logo Helse Sør-Øst
Noen få bærbare datamaskiner med blå himmel og skyer

Media

 Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

 

Det er ikke mulig å sende sms til telefonnummeret.

Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.


Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

​Akershus universitetssykehus, tlf  90 28 71 17

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf  99 21 65 50

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf  48 08 27 22
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf  91 31 31 51
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf  62 33 33 33

Mediekontakt

Sykehuset Telemark, tlf  95 05 19 67
Mediekontakt

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Cindy Empaynado Woldmo

​Sørlandet sykehus, tlf  48 11 95 90

Medievakt


Vestre Viken, tlf  32 86 11 20

Mediekontakt​ ​​

Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i 2012.

I tillegg til våre nettsider er sosiale medier viktige kanaler for å nå ut til våre definerte målgrupper.  Gjennom twitter formidles aktuelt nyhetsstoff fra våre nettsider. I vår Linkedin-profil ønsker vi å profilere Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak som attraktive arbeidsplasser for mange yrkesgrupper. Facebook-kontoen «Fremtidens pasientbehandling» skal synliggjøre vi hvordan vi og våre helseforetak er i stadig utvikling og forbedring i henhold til Regional utviklingsplan 2035 .

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et profilprogram som blant annet omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting og symbolbruk. Alle de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak bruker logoer og farger som er bestemt for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Logo og profilprogram

Dette er kommunikasjonsavdelingen

Nyheter

    Nyhetsbrev

    Helse Sør-Øst RHF sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Du kan bli abonnent og få nyhetsbrevt direkte i din e-post. Nyhetsbrevet er en samling av aktuelle saker fra det regionale helseforetaket og også fra helseforetak i vår region.
    Meld deg på vårt nyhetsbrev her!
    Illustrasjon    Sist oppdatert 13.03.2024