkoordinator Inger Tollefsrud. Tlf: 47488941  E-post:   inger.tollefsrud@revmatismesykehuset.no

Nevrologi

Nevrologisk poliklinikk - vurdering og behandling, Sykehuset Innlandet

Hva:

Nevrologisk poliklinikk - vurdering og behandling.

Hvor:

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer og Elverum/Hamar.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet Lillehammer, ”Raskere tilbake - nevrologi”, serviceboks, 2629 Lillehammer.

Kontakt:

Kontaktperson Tove Lie Syljeseth:  415 65 108 - mail: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no

Ortopedi

 Poliklinikk/dagkirurgi, Akershus universitetssykehus

Hva:

Poliklinikk – konsultasjoner av fot/ankel, kne, hånd/albue og rygg. Operasjoner innen hånd, kne, fot, ankel og rygg; fjerning av diverse osteosyntesemateriell canalis carpi , triggerfinger, ganglion etc epicondylitter , entrapment (nerver i klem) (albue) hallux valgus , hammertær oa fotkirurgi artroskopier av ankel artroskopier av knær-diagnostisk og meniskreseksjon spinalstenose (forutsetter MR tatt i forkant) skiveprolaps rygg (forutsetter MR tatt i forkant, ikke eldre enn 6 mnd) -Pre og post Røntgen er også en del av Raskere Tilbake-tilbudet på Ski. Dagkirurgi på rygg innebefatter 1 døgnopphold.

Hvor:

Akershus universitetssykehus HF, Vardåsveien 3, 1400 Ski

Henvisningsadresse:

Henvisning merkes "Raskere Tilbake" og sendes: Akershus universitetssykehus HF, Henvisningsmottak, Ortopedisk klinikk, PB 1000, 1478 Lørenskog.

Kontakt:

Prosjektkoordinator: Natalie Saur: tlf: 415 62 888 / 64 85 66 29 - mail: nsau@ahus.no

Poliklinikk/dagkirurgi, Vestre Viken HF 

Hva:

Poliklinisk vurdering og dagkirurgisk behandling av pasienter. Hånd, fot, kne, ankel.

Hvor:

Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Avdeling for ortopedi og akuttmottak. Dronninggata 28, 3004 DRAMMEN.

Kontakt:

Koordinator: Hedda Holst. Telefon: 452 13 088 hedhol@vestreviken.no

 

Ryggvurdering/kirurgi, Vestre Viken

Hva:

Ryggkirurgi. Skiveutglidning/Diskusprolaps. Poliklinisk vurdering.

Hvor:

Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Henvisningsadresse:

Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Avdeling for ortopedi og akuttmottak. Dronninggata 28, 3004 DRAMMEN.

Kontakt:

Koordinator: Hedda Holst. Telefon: 452 13 088 hedhol@vestreviken.no

Dagkirurgi, Sykehuset Østfold

Hva:

Poliklinisk vurdering og dagkirurgisk behandling av pasienter. Kne. Hvor: Sykehuset Østfold HF, Moss.

Henvisningsadresse:

Sykehuset Østfold HF, Ortopedisk avdeling. Postboks 300, 1714 Grålum. Merkes "Raskere tilbake".

Kontakt:

Koordinator: Julie Kristin Sandli. Telefon: 69 86 60 35. Julie.Kristin.Sandli@so-hf.no

Kirurgi, Aleris Helse

Hva:

Kne: Avtalen innebefatter utredning og behandling av kneleddslidelser (meniskskade, fritt legeme, kronisk instabilitet). Pasientene får først time til vurdering. Deretter vil det etter ortopedens vurdering avgjøres om pasienten tilbys veiledet diagnosespesifikk trening med fysioterapeut eller kirurgi. Den diagnosespesifikke treningen foregår som gruppetilbud - 2 ganger pr uke i 6 uker. (12 treningstimer à 60 min)

Fot: Avtalen innebefatter utredning og kirurgisk behandling av fot. Hallux rigidus, ganglion.

Skulder: Avtalen innebefatter utredning og behandling av skulderlidelser, skade på muskel og sene i skulder eller overarmsregionen. Pasientene får først time til vurdering. Deretter vil det etter ortopedens vurdering avgjøres om pasienten tilbys veiledet diagnosespesifikk trening med fysioterapeut eller kirurgi. Den diagnosespesifikke treningen foregår som gruppetrening og individuell trening. Uke 1 og 2: individuell trening 2 ganger pr uke. Uke 3 - uke 12: gruppetrening 2 ganger pr uke. (24 treningstimer à 60 min)

Hånd/albue: Avtalen innebefatter utredning og kirurgisk behandling av hånd og albue. Deformiteter fingre, triggerfinger, ganglion, karpal tunnel syndrom, entesopatier/senefestesmerter (epikondylitt mm), betennelse i leddhinne og slimpose.

Hvor:

Oslo.

Henvisningsadresse:

Aleris Helse, Fredrik Stangsgate 11-13. 0264 OSLO.

Kontakt:

Birgitte Strømnes. Tlf: 22 12 49 92. Mail: birgitte.stromnes@aleris.no

Kirurgi, Volvat Medisinske Senter

Hva:

Kne: Avtalen innebefatter utredning og behandling av kneleddslidelser (meniskskade, fritt legeme, kronisk instabilitet). Pasientene får først time til vurdering. Deretter vil det etter ortopedens vurdering avgjøres om pasienten tilbys veiledet diagnosespesifikk trening med fysioterapeut eller kirurgi. Den diagnosespesifikke treningen foregår som gruppetilbud - 2 ganger pr uke i 6 uker. (12 treningstimer à 60 min)

Fot: Avtalen innebefatter utredning og kirurgisk behandling av fot. Hallux rigidus, ganglion.

Skulder: Avtalen innebefatter utredning og behandling av skulderlidelser, skade på muskel og sene i skulder eller overarmsregionen. Pasientene får først time til vurdering. Deretter vil det etter ortopedens vurdering avgjøres om pasienten tilbys veiledet diagnosespesifikk trening med fysioterapeut eller kirurgi. Den diagnosespesifikke treningen foregår som gruppetrening og individuell trening. Uke 1 og 2: individuell trening 2 ganger pr uke. Uke 3 - uke 12: gruppetrening 2 ganger pr uke. (24 treningstimer à 60 min)

Hånd/albue: Avtalen innebefatter utredning og kirurgisk behandling av hånd og albue. Deformiteter fingre, triggerfinger, ganglion, karpal tunnel syndrom, entesopatier/senefestesmerter (epikondylitt mm), betennelse i leddhinne og slimpose.

Hvor:

Oslo.

Henvisningsadresse:

Volvat Medisinske senter, Borgenveien 2 A. 0303 OSLO.

Kontakt:

Marion Wennevold. Telefon: 22 95 75 61

Kirurgi, Ringvollklinikken

Hva:

Fot: Avtalen innebefatter utredning og kirurgisk behandling av fot. Hallux rigidus, ganglion.

Hvor:

Ringvoll Klinikken Hobøl, Ortopedisk poliklinikk, Ringvoll Senter, 1827 Hobøl eller Ringvoll Klinikken Oslo, Ortopedisk poliklinikk, Stensbergsgt 20 A, Inngang E, 0176 Oslo

Henvisningsadresse:

Ringvoll Klinikken Hobøl, Ortopedisk poliklinikk, Ringvoll Senter, 1827 Hobøl eller Ringvoll Klinikken Oslo, Ortopedisk poliklinikk, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Kontakt:

Else Marie Skjæringrud (Hobøl) Telefon: 69924333 Mail: else.marie@ringvollklinikken.no eller Hilde Tenden (Oslo) Telefon: 69924332 Mail: hilde.tenden@ringvollklinikken.no

Rehabilitering

BAKKE - Senter for Mestring og Rehabilitering AS

Hva:

Programmet inneholder fysisk trening, mental trening, deltakelse i undervisning og refleksjon rundt sentrale livstemaer i gruppe og individuelt. Vi trener på ulike mestringsstrategier og jobber med bevisstgjøring knyttet til den enkeltes livssituasjon. Pasientens mål er sentralt og følges opp gjennom prosessen. Raskere tilbake er et arbeidsrettet rehabiliteringstiltak. Det er avgjørende at det jobbes samtidig med arbeidsrelaterte problemstillinger. Arbeidsgiver/NAV er naturlige samarbeidspartnere og blir inkludert i prosessen så tidlig som mulig. Vårt tilbud passer for brukere/pasienter som: Har kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltagelse. Pasientene i målgruppen har ofte flere diagnoser og sammensatte årsaksmekanismer (fysiske, medisinske, psykologiske faktorer) Erfaringsmessig har henviste pasienter med relevant diagnose for ytelsen ofte tilleggsproblemer som kan ha sammenheng med sekundære diagnoser og komplekse livssituasjoner.

Hvor:

BAKKE - Senter for Mestring og Rehabilitering AS Iddefjordsveien 885, 1765 Halden

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Halvard Bakke Johnsen E-post: bakke@bakke-o.no I helsenettet: post@bakke.nhn.no

Unicare Fram AS

Hva:

Det arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet på Fram helserehab har som mål å lede bruker til å se muligheter og løsninger inn i en aktiv arbeidslivsdeltakelse. Det tverrfaglige teamet som møter bruker har høy faglig kompetanse og erfaring innenfor arbeidsrettet rehabilitering. Teamet arbeider helhetlig, tverrfaglig og funksjonelt i samhandling med bruker, der raskere tilbake til arbeid er målet. Det bio-psyko-sosiale helsebegrepet legges til grunn i rehabiliteringen, støttet gjennom en fenomenologisk tilnærming til brukeren. Det vil si en erkjennelse av at et menneskes helse må ses i sammenheng med både fysiske, psykiske, og sosiale faktorer, samt at hvert enkeltindivid må forstås i sammenheng med sine opplevelser og livserfaringer. Deltagelsesaspektet med fokus på utvikling av mestringsstrategier tillegges derfor størst oppmerksomhet, mens diagnose og helseplager gis mindre Tilbudet gis som døgn- og dagtilbud, ambulant og poliklinisk tjeneste, etter brukers individuelle behov. Faktorer som reiseavstand fra hjemmet, brukers livssituasjon og tilværelse for øvrig vil være av betydning for om et døgntilbud anses som mer hensiktsmessig for å ha oppmerksomhet omkring egen rehabiliteringsprosess. På samme måte vil fortsatt deltagelse i arbeid eller for eksempel er i annen form for behandling lokalt, være faktorer som tilsier deltagelse i et mindre omfattende og intensivt tilbud.

Hvor:

Fram Helserehab AS. Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Hilde Wangen Telefon: 67 15 29 28 for spørsmål og søknad om opphold.

For mer informasjon: www.framhelse.no

Unicare Friskvernklinikken AS

Hva:

Unicare Friskvernklinikken tilbyr rehabilitering av pasienter på grunn av muskel- skjelettplager, utmattelsestilstander og/eller medfødt/ervervet funksjonssvikt av annen årsak. Tilbyr: Lege – Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Fysioterapeut, psykolog, manuellterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog i forbindelse med oppfølging

Hvor:

Unicare Friskvernklinikken AS. Knud Askers vei 20 B, 1383 Asker

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Arit Ødegård E-post: friskvern@unicare.no Telefon: 66 75 23 00 Fax: 66 75 23 01

Idrettens Helsesenter AS

Hva:

Kartleggingskonsultasjoner ved oppstart Veiledet fysisk trening Kognitive mestringsgrupper Mindfulness Undervisning i ulike helse- og arbeidsrettede tema, for eksempel stressmestring, ernæring, fysisk aktivitet og helse Inntil 3 timer rehabilitering per dag Varighet er 4 uker med mulighet til forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker. Tilbudet gis som gruppetilbud, men innhold og omfang tilpasses individuelt Ved Idrettens Helsesenter møter bruker/pasient: Lege Fysioterapeut Psykolog Coach Klinisk ernæringsfysiolog Idrettspedagog

Hvor:

Idrettens Helsesenter AS. Kongsveien 104, 1177 Oslo

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Espen Rooth Telefon:99 16 43 40 kundesenter@idrettshelse.no

Oppfølgingsenheten Frisk AS

Hva:

Arbeidsrettet rehabilitering: Arbeidsrettet rehabilitering er spesialisert medisinskfaglig rehabilitering i kombinasjon med prosesser der hensikten er at pasienten skal komme i eller beholde jobb. Tilbudet omhandler både helserelaterte, miljømessige og personlige forhold som hindrer arbeidsdeltakelse og intervensjonene i tiltaket er parallelle og tverrfaglige. Tilbudet har fokus på å styrke pasientens funksjon og arbeidsevne gjennom aktiv rehabilitering, mestring, kognitive metoder og oppfølging på arbeidsplass. Veiledning skjer både individuelt og i grupper og det blir lagt til rette for lærings- og utviklingsprosesser med bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter i møte med arbeidslivet. Pasienten vil få et individuelt tilpasset tilbud på grunnlag av en tverrfaglig kartlegging. Vi har oppfølgingsmøter etter rehabiliteringsperioden og vi har fokus på kontinuerlig evaluering. Målet med rehabiliteringen: Rehabiliteringen skal bistå deltakeren i å styrke og utvikle egne ressurser og bedre egne funksjon med mål om økt arbeidsdeltakelse. Deltakeren får økt bevissthet om egne ressurser og muligheter gjennom prosesser som fremmer læring og endring og styrker arbeidsevnen.

Hvor:

Oppfølgingsenheten Frisk AS - Brygga 20, 2317 Hamar - Storgata 26, 2212 Kongsvinger - Hamarvegen 112, 2411 Elverum - Fåberggata 136, 2615 Lillehammer

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Andre Holen Oppfølgingsenheten AS, Storgata 133, 2390 Moelv Sentralbord Moelv: 62 33 01 33

Rehabiliteringssenteret AiR

Hva:

Arbeidsrettet rehabilitering innebærer parallelle og tverrfaglige intervensjoner mot helse og arbeid. Tilbudet inneholder tverrfaglig kartlegging, tilpasset fysisk aktivitet og kognitive adferdsrettede endringsprosesser gjennom veiledning individuelt og i grupper. Det blir lagt til rette for at deltakeren starter lærings- og treningsprosesser som fremmer bevisstgjøring av ressurser og muligheter, og som bidrar til å få tilbake eller beholde arbeidsevne og deltagelse i arbeidslivet. 4 ukers døgnopphold med vekt på bedring av funksjon og arbeidslivsdeltagelse – for gruppene: Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud Kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander 8 dagers vurderings- og arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. Døgnopphold med vekt på funksjonsavklaring og rehabilitering med arbeid som mål: Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud Ved Rehabiliteringssenteret AiR møter deltakerne: Idrettspedagog, arbeidskonsulent, fysioterapeut, samtaleterapeut (spesialsykepleier /psykolog), lege, ernæringsrådgiver og fritidsavdeling. Mange vil også møte rideinstruktør.

Hvor:

Rehabiliteringssenteret AiR Haddlandsveien 20, 3864 Rauland

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Svein Kostveit E-post: Post@air.no Telefon 35 06 28 00 www.rehabilitering.no

Skogli Helse- og rehabiliteringssenter

Hva:

Skogli tilbyr et 3 ukers døgnbasert opphold med arbeidsrettet rehabilitering. Det er tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, lege, psykolog og sosionom. Det er gruppe-inntak på 8-10 personer. Det er fraværet fra jobb som er i fokus. ARR-programmet inneholder en «ryggrad» med felles obligatoriske aktiviteter med temaer som ergonomi på arbeidsplass, energiøkonomisering, refleksjonsgrupper og målarbeid, undervisning i Helse, miljø og sikkerhet og Helsepsykologi. I tillegg er det tur til gapahuk, stavgangsgrupper, mestringsfremmende aktiviteter og det utarbeides individuelle treningsprogrammer som kan videreføres etter oppholdet. Ut over det planlegges det individuelle samtaler og oppfølginger fra ulike fagpersoner i teamet. Det etableres kontakt med arbeidsgiver, NAV og evt. fastlege når plan for tilbakeføring til arbeid skal skrives.

Hvor:

Skogli Helse- og rehabiliteringssenter Fredrik Colletsvei 13, 2614 Lillehammer

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Alf Magne Foss Telefon: 61249100 Inntakskontor: 61249200 Teamleder: 61249131 www.skogli.no

Stiftelsen CatoSenteret AS

Hva:

Tilbudet gis til personer innen områdene:
•Kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander
•Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud (ulike sykdommer eller skade, også kronikere som MS og CP)


Raskere Tilbake tilbudet ved CatoSenteret er i stor grad individuelt rettet og har normalt varighet på 4 uker. Tilbudet kan gis sammenhengende eller som delt opphold. Tilbudet gis som både døgn- og dagopphold. Hverdagene er lagt opp som en arbeidsdag fra kl.08.00 – 15.30 med en timeplan skreddersydd til hver enkelt. Det er mulighet for oppfølging etter oppholdet.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper:
Sykepleiere, fysioterapeuter, arbeidskonsulenter, idrettspedagoger, leger, arbeidsmarkedskoordinator, psykiatrisk sykepleier og ernæringsfysiolog. I tillegg benyttes logoped, ergoterapeut, kreftsykepleier og dyreassistert terapeut ved behov.

Hvor:

Stiftelsen CatoSenteret AS Kvartsveien 2, 1556 Son

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Finn Berset Telefon: 64 98 44 00 Epost: senteret@catosenteret.no

Stiftelsen Hernes Institutt

Hva:

Tilbudet ved stiftelsen Hernes Institutt passer best til pasienter som har: langvarige smertetilstander i muskel-/ skjelettapparatet, der arbeidsdeltakelse på grunn av tilstanden er eller er i ferd med å bli en problemstilling. sammensatte smertetilstander med tilleggsproblemer i form av lettere depresjon, angst, somatisering, store livsbelastninger, økonomiske bekymringer, lavt funksjonsnivå og opplevd mestringssvikt vil kunne nyttiggjøre seg vårt tilbud. Det skal foreligge en reell mulighet for tilbakeføring til arbeidslivet. Fysiske belastninger i sitt arbeid. Ved stiftelsen Hernes Institutt møter pasient: lege fysioterapeut ergoterapeut idrettskonsulent attføringskonsulent (arbeidskonsulent) arbeidsinstruktør helsesekretær eget drift og renholdspersonale

Hvor:

Stiftelsen Hernes Institutt, Instituttveien 34, 2410 Hernes

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Maths Johansson Telefon: 62 42 24 00 E-post: post@hernesinstitutt.no

Hjemmeside: www.hernesinstitutt.no

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS

Hva:

Vårt tilbud passer for brukere/pasienter som: Står i fare for å bli sykmeldte, som er sykmeldte, herunder langtidssykemeldte og personer på varige ytelser som er på vei tilbake til arbeidsdeltakelse. Er i arbeidsfør alder, dvs fra 18 år og oppover. Trenger diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidslivsdeltagelse Har kroniske muskel og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltagelse. Som med stor sannsynlighet kommer raskere tilbake i arbeid som følge av rehabiliteringsopphold. Ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS møter bruker/pasient: Ergoterapeut Idrettspedagog/ arbeidsveileder Sykepleier Fysioterapeut Psyk. sykepleier Attføringskonsulent Legespesialist fys. med. og rehabilitering Det tverrfaglige teamet har lang erfaring og bred kompetanse innen arbeidsrettet rehabilitering. Teamet har videreutdanninger innen blant annet veiledning, coaching, mindfullness og oppmerksomhetstrening, kognitiv terapi, kosthold og ernæring samt diverse kartleggingsverktøy.

Hvor:

Sørlandets rehabiliteringssenter AS 4596 Eiken

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Reidun Medberg Bulut Sentralbord: 38349400 Inntakskoordinator: 38349420 E-post: post@sorrehab.no

Nettside: www.sorrehab.no

Vikersund Kurbad AS

Hva:

Vårt tilbud passer for brukere/pasienter som: Står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt helt eller delvis. Omfattes av «Raskere tilbake» med stor sannsynlighet kommer raskere tilbake til arbeid, som en direkte følge av behandlingen som tilbys. Har behov for rehabilitering for å komme tilbake til arbeid, uavhengig av diagnose Har sin hoveddiagnose innenfor spekteret av muskel- og bløtdelssmerter, samt utmattelsestilstander. Har tilleggsproblemer innen rus og lett psykiatri. Tilhører Buskerud, Vestfold og Asker Har behov for Rehabilitering på dag-, døgn eller poliklinisk Ved Vikersund Kurbad møter bruker/pasient: Et tverrfaglig team bestående av ulike faggrupper (se nedenfor) samarbeider med pasienten, og utfører individuelle fagspesifikke tiltak for å oppnå målene i pasientens rehabiliteringsplan. Tiltakene består både av individuell veiledning, individuell veiledning i gruppe og andre tiltak for at pasienten skal oppnå mål som er nødvendige for at pasienten kan returnere til arbeidslivet. Faggruppene som kan bidra i prosessen er: Lege Fysioterapeut Sosionom/ Attføringskonsulent Sykepleier Ergoterapeut Idrettspedagog/ Livsstilsveileder Ernæringsfysiolog Psykolog Siviløkonom

Hvor:

Vikersund Kurbad AS Haaviks vei 25, 3370 Vikersund

Henvisningsadresse:

Regional Koordinerende enhet Postboks 174 1451 Nesoddtangen Telefon 800 300 61

Kontakt:

Inntakskontoret 32 78 15 95 Merethe Nordbø, Teamkoordinator: 918 32 376


 

Ventetider

Ventetider for de ulike tilbudene oppdateres jevnlig.


Se også...

Henvisningsrutiner

For å benytte Raskere tilbake tilbudet kreves henvisning fra fastlege, lege i helseforetak/ sykehus, kiropraktor eller manuellterapeut, Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten.

Pasienter betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort.

Transport er som for spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Ordningen gjelder for personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

Behandlingen fullføres selv om sykepengeperioden opphører etter at pasienten er tatt inn i ordningen.

Henvisningen merkes tydelig med "Raskere tilbake", og må inneholde informasjon om:

  • arbeidsforhold
  • sykemelding
  • eventuelt tidligere utredning / behandling
  •  pasientens telefonnummer

Kontakt i Helse Sør-Øst RHF

Tone Enget Westbye

Kontaktinformasjon

Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet.
Avtalene gjelder døgntilbud innen arbeidsrettet rehabilitering, samt polikliniske tilbud for lettere psykiske- og sammensatte lidelser.
Helse Sør-Øst RHF skal forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene innenfor de økonomiske rammer som følger av statsbudsjettet.
Bruk av avtalene fra NAV vil ikke endres i 2017. Dette betyr at alle betingelser i avtalene fortsatt vil gjelde og NAV-kontoret vil fortsatt være henvisende instans til tiltakene sammen med fastlegen.


Rapporter og evalueringer

Last ned

Raskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Raskere tilbake/Rapporter og evalueringer/Raskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdfRaskere tilbake-ordningen Rapport kartlegging og analyse juni 2015.pdf
Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Raskere tilbake/Rapporter og evalueringer/Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdfÅrsrapport Raskere tilbake HSØ 2014.pdf


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.