Lenke til nettside om mål og strategier 

 

 

Den menneskelige faktor4611530.06.2015 07:24:12http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2015 07:00:00
Kjøp av radiologiske tjenester fra private11495926.06.2015 11:51:23http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.06.2015 11:50:00
IKT-modernisering i Helse Sør-Øst6094226.06.2015 08:20:39http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.06.2015 09:00:00
Forskningsprosjekt om lavenergisykehus avsluttet10182525.06.2015 13:53:44http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.06.2015 14:00:00
Riktig behandlingskapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder10087718.06.2015 14:32:52http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.06.2015 14:00:00
Stadig færre pasienter venter lenge på helsehjelp10087818.06.2015 16:35:27http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.06.2015 14:00:00

Ja