Klikk på bildet for å gå til info side om mål og strategier 

 

 

Nye nasjonale tall om pasientsikkerhet23633709.02.2016 12:51:1761http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2016 13:00:00
Sier nei, men ønsker ja22376908.02.2016 13:43:4880http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.02.2016 14:00:00
Bedre kreftoperasjoner med nytt operasjonskart20342407.02.2016 20:19:0763http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2016 21:00:00
Forskningsmidler til tarmkreftprosjekt 20342507.02.2016 20:23:3559http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2016 21:00:00
Helselederpris til Eva Håheim Pedersen14717405.02.2016 13:30:44106http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.02.2016 14:00:00
Ønsker sterkere samordning av ruskompetanse 23569505.02.2016 12:00:3645http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.02.2016 12:00:00

Ja