Media

 

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen


 

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

 Gå til side med bilder av styreleder

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.

Se oversikt over offentlig journaler

 Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

Styret

Pressekontakt helseforetakene


Helse Sør-Øst RHF, tlf 971 47 065

Mediekontakt

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen

Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt

Kommunikasjonsplakat

Nyheter

 • 14.08.2020
  Store lagre av smittevernutstyr i spesialisthelsetjenesten

  Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. For spesialisthelsetjenesten er det lokale lagre i helseforetakene/sykehusene og i tillegg er d...

 • 11.08.2020
  Gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet

  Det er viktig å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike lokaliseringsløsninger for sykehus i Innlandet. Konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse nå fått oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse.

 • 28.07.2020
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Sør-Øst.

 • 13.07.2020
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • 10.07.2020
  Kontraktsignering for levering av sikkerhet, lås og beslag til nytt sykehus i Drammen

  For nytt sykehus i Drammen har Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen inngått kontrakt med Bravida Norge AS for levering av sikkerhet, - lås- og beslagssystemer. Kontrakten har en verdi på om lag 132 millioner eks mva.

 • 10.07.2020
  Kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving

  Det er inngått kontakt med Marthinsen & Duvholt AS for sikringkonstruksjoner og graving til nytt sykehus.

 • 07.07.2020
  270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusene

  I alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sø...

 • 07.07.2020
  Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gang

  På Montebello i Oslo er prosessen med bygging av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet godt i gang.  I mai startet grunnarbeidene på byggeplassen.

 • 02.07.2020
  Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjon

  Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsa...

 • 30.06.2020
  «Glassgaten» i nye Drammen sykehus

  Nytt sykehus i Drammen består av totalt 122.000 kvadratmeter som er organisert i ulike bygningsvolumer. Disse er tilpasset funksjon og plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten, langs fj...

 • 30.06.2020
  Kontraktsignering for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har inngått kontrakt med KONE AS for levering av person- og sengeheiser til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på om lag 50 millioner eks mva. Prosjekteringsarbeidet starter opp i august 2020. 

 • 24.06.2020
  Innfører en ny type protese

  Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker.

 • 22.06.2020
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 19.06.2020
  Utlysning av regionale forskningsmidler

  Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter og utenlandsstipend, samt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

 • 12.06.2020
  Pandemien framskyndet digital oppfølging

  Sørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.

 • 12.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 11.06.2020
  Ledelse under korona

  Hvordan utøve ledelse under en krise som den vi har hatt under koronapandemien? Dette var tema da viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich innledet og delte sine erfaringer i et webinar arrangert av Universitetet i Oslo denne uken.

 • 10.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 09.06.2020
  Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjon

  Helse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner har blitt fordelt på fem prosjekter. 

 • 05.06.2020
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

  Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

 • 03.06.2020
  God fremdrift for prosjekt Helselogistikk

  Med slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.

 • 30.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen.

 • 28.05.2020
  Nytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgn

  Ved full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved OUS være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift.

 • 28.05.2020
  Status Nytt sykehus i Drammen

  De siste ukene har det vært mer stille en vanlig i Drammen. Gatene har vært tomme og på de flotte turstiene langs Drammenselven har det vært færre turgåere enn normalt. Men helt stille har det ikke vært. En drøy kilometer unna den akkurat n...

 • 26.05.2020
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • 25.05.2020
  Nye legemidler til kreftbehandling

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.

 • 22.05.2020
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • 22.05.2020
  - Skaper tillit og trygghet

  I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, fortel...

 • 20.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 15.05.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå hjemmetrening via åpen ukeplan på nett

  Veiledningstjeneste for rehabilitering 66 96 96 96 er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter, og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tilbudet utvides nå med trening via åpen ukeplan på nett.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 14.05.2020
  Ny og oppdatert strategi for teknologiområdet

  Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i styremøtet tirsdag 12. mai full tilslutning til ny og oppdatert strategi for teknologiområdet i foretaksgruppen.

 • 13.05.2020
  Mer smittevernutstyr til sykehus og kommuner

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge.Forsendelsene gjennomgår kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helseperson...

 • 08.05.2020
  Ny metode for å gjøre risiko- og sårbarhetsvurdering ved hjelp av kunstig intelligens

  Risiko- og sårbarhetsvurdering av medisinsk teknisk utstyr koster mye og tar lang tid. Slike vurderinger er nødvendige for å være i tråd med lovgivning knyttet til personvern, norske helsestandarder og allerede eksisterende systemer.

 • 06.05.2020
  Kontraktsinngåelse for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus

  Nå starter arbeidet med nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand og i 2023 flytter klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF inn i nye lokaler. I dag har Helse Sør-Øst RHF undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS.

 • 06.05.2020
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 06.05.2020
  Forsker på effekten av legemidler ved Covid-19

  I alt 29 sykehus over hele landet deltar nå i studien NOR-Solidarity, der hensikten er å finne ut effekten av ulike legemidler ved Covid-19-sykdom. Studien koordineres fra Oslo universitetssykehus. Studien ble nylig tildelt 20 millioner kro...

 • 30.04.2020
  Store omstillinger som følge av koronasituasjonen

  Koronautbruddet har satt spesialisthelsetjenesten under betydelig press. Mars måned har vært preget av omstillinger og tilpasninger med store konsekvenser for virksomheten i helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst.

 • 30.04.2020
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • 29.04.2020
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 28.04.2020
  Innfører tre nye legemidler

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.

 • 25.04.2020
  Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

  Beredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget

 • 24.04.2020
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 23.04.2020
  Foredrag om erfaringer med koronautbruddet i Kina

  Professor Zhang Wenhong ved Huashan Hospital i Shanghai, holdt tirsdag 16. april et webinar om sine erfaringer med koronautbruddet.

 • 19.04.2020
  Mobiliserer for epidemitopp i sykehusene

  Helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder i Helse Sør-Øst har utarbeidet planer for å møte en maksimal utbredelse av epidemien.

 • 17.04.2020
  Foretaksmøte om aktivitet etter covid-19-utbruddet

  De fire regionale helseforetakene var fredag 17. april kalt inn til felles foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema for møtet var overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19.

 • 14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 14.04.2020
  Innovasjonsmidler til tester for koronavirus

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut innovasjonsmidler for å stimulere til utvikling av nye metoder for laboratorietesting av koronavirus. Søknadene blir løpende vurdert – siste frist er 15. mai.

Fant du det du lette etter?