Klikk på bildet for å gå til info side om mål og strategier 

 

 

Sunnaas åpnet nytt sykehusbygg14125926.11.2015 07:53:0855http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.11.2015 08:00:00
Innfører to PD-1-hemmere mot føflekkreft14125826.11.2015 07:11:0632http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.11.2015 07:10:00
Medisinliste kan redde liv21412924.11.2015 14:10:0859http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.11.2015 15:00:00
Viser utfordringsbildet27526420.11.2015 10:40:57306http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.11.2015 11:00:00
Pasienter skal få større innflytelse på forskning i sykehus6710720.11.2015 10:39:57227http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.11.2015 10:00:00
Rammene lagt for 201627332419.11.2015 14:10:06256http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.11.2015 15:00:00

Ja