Bilde av baby og tekst med visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Mål 2014.

 

 

 

Flere kritisk skadde overlever18472019.09.2014 17:42:10http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.09.2014 18:00:00
Likt tilbud til amputasjonspasienter17825019.09.2014 05:54:43http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.09.2014 06:00:00
Viderefører 100 utdanningsstillinger18462518.09.2014 09:45:50http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.09.2014 10:00:00
App som kan redde liv17242618.09.2014 08:52:29http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.09.2014 09:00:00
Vurdering av henvisninger til rusbehandling skal gjøres likere17391711.09.2014 20:38:47http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.09.2014 21:00:00
Fra røykelov til fedmelov?18355408.09.2014 08:31:35http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.09.2014 09:00:00
Nye erfaringer fra pasienter18355508.09.2014 08:37:00http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.09.2014 09:00:00

Ja