Fornye, forenkle og forbedre

Dette var gjennomgangstemaet da Helse Sør-Øst holdt sin konferanse 5.-6. april med overskriften "Pasienter - de viktigste endringsagentene". 102 deltakere - representanter fra brukerutvalgene, ledere og fagpersoner fra hele helseregionen - møttes i Kristiansand.

Fra Hippokrates, legekunstens far, for ca. 2600 år siden: Læger må gøre deres pligt ... hvor det meste skjules for patienten ... hvor intet afsløres om patientens fremtid eller øjeblikkelige tilstand. Slik er det ikke lenger. I dag fremhever Nasjonal helse- og sykehusplan "den aktive pasienten" som må få kunnskap så han kan ha en fornuftig dialog med legen.

Innen 2040 vil Norge trolig ha en million flere innbyggere. Hvordan vi former morgendagens helsevesen har stor betydning for å klare å møte dette.

Les hele saken på Diakonhjemmet sykehus sine sider.