logo Helse Sør-Øst

Utdanningskonferansen 2023

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Sør- Øst arrangerer utdanningskonferanse i auditoriet på OUS, Rikshospitalet, Oslo. Temaet for årets konferanse er læringsmiljø. Det legges opp til en blanding av felles og parallelle sesjoner Helse Sør-Øst sin utdanningspris og stimuleringspris utdeles på konferansen.

Passert
22.
november
2023
  1. 22. nov. 2023, 08:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 22. nov. 2023, 08:00 - 16:00

Hvor

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Store auditoriet og røde auditoriet

Påmelding

Frist for påmelding: 06. nov. 2023

08.00-08.30 Registrering og kaffe/te

08.30-08.45 Velkommen v/rektor ved LDH Hulda Gunnlaugsdottir og viseadministrerende direktør OUS Anders Mohn Frafjord.

08.45-10.00 Læringsmiljø og fremtidens teknologi

  • Edvin Schei er spesialist og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Han vil snakke om hva som skaper godt læringsmiljø, trivsel og vekst for medisinstudenter i sykehuspraksis.
  • Arne Krokan, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU som vil snakke om læring i fremtiden, teknologi og nye muligheter

10.00-10.30 Pause

10.30-12.00 Todelt sesjon – gode læringsmiljøer

Store auditoriet Røde auditoret

Ett års målrettet praksis før oppstart i master i avansert klinisk intensivsykepleie 

-et samarbeidsprosjekt mellom LDH og OUS. 

Camilla Finsand

Regionalt samarbeid om LIS-utdanningen i Helse Sør-Øst

-hvordan jobbes det med utdanning av leger i spesialisering i vår region?

 

En praksismodell for fremtiden – PROFF 

-bakgrunn for PROFF, utvikling av modellen og evaluering fra dem som har erfaringer fra å benytte modellen 

Mette Tindvik Hansen og Anne-Grethe Gregersen

Virksomhetsstyrt spesialistutdanning 

-hva betyr det for oss?

Kristijane Cook Hvaal, leder RegUt HSØ

 

Bedre helse og livskvalitet i Groruddalen - Lærende samhandling

-god samhandling fremmer kompetanseutvikling og læring for de samhandlende hjelperne samt at det fremmer pasienters bedring

Karin Holt og Arnhild Rydland Rønning 

Spesialistutdanning av leger i HSØ 

-RHFets handlingsplan

Tonje Tvinnereim, spesialrådgiver spesialistutdanning av leger HSØ

 

 

Digitalt escape room som læringsaktivitet i anatomiundervisning

-Escape Room er en måte å gi studentene oppgaver knyttet til språket som brukes i anatomi/fysiologi, som gjør at de må tenke annerledes og kreativt, og dermed at lærdommen fester på en annen måte enn mer tradisjonelle undervisningsformer gjør.

Vegar Hjermundrud og Else Britt Bruset 

Utdanningskoordinerende overlege (UKO) 

-hvordan jobber jeg?

Cecilie Bjerke, utdanningsansvarlig overlege Sykehuset Innlandet

 

 

 

Intervensjonsradiografene og casebasert virtuell simulering

-intervensjonsradiografene trener påi klinisk pasientobservasjon gjennom virtuell simulering i å observere og iverksette tiltak ut fra ulike scenarioer med virtuelle pasienter

Utheya S. Thevathas og Hugrun Ösp Egilsdottir

Sykehuset som utdanningsvirksomhet

-hvordan skaper vi et godt læringsmiljø i en travel hverdag?

 

Jørn Rasmussen, seksjonsoverlege Akutt og mottaksmedisin Vestre Viken HF

 

12.00-12.45 Lunsj

12.45-14.15 Todelt sesjon

Store auditoriet Røde auditoriet

Praksisprosjektet i HSØ

- har som mål å øke kvaliteten på praksisstudiene for bachelorstudenter i HSØ. Presentasjon av prosjektet med regionale tiltak og lokale tilpasninger.

Annelie Johansson

Siv Groth Johansen

Linda Stiansen Johansson 

Kompetansebasert utdanning for leger i spesialisering 

-hvordan drive kompetansebasert utdanning av legespesialister?

 

 

 

Veiledning av studenter i praksis; nytt e- læringskurs. 

-hvordan skape motivasjon og gjøre kunnskap om veiledning lettere tilgjengelig

 

Linn Margrethe Vold

Kompetansebasert medisinsk utdanning

 

Kari Kjeldstadli, Regional utdanningskoordinerende overlege RegUt

 

 

Den gode veiledningen som kan fremme læring og pasientsikkerhet

-omhandler 14 korte filmer som viser gode veiledningssituasjoner for veiledere og masterstudenter i et pasientforløp.

 

Ine Hotvedt Kjærra

Hva er et læringsmål?

 

Jonas With Greger, rådgiver RegUt

 

 

Videreutdanning i praksisveiledning med fysiske og digitale samlinger

-planlagt og gjennomført i samarbeid med praksis, og foreløpige evalueringer. Samt hvordan prosjektet kan øke kvalitet i klinisk praksis og øke samarbeidet mellom utdanning og klinikk.

 

Kristine Haddeland 

Regional kompetansetrapp i kompetansevurdering, supervisjon og veiledning 

 

Kari Kjeldstadli, Regional utdanningskoordinerende overlege RegUt og Tonje Tvinnereim, spesialrådgiver spesialistutdanning av leger HSØ

 

 

«Peer learning» i praksisstudier

-en pedagogisk modell for å forberede studentene på framtidens

sykepleie og øke kvaliteten på praksisveiledningen

 

Siri Vestby Bøe, Grethe Solvang, Cecilia Olsson og Martine Solberg Hansen

Læringsfremmende tilbakemelding - eksempler på kompetansevurderingsverktøy

 

Hege Frøen, overlege avd. for blodsykdommer OUS TBA - Anestesi OUS

 

 

15.20-15.30 Presentasjon av Reg dig

15.30-15.50 SamPraks, et tilbud om tverrprofesjonell samarbeidslæring ved UiO 

                            Hilde Wøien

15.50-16.00 Oppsummering

 

På vegne av programkomiteen

Helse Sør-Øst, Lovisenberg diakonale høgskole og Oslo universitetssykehus

 

Vel møtt!

Arrangør

Samarbeidsorganets underutvalg for utdanning i Helse Sør- Øst

Målgruppe

Ledere og medarbeidere i helseforetakene og utdanningsinstitusjonene i Helse Sør-Øst sitt område som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studenter.

Mål for arrangementet

Målet er at konferansen skal bidra med faglig påfyll og bygge nettverk på tvers av profesjon, fag og organisasjon.

Pris for arrangementet

Arrangementet er gratis

Bevertning

Det serveres lunsj, oppgi evt allergier

 

 

Kontakt