Klikk på bildet for å gå til info side om mål og strategier 

 

 

Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene4494522.09.2016 08:57:167http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2016 09:00:00
Drammensykehus-spørsmål utredes for avklaring etter nyttår1183820.09.2016 13:27:298http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2016 14:00:00
Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering1021515.09.2016 10:00:164http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.09.2016 10:00:00
Rett til kontaktlege967314.09.2016 18:10:353http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2016 19:00:00
Sikrer helheten i den regionale kliniske løsningen956812.09.2016 12:47:2213http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.09.2016 13:00:00
Samhandlingsreformen har virket955512.09.2016 11:24:128http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.09.2016 11:00:00

Ja