Lenke til nettside om mål og strategier 

 

 

Pasientrollen setter nye krav4676230.03.2015 12:23:59http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.03.2015 13:00:00
Nytt verktøy gir løft for etisk handel32730.03.2015 12:11:53http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.03.2015 11:00:00
Utlysning av innovasjonsmidler17405827.03.2015 12:17:14http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.03.2015 13:00:00
Syv nye kvalitetsindikatorer publisert14511427.03.2015 09:19:27http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.03.2015 10:00:00
Samhandlingsprosjekt gir beredskapsløft i Telemark17400627.03.2015 10:03:48http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.03.2015 10:00:00
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall13319526.03.2015 08:00:55http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.03.2015 08:00:00

Ja