logo

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • Portrett av seksjonsleder Arild Erland Rønnestad
  24. september 2023
  Flere ekstremt premature barn overlever

  I Norge fødes det rundt 200 barn hvert år før svangerskapsuke 28. For 40 år siden var det nesten ingen av disse barna som overlevde. I dag er sjansen for å overleve 83 prosent.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. september 2023
  Sammen om nye behandlingsformer

  Innføring av brukerstyrte poliklinikker er på full fart inn i samtlige helseforetak og i de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. Gjennom nettverksmøter deles erfaringer med denne nye behandlingsformen som skal spare pasientene for unødvendige sykehusbesøk.

 • En mann med briller
  19. september 2023
  Forbedringspriser - pasientsikkerhet og kvalitet

  Helse Sør-Østs forbedringspriser for 2023 går til Bærum sykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold.

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
Oversiktsbilde av byggeplass med 2 kraner, annleggsmaskiner og området rundt med bebyggelse

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser