logo
Noen få bærbare datamaskiner med blå himmel og skyer

Media

  

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon ​97 14 70 65 (ikke send sms)

​E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.


Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

​Akershus universitetssykehus, tlf  90 28 71 17

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf  99 21 65 50

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf  48 08 27 22
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf  91 31 31 51
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf  62 33 33 33

Mediekontakt

Sykehuset Telemark, tlf  95 05 19 67
Mediekontakt

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Cindy Empaynado Woldmo

​Sørlandet sykehus, tlf  48 11 95 90

Medievakt


Vestre Viken, tlf  32 86 11 20

Mediekontakt​ ​​

Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i 2012.

I tillegg til våre nettsider er sosiale medier viktige kanaler for å nå ut til våre definerte målgrupper.  Gjennom twitter formidles aktuelt nyhetsstoff fra våre nettsider. I vår Linkedin-profil ønsker vi å profilere Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak som attraktive arbeidsplasser for mange yrkesgrupper. Facebook-kontoen «Fremtidens pasientbehandling» skal synliggjøre vi hvordan vi og våre helseforetak er i stadig utvikling og forbedring i henhold til Regional utviklingsplan 2035 .

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et profilprogram som blant annet omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting og symbolbruk. Alle de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak bruker logoer og farger som er bestemt for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Logo og profilprogram


Nyheter

 • En mann og en kvinne som trener
  7. desember 2023
  Øker kapasiteten innen tidlig rehabilitering

  En omlegging av rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke rehabilitering i en tidlig fase i akuttsykehusene. Dette vil føre til at flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom, og vil gi en mer forutsigbar og likeverdig tjeneste.

 • Skisse Mjøssykehuset
  30. november 2023
  Starter planarbeid for Mjøssykehuset

  Helse Sør-Øst RHF setter i gang reguleringsarbeid for etablering av Mjøssykehuset i samarbeid med Ringsaker kommune.

 • En gruppe mennesker som holder blomster
  28. november 2023
  Vant utdanningspriser

  Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus har vunnet utdanningspriser i Helse Sør-Øst. Prisene ble delt ut under den første regionale utdanningskonferansen.

Nyhetsbrev

Helse Sør-Øst RHF sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan bli abonnent og få nyhetsbrevt direkte i din e-post. Nyhetsbrevet er en samling av aktuelle saker fra det regionale helseforetaket og også fra helseforetak i vår region.
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
IllustrasjonSist oppdatert 26.01.2023