Media

 

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen


 

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

 Gå til side med bilder av styreleder

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.

Se oversikt over offentlig journaler

 Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

Styret

Pressekontakt helseforetakene


Helse Sør-Øst RHF, tlf 971 47 065

Mediekontakt

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrethe Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333
Kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 984 35 516
Kommunikasjonssjef Kari H. Slaattelid

Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt

Kommunikasjonsplakat

Nyheter

 • 06.08.2019
  Kutter ut unødvendige blodprøver

  - Sørlandet sykehus kan spare over 4000 pasienter årlig for blodprøvestikk. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med økonomisk gevinst, sier Arthur Halvorsen og Stine Thorvaldsen Smith ved Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen i Kristiansand.

 • 06.08.2019
  Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika

  Prosjektet «Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika» ved Sørlandet sykehus er godt i gang. Prosjektgruppen har designet egne kostnadsbesparende bærevesker.

 • 02.08.2019
  Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientene

  Vestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer som dagens ulike løsninger har. Det gjelder både administrasjon, lisenshåndtering, lagrin...

 • 29.07.2019
  Å leve med kreftsykdom

  - Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås, som lever med uhelbredelig kreft. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus. 

 • 04.07.2019
  Først ut med å prøve ny kameraløsning

  Øre-nese-hals poliklinikk på Kalnes er først ut med å prøve den nye kameraløsningen for å ta digitale bilder i Sykehuset Østfold.

 • 02.07.2019
  10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølging

  Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.

 • 02.07.2019
  Ny norsk hjertemedisin vil begrense skade ved hjerteinfarkt

  Tidligere i år signerte et nystartet norsk selskap en utviklingsavtale med et stort indisk legemiddelselskap. Avtalen gir en muligheten til å utvikle og teste en ny hjertemedisin i mennesker. Dette er en milepæl i et forsknings- og innovasj...

 • 02.07.2019
  – Mor har blitt så tynn…

  «Eldre på sykehjem i Oslo spiser for lite» og «Sjokktall om eldre som sliter med å spise». Dette er noen overskrifter fra dagspressen som minner oss på at eldre kan være underernærte. Løsningen skal være å ansette flere kokker i sykehjem og...

 • 02.07.2019
  Ny app gir økt mestring i egen hverdag

  e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er...

 • 02.07.2019
  OUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertet

  OUS har i mange år vært ledende i verden innen utviklingen av nye metoder innen ultralyd av hjertet. Vi har publisert utallige vitenskapelige artikler om dette, og det har blitt avlagt over 40 doktorgrader innen temaet hjertefunksjon og ult...

 • 02.07.2019
  - Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommen

  ALS-teamet ved OUS Ullevål ble startet i 1997, som et av de første i landet. I starten var det lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut som utgjorde det tverrfaglige teamet. Frem til i dag har teamet vokst og inkluderer ogs...

 • 01.07.2019
  Reduserer infeksjonsfaren

  Ny metode for å ta vevsprøve av prostata gir betydelig redusert infeksjonsfare.

 • 01.07.2019
  Forskning gir ekstra levetid

  - Med en tablett om dagen gir vi pasientene våre ekstra levetid, med god livskvalitet og tilnærmet normal livsførsel, sier overlege og forsker Odd Terje Brustugun.

 • 28.06.2019
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet. Det er Sunnaas sykehus, Senter for fremtid...

 • 26.06.2019
  Stor norsk studie ser på behandlingskvaliteten for diabetespasienter

  Hvordan er behandlingskvaliteten for diabetespasienter i norsk allmennpraksis? OUS bidrar i en stor norsk studie som vurderer hvordan det står til med norske diabetespasienter og hvilke tiltak som gir god effekt når diabetespasienter følges...

 • 26.06.2019
  – Uten hjemmesykehus hadde jeg vært sykere nå

  Da jeg ble spurt om jeg ville ha sykehuset hjem til meg, fremfor å ligge enda flere uker på sykehus, var jeg ikke i tvil. Og selv om jeg var svært syk, var det hele merkelig udramatisk.

 • 25.06.2019
  Sensorteknologi testes ut

  Klinikk for psykisk helse (KPH) ved SSHF har gjennomført et pilotprosjekt med sensorteknologi. ­– Vi ønsker med denne teknologien å forebygge selvmord og bruke funnene i videre behandling, sier prosjektleder Torun Poppe.

 • 24.06.2019
  Foreldre med for tidlig fødte barn skal få velge hjemmesykehus

  Sykehuset i Vestfold starter til høsten et prosjekt der foreldre til for tidlig fødte barn kan velge digital oppfølgning hjemme heller enn å være på sykehuset. – God opplæring og tett oppfølging vil bidra til at foreldre velger hjemmet over...

 • 20.06.2019
  Krevende økonomisk langtidsplan med mange muligheter

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan 2020-2023 for foretaksgruppen. Planen fastslår at helseforetakene gjennom hele planperioden skal gi høy prioritet til arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen...

 • 20.06.2019
  Går videre med byggeplanene for Oslo universitetssykehus

  – Med behandlingen i dag har styret bekreftet sitt tidligere vedtak om å videreutvikle Oslo universitetssykehus, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF. Planen for Oslo universitetssykehus er et samlet og komplett regionsykehus i...

 • 20.06.2019
  Internasjonal pris for innovativ forskning

  Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming.

 • 19.06.2019
  Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjon

  Helse Sør-Øst RHF lyser ut nye regionale innovasjonsmidler innen kategorien forskningsbasert innovasjon.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fikk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt ble sju metoder besluttet i dette møtet.

 • 18.06.2019
  10 millioner kroner til Vestre Viken

  Vestre Viken har fått tildelt innovasjonsmidler for å utvikle løsninger i samarbeid med næringslivet for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen.

 • 17.06.2019
  Anbefaler nye sykehusbygg i Oslo

  Det er stort behov for nye sykehusbygg i Oslo. Torsdag denne uken skal styret i Helse Sør-Øst RHF behandle sak om videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Administrerende direktør anbefaler en videreføring av planene om å samle regionsf...

 • 13.06.2019
  Kan vi erstatte den årlige influensavaksinen?

  Det finnes mange typer influensavirus, og de endrer seg kontinuerlig. Det er grunnen til at det hvert år kommer nye influensavaksiner. Vi forsker nå på universelle influensavaksiner som skal beskytte mot alle typer influensavirus.

 • 13.06.2019
  Kurs for økt kvalitet på kikkhullskirurgi

  Ved hjelp av et undervisningskonsept fra England, har kirurger samlet seg på Sykehuset Østfold hvor de har brukt rollespill, simulering og fulgt operasjon av en kreftpasient live, for å lære hvordan de kan bli enda bedre i kikkhullskirurgi.

 • 12.06.2019
  Forvirret og fortvilet

  Å bli akuttinnlagt på sykehus kan være en forvirrende opplevelse. Og særlig om du har demens. Hvor ille er det – og hva kan sykehusene gjøre?

 • 12.06.2019
  Middag når pasientene ønsker det

  Sykehuset Innlandet introduserer et helt nytt matkonsept som lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.

 • 12.06.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 12.06.2019
  Ny informasjonsside for leger i sykehus og kommune

  Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på Avdeling for samhandling  på Ahus lansert en egen informasjonsside for leger. Her skal de formidle kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandling...

 • 12.06.2019
  Det hjelper å øve på gode vaner

  Ved hjelp av rollespill og gruppeøvelser trener helsepersonell på god pasientkommunikasjon i kurset "fire gode vaner". - Måten vi kommuniserer på har stor betydning for utfallet av behandlingen vi gir, sier kursinstruktør Inge Skråmm.

 • 11.06.2019
  Trygg og enkel tilgang til informasjon i egen sykehusjournal

  Pasienter ved Sykehuset Innlandet og sykehusene i Vestre Viken, samt ved Revmatismesykehuset på Lillehammer får nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Etter sommeren vil dette også gjelde for resten av sykehu...

 • 07.06.2019
  Lanserer artrosekurs på nett

  Mer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell.

 • 05.06.2019
  Høie åpnet helsearkiv og møtte sykehusansatte på Tynset

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte i går pasienter og ansatte ved Sykehuset Innlandet Tynset før åpningen av Norsk helsearkiv.

 • 01.06.2019
  Sykehusstreiken kan løses

  I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

 • 31.05.2019
  Sykehus i Helse Sør-Øst forsker på ALS

  Sykehuset Telemark leder et nasjonalt forskningsprosjekt på den nevrologiske sykdommen ALS. Målet er å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen. – Vi håper at forskningen vil føre til at norske pasienter får økt mulighet til å delta i klin...

 • 28.05.2019
  Vurdering av Ullevål som alternativt regionsykehus i Oslo

  Det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger...

 • 28.05.2019
  Videreutvikling Aker og Gaustad

  I forbindelse med styrebehandling av planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus, ble det besluttet at områdene føde, barn og gynekologi skulle videreutvikles og oppgraderes til en fullverdig konseptrapport. Nå foreligger det en...

 • 28.05.2019
  Sykehuset Østfold sender elektroniske journaldokumenter

  Fra 23. mai 2019 kan Sykehuset Østfold sende journaldokumenter elektronisk til Oslo universitetssykehus HF (OUS). Og snart kan journaldokumenter sendes elektronisk mellom alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

 • 24.05.2019
  Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

  En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

 • 24.05.2019
  Prosjektmandat for Sykehuset Innlandet er klart

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å videreutvikle Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet ledes av Geir Bøhler, fagsjef i Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av året.

 • 23.05.2019
  Mot byggestart på Radiumhospitalet

  Torsdag 23. mai satte man i gang riving og klargjøring av tomt for bygging på Rariumhospitalet. To nye bygninger skal stå klare i 2023.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.  I 2018 gikk 68 prosent av prosjektene som finansieres av de regio...

 • 21.05.2019
  VR-trening kombinert med instrumenttrening gir best effekt

  En nylig publisert randomisert studie indikerer at VR-teknologi kombinert med instrumenttrening er mer effektivt for å fremme finmotoriske funksjoner i overekstremiteter, sammenlignet med vanlig terapi.  

 • 21.05.2019
  Eget mottak for hoftebrudd

  Et eget hoftemottak i Sykehuset Østfold gjør at flere pasienter som kommer inn med hoftebrudd, får rask behandling.

 • 16.05.2019
  Rett behandling til rett pasient

  Forskerne i DoMore!-prosjektet ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk utvikler nå verktøy basert på kunstig intelligens. Dette for å kunne gi raskere og sikrere prognose og dermed bedre kunnskap om hva slags behandling hver enkelt p...

 • 16.05.2019
  OUS har sitt eget Bildeforskningssenter – ImTECH

  Gjennom etableringen av bildeforskningssenteret ImTECH, ønsker Oslo universitetssykehus å løfte forskning og innovasjon innenfor medisinsk bildediagnostikk i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

 • 13.05.2019
  Tiltak for økt rekruttering og kompetanse til psykisk helsevern barn og unge

  Helse Sør-Øst RHF setter av stimuleringsmidler for å støtte sykehusene i et omfattende arbeid for å styrke rekruttering og kompetanse innen psykisk helsevern for barn og unge. Målet er å rekruttere og beholde fagpersoner, samt å bidra til...

 • 10.05.2019
  Best i landet på hjemmedialyse og trombolysebehandling

  Sykehuset i Vestfold er best i landet når det gjelder andel pasienter som får hjemmedialyse og andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.