Media

 

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen


 

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

 Gå til side med bilder av styreleder

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.

Se oversikt over offentlig journaler

 Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

Styret

Pressekontakt helseforetakene


Helse Sør-Øst RHF, tlf 971 47 065

Mediekontakt

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrethe Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen

Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt

Kommunikasjonsplakat

Nyheter

 • 22.01.2020
  Forenklet vei til hjelpemidler

  Nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

 • 20.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • 20.01.2020
  AktivA – trening som gir mening for artrosepasienter

  Ny behandlingsmodell for den store gruppen av pasienter med artrose i Norge. Mer kunnskap om artrose og riktig veiledet trening, vil bedre symptomer og funksjon hos deg med artrose – trening gir mening. AktivA er en ny nasjonal modell med m...

 • 16.01.2020
  Bjørn Atle Bjørnbeth ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF

  Et samlet styre i Oslo universitetssykehus HF har i dag ansatt Bjørn Atle Bjørnbeth som administrerende direktør.

 • 15.01.2020
  Ti år med Vardesenteret

  Midt i den høyspesialiserte kreftbehandlingen er det ekstra flott at vi også har et lavterskeltilbud som Vardesentrene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. 15. januar markerte Vardesenteret ved Radiumhospitalet sitt tiårsjubileum.

 • 14.01.2020
  Helseministerens sykehustale for 2020: -I år vil jeg snakke om hva medarbeiderne kan forvente av meg

  I seks år har Bent Høie presentert sine forventninger og krav til sykehusene i en årlig sykehustale. I år snakket helseministeren også om hva medarbeiderne kan forvente av ham.

 • 13.01.2020
  Åpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus

  35 millioner kroner investert i ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus.

 • 13.01.2020
  Nytt samvalgsverktøy for artrose

  Et forskningsprosjekt mellom Vestre Viken og USN har bidratt til et nytt samvalgsverktøy for artrosepasienter.  

 • 10.01.2020
  Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

  Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

 • 09.01.2020
  Effektiv smertemestring via app – er det mulig?

  Å leve med langvarige smerter kan være svært utfordrende. Da kan det være godt å ha et nyttig og lett tilgjengelig hjelpemiddel til støtte i hverdagen. En norsk nyvinning innenfor smertemestring blir nå levert i appformat via smarttelefon o...

 • 03.01.2020
  Det glemte leddet

  10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor.

 • 03.01.2020
  Lårhalsbrudd må opereres, men hvordan?

  Et lårhalsbrudd er en livsfarlig skade. Rask, riktig og skånsom kirurgi er essensielt for å sikre at den som rammes kan komme tilbake til livet sitt – uten tap av funksjon og selvhjulpenhet. Ny forskning bekrefter at de aller fleste pasient...

 • 03.01.2020
  Trener seg i form før kreftoperasjon

  - Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling ved Akershus univer...

 • 01.01.2020
  Glatta avslører beinskjørhet

  - To av tre pasienter som får brudd etter fall, for eksempel på glatta, brekker fordi de har skjøre ben, sier Tove Tveitan Borgen, overlege på revmatologisk seksjon ved Drammen sykehus.

 • 20.12.2019
  Kongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kroner

  Operasjonsstuer, Sterilsentral og Akuttrom ved Kongsberg sykehus har blitt oppgradert for over 50 millioner kroner.

 • 20.12.2019
  Bedre logistikk i sykehusene

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. IKT-løsninger for helselogistikk skal understøtte arbeidsprosesser som fjerner unødvendig venting for helsepersonell og muliggjør mer effektiv...

 • 20.12.2019
  Utvidelse av akuttmottaket i Østfold

  Sykehuset i Østfold går videre med sine planer om å utvide akuttmottaket på Kalnes for å håndtere økningen i antall pasienter.  Dette er klart etter at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har godkjent planene og gitt sykehuset full...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 19.12.2019
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020

  Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 19. desember vedtatt å tildele i alt 134 millioner kroner til 104 forskningsprosjekter.

 • 19.12.2019
  Samarbeid om de som trenger det mest

  Erfaringsutveksling og deling på tvers er viktig i det videre arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst. I begynnelsen av desember møttes femti deltakere fra helseforetakene, brukerutvalg og kommunene på Hamar for å dele erfaring...

 • 19.12.2019
  Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

  Helse Sør-Øst RHF utlyser inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i en åpen konkurranse. Midlene gis til prosjekter som skal bidra til å utvikle fremtidens pasientbehandling.

 • 18.12.2019
  Mobilapp gir økt pasientsikkerhet

  Vestre Viken har innført mobilapp som gir økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon.

 • 18.12.2019
  Samarbeidsavtale for økt kompetanse

  18. desember ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Helse Sør-Øst sin fellestjenesteleverandør innen IKT, Sykehuspartner HF. Målet er å bygge og styrke kompetanse i...

 • 18.12.2019
  Utredning om inntektsfordeling mellom helseregionene

  Utvalget som har gjennomgått kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene, har nå levert sin utredning i form av NOU 2019: 24. Arbeidet har vært ledet av professor Jon Magnussen.  Alle de fire helseregionene har vært rep...

 • 16.12.2019
  Ja til to nye metoder

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metoder for henholdsvis kreft i skoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år.

 • 11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

 • 10.12.2019
  Digital oppfølging av pasienter sparer tid og gir et bedre tilbud

  Vestre Viken helseforetak er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter. – Nå blir kontakten med sykehuset enklere i hverdagen, sier pasient Lise Lotte Steen, som har hatt epilepsi siden hun var 12 år.

 • 06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • 06.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • 04.12.2019
  Ny MR-metode identifiserer de mest aggressive kreftsvulstene

  Mangel på oksygen (hypoksi) i kreftvev øker risikoen for at kreften sprer seg og gjør effekten av behandlingen dårligere. Hypoksi har vært vanskelig å påvise. Vi har utviklet en MR-metode som viser områder med hypoksi. Metoden er rask, skån...

 • 04.12.2019
  Fremtidens medisin krever avansert bildediagnostikk

  Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ingen kreftsvulster er like. Med dagens høyteknologiske a...

 • 29.11.2019
  Tildeling av midler til forskningsbaserte innovasjonstiltak

  Årets tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon er nå klar: 9,5 millioner kroner har blitt fordelt på 16 prosjekter.

 • 28.11.2019
  Unik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svar

  Den nye roboten på sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er unik i sitt slag. – Det er den første i sitt slag i verden. Den er laget kun for oss, smiler Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.

 • 27.11.2019
  Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

  Pasienter som skal ha cellegift eller immunterapi kan nå være trygge på at de får like god behandling, uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis. En ny regional løsning gjør at oppdaterte behandlingskurer hele tiden er tilgjengelig for...

 • 27.11.2019
  Bedre kommunikasjon med fastlegene

  I løpet av de siste månedene har fem av helseforetakene i regionen tatt i bruk dialogmeldinger. Disse gjør det lettere for fastleger og ansatte på sykehusene å kommunisere. Målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

 • 26.11.2019
  Nærmere nytt kreftsenter ved Akershus universitetssykehus

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Akershus universitetssykehus HF kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

 • 25.11.2019
  Nå starter bygging på Radiumhospitalet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har 21. november godkjent forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.

 • 22.11.2019
  Nytt brukerutvalg oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt nytt brukerutvalg for de neste to årene. Seks nye medlemmer kommer inn og utvalget vil fra nyttår bestå av 7 kvinner og 5 menn. Ny leder blir Nina Roland som representerer Landsforeningen for Nyrepasi...

 • 21.11.2019
  Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals

  Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene...

 • 21.11.2019
  Vannveien til hjernen

  De færreste av medisinene vi har til rådighet kan passere gjennom blodåreveggene i hjernen. Ny MR-metodikk med bruk av sporstoff i spinalvæsken, har vist oss at det finnes en annen vei inn til hjernesykdommene.

 • 21.11.2019
  Startskudd for barnepalliasjonsteam i Helse-Sør-Øst

  De aller mest alvorlig syke barna og ungdommene trenger en særlig tilrettelagt oppfølging. Alle avdelinger tilbyr basal barnepalliasjon, men noen barn kan trenge spesialisert palliasjon. Derfor bygges det opp dedikerte barnepalliasjonsteam...

 • 21.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • 18.11.2019
  Ny app for blodgivere

  På appen "Blodbank" vil du finne relevant informasjon for deg som allerede er blodgiver, og for deg som ønsker å bli blodgiver.

 • 12.11.2019
  Samarbeid for bedring av pakkeforløp for kreft

  Pakkeforløp for kreft skal gi pasientene forutsigbarhet og trygghet og skal bidra til at vi som helsetjenestene yter en helhetlig og koordinert innsats. - Mange aktører må spille godt sammen for at vi skal bli enda bedre. Ved å lære av hver...

 • 08.11.2019
  Kan oppdage risiko for hjertesvikt tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for hjerteproblemer på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • 08.11.2019
  Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgang

  Regional koordinerende enhet på Sunnaas sykehus tar i bruk ny løsning for digital postgang. Gevinstene er mange når om lag 36 000 brev nå sendes helelektronisk fra journalsystemet DIPS til Digipost.

 • 06.11.2019
  Forskning ved SiV kan endre verdens fedmeoperasjoner

  Når pasienter skal opereres for fedme kan de ofte velge mellom to type operasjoner. Nå har forskning ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg vist hvorfor pasienter med diabetes type 2 bør velge den ene.

 • 06.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • 06.11.2019
  Kåret til årets leanprosjekt

  Sykehuset fikk prisen for forbedringsarbeidet som er gjort i ortopedisk poliklinikk. Det siste året har seksjonen jobbet med å forbedre pasientflyten, og har oppnådd svært gode resultater. 

Fant du det du lette etter?