Bilde av baby og tekst med visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Mål 2014.

 

 

 

OUS-lege blir europeisk gastropresident 18610724.10.2014 10:43:11http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.10.2014 11:00:00
Styrker rehabiliteringsfeltet18607024.10.2014 08:56:25http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.10.2014 09:00:00
Skal kjøpe søvnutredninger18277723.10.2014 18:20:13http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2014 19:00:00
Kreft: Økt overlevelse og redusert tilbakefall18274423.10.2014 14:12:56http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2014 14:00:00
Inven2 har delt ut årets idépriser18604724.10.2014 07:55:28http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2014 14:00:00
Godkjenner oppstart av idéfase ved Sykehuset Innlandet18274123.10.2014 14:10:47http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2014 13:00:00
Andel fristbrudd noe redusert – ventetidene konstante 18274223.10.2014 14:11:15http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2014 13:00:00

Ja