Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 15.10.2019
  Train the trainer- kurs i samvalg

  Det er store forventninger til helseforetakene om å prioritere arbeidet med samvalg. Blant annet følger vi opp gjennom ‘train-the trainer’ kurs (TTT-kurs) der fagpersoner får kompetanse i å undervise og veilede i samvalg.

 • 15.10.2019
  Byggestart for Drammen sykehus

  Dette er en gledens dag for pasienter, pårørende og ansatte i Vestre Viken, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med markering av byggestart for nye Drammen sykehus mandag.

 • 11.10.2019
  Mindre smerter med hypnose før operasjon

  Hypnose har et ufortjent dårlig rykte. Visste du at medisinsk hypnose kan gjøre pasienter tryggere før operasjoner og føre til at smertene etter operasjonen blir mindre?

 • 10.10.2019
  Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Orden

  H. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden. Dekorasjonen ble overrakt i en egen markering på Diakonhjemmet Sykehus 8. oktober. Kvien mottar utmerkelsen for sin innsats in...

 • 10.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • 07.10.2019
  Lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus

  Regjeringen foreslår å gi lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus. Dermed kan Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus gå videre med planene for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad.

 • 03.10.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetv...

 • 02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  - Vi tror dette er fremtidens modell for å sikre skreddersøm for barnevernsbarna, sier psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand om Stillasbyggerne, et nytt tilbud for å gi tilpasset psykisk helsehjelp og tiltak for barn og unge under omsor...

 • 02.10.2019
  OUS har vedtatt en handlingsplan for ernæring

  I juni vedtok sykehusets ledelse en ny handlingsplan for ernæringsarbeidet. Det overordnede målet er at feil‐, over‐ og underernæring skal forebygges blant sykehusets pasienter, og at ernæringsbehandling skal integreres som en naturlig del...

 • 02.10.2019
  Kan et digitalt verktøy gi bedre ernæringsoppfølgning på sykehus?

  Visste du at hver tredje pasient på sykehus er underernært på grunn av sykdom? Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har utviklet et digitalt verktøy for å gi bedre ernæringsoppfølging til pasienter.

 • 01.10.2019
  Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

  Kompetansegruppen har et omfattende undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår på Sunnaas sykehus og til det lokale hjelpeapparatet. De er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet både e-læringskurs og infomateriell...

 • 27.09.2019
  Samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi

  Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere?

 • 26.09.2019
  Sjarmen uten tarmen

  Når du har tarmsvikt klarer ikke tarmen lenger å ta opp næring som normalt, og maten må derfor gis intravenøst. Barne- og ungdomsklinikken ved OUS har et tverrfaglig team som følger barn fra 0-18 år med tarmsvikt fra store deler av landet....

 • 26.09.2019
  Ny kostbehandling kan bedre mageplagene ved cøliaki

  Cøliaki er en autoimmun sykdom der inntak av gluten fra hvete, rug og bygg gir betennelse i tynntarmen. De fleste blir helt friske med et strengt glutenfritt kosthold, men likevel ser vi at en del personer fortsetter å ha mye symptomer fra...

 • 25.09.2019
  Vil gi overvektige barn et bedre tilbud

  1 av 6 barn og unge i Norge har en overvekt eller en så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen er helt avgjørende for å gi disse barna et godt og helhetlig tilbud. Denne s...

 • 25.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  Har en ungdom det virkelig tungt eller er noen rundt redde for at et barn skal komme til å skade seg, kan akuttelefonen til ungdomspsykiatrisk seksjon alltid brukes. Her er spesialister klare til å svare alle som ringer, 24 timer i døgnet.

 • 24.09.2019
  Ni nye metoder innføres

  Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

 • 23.09.2019
  Trygg og enkel tilgang til egen sykehusjournal

  Pasientene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

 • 20.09.2019
  Læringsspill tilgjengelig i AppStore

  Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

 • 20.09.2019
  Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

  Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

 • 20.09.2019
  Ønsket innovasjonspartnerskap velkommen

  Sykehuset Østfold markerte denne uken innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp» som er inngått med selskapet Diffia som hovedleverandør og selskapene Sopra Steria og Netlife som underleverandører.

 • 19.09.2019
  Brukerutvalget setter habilitering og senskader på dagsorden

  Habilitering av barn og ungdom og senskader etter kreftbehandling sto på dagsorden da styret i Helse Sør-Øst RHF møtte brukerutvalget 19. september.

 • 18.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. De neste ukene er det flere som skal gjøre det samme. – Vi er imponert over innsatsen og engasjeme...

 • 13.09.2019
  Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!

  Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger. De jobbet med idéen «før du møter i poliklinikken» sammen med Sørlandet sykehus.

 • 10.09.2019
  InnoMed-konferansen 2019

  Torsdag 31. oktober 2019 arrangeres "InnoMed-konferansen" (tidligere "Innovasjonskonferansen") på ærverdige Britannia hotell i Trondheim. Innovasjon , verdiskapning, tjenestutvikling, samskaping og digitalisering blir belyst gjennom inspir...

 • 09.09.2019
  Vil gi en tryggere start på livet

  Kan et pulsbelte gi en tryggere start på livet til nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel? Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold går i gang med en ny studie for å undersøke dette.

 • 06.09.2019
  Læringsnettverk for antibiotikastyring

  Skal vi nå det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon i bruk av antibiotika, må vi sette inn en ekstra innsats. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i Helse Sør-Øst.

 • 05.09.2019
  Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet

  - Mange barn og ungdommer blir utredet og får oppfølging og behandling av spesialistene her på Åsebråten. Men det er også mange som har behov for behandling i sitt eget hjemmemiljø. Da reiser spesialistene dit, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen.

 • 05.09.2019
  Idéprisen 2019

  Inven2 er i gang med å høste inn ideer til årets Idépris. I år får vinneren hele 250.000 norske kroner, i tillegg til rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.

 • 05.09.2019
  - Vi kan ikke vente og se

  - Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi har sett at vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 år. De yngste barnas stemme kan lett forsvinne, sier seksjonsleder Britt Robertsen.

 • 03.09.2019
  Helseministeren åpnet SiVs nye psykiatribygg

  Tirsdag 3. september åpnet helseminister Bent Høie Sykehuset i Vestfolds nye psykiatribygg.

 • 03.09.2019
  Vardesenter og Pusterom - en arena for hjelp til samvalg

  Hver enkelt pasient skal gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og oppfølging og hvordan den skal gjennomføres. Samvalg er krevende å få til i en hektisk klinisk hverdag. Steder som Vardesenteret og Pusterommet kan være...

 • 29.08.2019
  Kontraktssignering i Drammen

  Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen har i dag signert kontrakt for sikringskonstruksjoner og graving til nytt sykehus i Drammen.  Kontrakten har en verdi på om lag 150 millioner. Oppstart av arbeidene på byggeplass er 14.oktober 20...

 • 29.08.2019
  Rivestart for Storbylegevakta på Aker

  Byrådsleder Raymond Johansen satt bak spakene på gravemaskinen som startet og markerte rivingen av de gamle byggene på Aker sykehus, der den nye Storbylegevakta skal bygges. Byggestart er januar 2020 og det skal være ferdig i 2023.

 • 28.08.2019
  Ja til legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemidler for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt ble ni nye metoder besluttet i dette møtet.

 • 26.08.2019
  Drammen sykehus har redusert ventetiden for bruddpasienter

  Drammen sykehus har etablert en ny behandlingsmodell for pasienter med «vanlige» bruddskader. Den nye modellen gir kortere ventetid i Akuttmottaket og færre innleggelser før eventuell operasjon.

 • 23.08.2019
  Styrker intensiv- og overvåkingskapasiteten

  Fire nye intermediærsenger står klare for bruk på Ahus. - Dette gir oss nå nødvendig styrking av en presset overvåkingskapasitet, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

 • 06.08.2019
  Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika

  Prosjektet «Hjemmebehandling med langvarig intravenøs antibiotika» ved Sørlandet sykehus er godt i gang. Prosjektgruppen har designet egne kostnadsbesparende bærevesker.

 • 06.08.2019
  Kutter ut unødvendige blodprøver

  - Sørlandet sykehus kan spare over 4000 pasienter årlig for blodprøvestikk. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med økonomisk gevinst, sier Arthur Halvorsen og Stine Thorvaldsen Smith ved Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen i Kristiansand.

 • 02.08.2019
  Innføringen av digitalt verktøy skal gi helhetlig bilde av pasientene

  Vestre Viken sikrer nå pasientmedvirkningen gjennom innføring av et nytt, digitalt verktøy innen psykiatrien. Systemet skal løse en rekke utfordringer som dagens ulike løsninger har. Det gjelder både administrasjon, lisenshåndtering, lagrin...

 • 29.07.2019
  Å leve med kreftsykdom

  - Du må finne din egen drivkraft, sier Marit Høgås, som lever med uhelbredelig kreft. Som erfaringskonsulent deler hun sine erfaringer i et lærings- og mestringskurs for kreftpasienter og pårørende på Ahus. 

 • 04.07.2019
  Først ut med å prøve ny kameraløsning

  Øre-nese-hals poliklinikk på Kalnes er først ut med å prøve den nye kameraløsningen for å ta digitale bilder i Sykehuset Østfold.

 • 02.07.2019
  10,5 millioner kroner til hjemmeoppfølging

  Sykehuset Østfold har fått 10,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt om sikker prøvetaking og analyse utført av pasienter selv utenfor sykehus eller institusjon.

 • 02.07.2019
  - Vi ønsker å hjelpe ALS-pasienten til å leve med sykdommen

  ALS-teamet ved OUS Ullevål ble startet i 1997, som et av de første i landet. I starten var det lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut som utgjorde det tverrfaglige teamet. Frem til i dag har teamet vokst og inkluderer ogs...

 • 02.07.2019
  Ny app gir økt mestring i egen hverdag

  e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er...

 • 02.07.2019
  – Mor har blitt så tynn…

  «Eldre på sykehjem i Oslo spiser for lite» og «Sjokktall om eldre som sliter med å spise». Dette er noen overskrifter fra dagspressen som minner oss på at eldre kan være underernærte. Løsningen skal være å ansette flere kokker i sykehjem og...

 • 02.07.2019
  Ny norsk hjertemedisin vil begrense skade ved hjerteinfarkt

  Tidligere i år signerte et nystartet norsk selskap en utviklingsavtale med et stort indisk legemiddelselskap. Avtalen gir en muligheten til å utvikle og teste en ny hjertemedisin i mennesker. Dette er en milepæl i et forsknings- og innovasj...

 • 02.07.2019
  OUS er ledende på forskning og innovasjon innen ultralyd av hjertet

  OUS har i mange år vært ledende i verden innen utviklingen av nye metoder innen ultralyd av hjertet. Vi har publisert utallige vitenskapelige artikler om dette, og det har blitt avlagt over 40 doktorgrader innen temaet hjertefunksjon og ult...

 • 01.07.2019
  Reduserer infeksjonsfaren

  Ny metode for å ta vevsprøve av prostata gir betydelig redusert infeksjonsfare.

 • 01.07.2019
  Forskning gir ekstra levetid

  - Med en tablett om dagen gir vi pasientene våre ekstra levetid, med god livskvalitet og tilnærmet normal livsførsel, sier overlege og forsker Odd Terje Brustugun.

Se alle nyhetene

Arrangementer