Klikk på bildet for å gå til info side om mål og strategier 

 

 

Utlysning av innovasjonsmidler for 2016 22754630.09.2016 07:28:12http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 13:00:00
Bygger bro mellom basalforskning og pasientbehandling22741228.09.2016 13:15:056http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.09.2016 09:00:00
Helse Sør-Øst lanserer ny nettløsning4671927.09.2016 13:02:583http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2016 13:00:00
Immunterapi mot lungekreft4659526.09.2016 13:23:289http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.09.2016 14:00:00
Forskningsmidler til forskere ved ikke-universitetssykehus4659826.09.2016 17:06:278http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.09.2016 14:00:00
Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene4494522.09.2016 08:57:167http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2016 09:00:00

Ja