Media

 

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen


 

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

 Gå til side med bilder av styreleder

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.

Se oversikt over offentlig journaler

 Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

Styret

Pressekontakt helseforetakene


Helse Sør-Øst RHF, tlf 971 47 065

Mediekontakt

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrethe Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333
Kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 984 35 516
Kommunikasjonssjef Kari H. Slaattelid

Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt

Kommunikasjonsplakat

Nyheter

 • 12.11.2019
  Samarbeid for bedring av pakkeforløp for kreft

  Pakkeforløp for kreft skal gi pasientene forutsigbarhet og trygghet og skal bidra til at vi som helsetjenestene yter en helhetlig og koordinert innsats. - Mange aktører må spille godt sammen for at vi skal bli enda bedre. Ved å lære av hver...

 • 08.11.2019
  Kan oppdage risiko for hjertesvikt tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for hjerteproblemer på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • 08.11.2019
  Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgang

  Regional koordinerende enhet på Sunnaas sykehus tar i bruk ny løsning for digital postgang. Gevinstene er mange når om lag 36 000 brev nå sendes helelektronisk fra journalsystemet DIPS til Digipost.

 • 06.11.2019
  Forskning ved SiV kan endre verdens fedmeoperasjoner

  Når pasienter skal opereres for fedme kan de ofte velge mellom to type operasjoner. Nå har forskning ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg vist hvorfor pasienter med diabetes type 2 bør velge den ene.

 • 06.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • 06.11.2019
  Kåret til årets leanprosjekt

  Sykehuset fikk prisen for forbedringsarbeidet som er gjort i ortopedisk poliklinikk. Det siste året har seksjonen jobbet med å forbedre pasientflyten, og har oppnådd svært gode resultater. 

 • 29.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • 29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • 29.10.2019
  Hoppende glad for frisk brusk

  Da fallskjermhopper Linn Amundsen Mikkelborg valgte å bli med i et forskningsprosjekt på Ahus for å behandle en bruskskade i kneet, lovte hun å ta med behandlerne på et fallskjermhopp dersom de klarte å gjøre kneet hennes bra igjen.

 • 23.10.2019
  Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

  Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

 • 21.10.2019
  149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

  Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale he...

 • 17.10.2019
  Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte

  Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.

 • 16.10.2019
  Følg byggeprosessen – minutt for minutt!

  - Vi har satt opp webkamera som gjør at du kan følge byggeprosessen for nytt sykehus i Drammen . Det sier prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Nina Kristiansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

 • 15.10.2019
  Train the trainer- kurs i samvalg

  Det er store forventninger til helseforetakene om å prioritere arbeidet med samvalg. Blant annet følger vi opp gjennom ‘train-the trainer’ kurs (TTT-kurs) der fagpersoner får kompetanse i å undervise og veilede i samvalg.

 • 15.10.2019
  Byggestart for Drammen sykehus

  Dette er en gledens dag for pasienter, pårørende og ansatte i Vestre Viken, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med markering av byggestart for nye Drammen sykehus mandag.

 • 11.10.2019
  Mindre smerter med hypnose før operasjon

  Hypnose har et ufortjent dårlig rykte. Visste du at medisinsk hypnose kan gjøre pasienter tryggere før operasjoner og føre til at smertene etter operasjonen blir mindre?

 • 10.10.2019
  Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Orden

  H. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden. Dekorasjonen ble overrakt i en egen markering på Diakonhjemmet Sykehus 8. oktober. Kvien mottar utmerkelsen for sin innsats in...

 • 10.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • 07.10.2019
  Lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus

  Regjeringen foreslår å gi lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus. Dermed kan Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus gå videre med planene for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad.

 • 03.10.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetv...

 • 02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  - Vi tror dette er fremtidens modell for å sikre skreddersøm for barnevernsbarna, sier psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand om Stillasbyggerne, et nytt tilbud for å gi tilpasset psykisk helsehjelp og tiltak for barn og unge under omsor...

 • 02.10.2019
  OUS har vedtatt en handlingsplan for ernæring

  I juni vedtok sykehusets ledelse en ny handlingsplan for ernæringsarbeidet. Det overordnede målet er at feil‐, over‐ og underernæring skal forebygges blant sykehusets pasienter, og at ernæringsbehandling skal integreres som en naturlig del...

 • 02.10.2019
  Kan et digitalt verktøy gi bedre ernæringsoppfølgning på sykehus?

  Visste du at hver tredje pasient på sykehus er underernært på grunn av sykdom? Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har utviklet et digitalt verktøy for å gi bedre ernæringsoppfølging til pasienter.

 • 01.10.2019
  Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

  Kompetansegruppen har et omfattende undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår på Sunnaas sykehus og til det lokale hjelpeapparatet. De er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet både e-læringskurs og infomateriell...

 • 27.09.2019
  Samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi

  Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere?

 • 26.09.2019
  Sjarmen uten tarmen

  Når du har tarmsvikt klarer ikke tarmen lenger å ta opp næring som normalt, og maten må derfor gis intravenøst. Barne- og ungdomsklinikken ved OUS har et tverrfaglig team som følger barn fra 0-18 år med tarmsvikt fra store deler av landet....

 • 26.09.2019
  Ny kostbehandling kan bedre mageplagene ved cøliaki

  Cøliaki er en autoimmun sykdom der inntak av gluten fra hvete, rug og bygg gir betennelse i tynntarmen. De fleste blir helt friske med et strengt glutenfritt kosthold, men likevel ser vi at en del personer fortsetter å ha mye symptomer fra...

 • 25.09.2019
  Vil gi overvektige barn et bedre tilbud

  1 av 6 barn og unge i Norge har en overvekt eller en så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen er helt avgjørende for å gi disse barna et godt og helhetlig tilbud. Denne s...

 • 25.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  Har en ungdom det virkelig tungt eller er noen rundt redde for at et barn skal komme til å skade seg, kan akuttelefonen til ungdomspsykiatrisk seksjon alltid brukes. Her er spesialister klare til å svare alle som ringer, 24 timer i døgnet.

 • 24.09.2019
  Ni nye metoder innføres

  Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

 • 23.09.2019
  Trygg og enkel tilgang til egen sykehusjournal

  Pasientene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

 • 20.09.2019
  Læringsspill tilgjengelig i AppStore

  Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

 • 20.09.2019
  Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

  Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

 • 20.09.2019
  Ønsket innovasjonspartnerskap velkommen

  Sykehuset Østfold markerte denne uken innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp» som er inngått med selskapet Diffia som hovedleverandør og selskapene Sopra Steria og Netlife som underleverandører.

 • 19.09.2019
  Brukerutvalget setter habilitering og senskader på dagsorden

  Habilitering av barn og ungdom og senskader etter kreftbehandling sto på dagsorden da styret i Helse Sør-Øst RHF møtte brukerutvalget 19. september.

 • 18.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. De neste ukene er det flere som skal gjøre det samme. – Vi er imponert over innsatsen og engasjeme...

 • 13.09.2019
  Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!

  Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger. De jobbet med idéen «før du møter i poliklinikken» sammen med Sørlandet sykehus.

 • 10.09.2019
  InnoMed-konferansen 2019

  Torsdag 31. oktober 2019 arrangeres "InnoMed-konferansen" (tidligere "Innovasjonskonferansen") på ærverdige Britannia hotell i Trondheim. Innovasjon , verdiskapning, tjenestutvikling, samskaping og digitalisering blir belyst gjennom inspir...

 • 09.09.2019
  Vil gi en tryggere start på livet

  Kan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette.

 • 06.09.2019
  Læringsnettverk for antibiotikastyring

  Skal vi nå det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon i bruk av antibiotika, må vi sette inn en ekstra innsats. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i Helse Sør-Øst.

 • 05.09.2019
  Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet

  - Mange barn og ungdommer blir utredet og får oppfølging og behandling av spesialistene her på Åsebråten. Men det er også mange som har behov for behandling i sitt eget hjemmemiljø. Da reiser spesialistene dit, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen.

 • 05.09.2019
  Idéprisen 2019

  Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

 • 05.09.2019
  - Vi kan ikke vente og se

  - Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi har sett at vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 år. De yngste barnas stemme kan lett forsvinne, sier seksjonsleder Britt Robertsen.

 • 03.09.2019
  Helseministeren åpnet SiVs nye psykiatribygg

  Tirsdag 3. september åpnet helseminister Bent Høie Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg.

 • 03.09.2019
  Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalg

  Hver enkelt pasient skal gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og oppfølging og hvordan den skal gjennomføres. Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være...

 • 29.08.2019
  Kontraktssignering i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har i dag signert kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving til nytt sykehus i Drammen.  Kontrakten har en verdi på om lag 150 millioner. Oppstart av arbeidene på byggeplass er 14.oktober 20...

 • 29.08.2019
  Rivestart for Storbylegevakta på Aker

  Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

 • 28.08.2019
  Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 26.08.2019
  Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienter

  Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.

 • 23.08.2019
  Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

  Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.