Klikk på bildet for å gå til info side om mål og strategier 

 

 

Ledende på rapportering om miljø og samfunnsansvar7169826.04.2016 04:17:31117http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.04.2016 04:00:00
Tre nye legemidler vurdert7166525.04.2016 12:13:2538http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.04.2016 11:00:00
Viktig skritt i retning én pasientjournal i Helse Sør-Øst 21201722.04.2016 10:47:55331http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.04.2016 11:00:00
Økonomisk fremgang, men ikke tilstrekkelig21194121.04.2016 14:15:01176http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2016 13:00:00
Helse Sør-Øst i konsentrert utgave 21194227.04.2016 08:24:51153http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2016 13:00:00
Forskning bidrar til forbedring av pasientbehandlingen21194321.04.2016 14:19:32210http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2016 13:00:00

Ja