Bilde av baby og tekst med visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Mål 2014.

 

 

 

Innfører ikke kostbare legemidler36694921.10.2014 10:39:56http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.10.2014 08:00:00
Sykehuset Innlandet åpnet tverrfaglig smertepoliklinikk 36504520.10.2014 12:51:08http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.10.2014 12:00:00
Starter prosessen med å finne ny administrerende direktør25722313.10.2014 08:59:02http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.10.2014 09:00:00
ReHabiliteringsuka i Helse Sør-Øst25787113.10.2014 10:16:23http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.10.2014 08:00:00
Sikker drift og modernisering samtidig25717821.10.2014 09:47:17http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.10.2014 19:00:00
Kan styrke pasientbehandlingen25668908.10.2014 15:21:33http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.10.2014 15:30:00
Kjøp av polikliniske laboratorietjenester25669907.10.2014 12:23:43http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.10.2014 08:00:00

Ja