Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • illustrasjon
  18.02.2020
  Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?

  Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.

 • 15.02.2020
  Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. april

  Forsvarets Bell-helikopter, som inngår i luftambulanseberedskapen, blir i Kirkenes til 15. april.

 • Terje Nærland
  14.02.2020
  Nytt forskningssenter: K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

  Nytt senter, med utspring fra NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 milli...

 • Illustrasjon
  14.02.2020
  Kan vi trene oss snorkefrie?

  Trening er bra for det aller meste - nå også snorking. Snorkere og pasienter med søvnapné kan ha fordel av å trene tunga og ansiktsmusklene, viser nyere forskning. Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm ved Ahus ønsker å forske på metoden i Norge.

 • Illustrasjon
  14.02.2020
  Videre utvikling av Sykehuset Innlandet

  Mandat for fase to av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er nå klart. Første fase har konkretisert virksomhetsinnholdet. I andre fase skal prosjektet vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bær...

 • Leder og nestleder av brukerutvalget, Nina Roland og Lilli-Ann Stensdal
  12.02.2020
  Eksperter på egne liv

  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst har definert sine fanesaker ved inngangen til 2020. Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika og bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten er to av dem.

 • Illustrasjon
  11.02.2020
  Fremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

  Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye...

 • Illustrasjon
  10.02.2020
  Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

  Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset. Nyansatt overlege, Karina Tangerud, skal blant annet operere skulderproteser.

 • 10.02.2020
  Theraport – få hjelp av en hologramterapeut

  Barneseksjonen utforsker helt nye metoder for å gjøre behandling tilgjengelig for flere pasienter. Barn og ungdom som isolerer seg hjemme mister ofte tilgang til den hjelpen de ønsker og har behov for. Selv når terapeutene kommer hjem, kan...

 • Illustrasjon
  07.02.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra. Løsningen er utviklet av Sykehuset Telemark i samarbeid...

 • Sørlandet sykehus
  06.02.2020
  Full gjennomgang av operasjoner på Sørlandet

  De siste dagene har pasienter på Sørlandet fortalt om alvorlige konsekvenser etter å ha blitt operert av en lege ved Sørlandet sykehus.

 • Kreftkoordinator Silje Løver Aukrust og Klinikkdirektør Stein-Are Agledal klipper snoren
  06.02.2020
  Kongsberg sykehus har fått eget palliativt team

  Mandag 3. februar markerte Kongsberg sykehus at palliativ enhet blir reetablert på medisin 2 med to øremerkede senger til palliative pasienter.

 • Gjerdrem Lofthus
  05.02.2020
  Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakene

  Når det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess. Helse Sør-Øst RHF har gjennomført samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye aktuelle styrekandidater og administrerende direktøre...

 • 31.01.2020
  Metodevurdering legges ut til høring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.

 • Illustrasjon
  30.01.2020
  En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

 • Illustrasjon
  27.01.2020
  Digitale innkallingsbrev tatt i bruk i Helse Sør-Øst

  Som første helseforetak i regionen tilbyr nå Sykehuset Innlandet digitale brev til pasientene. I løpet av året innføres digitale brev etter planen ved alle helseforetakene i regionen.

 • Illustrasjon
  27.01.2020
  Styrket beredskap i ny grossistavtale for legemidler

  De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler, og trer i kraf...

 • Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katar
  27.01.2020
  Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten

  De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

 • Illustrasjon
  22.01.2020
  Forenklet vei til hjelpemidler

  Nytt tilbud ved ortopedisk poliklinikk på Bærum sykehus fører raskere time og en forenklet vei til ferdig tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  Oppstart for palliativt team

  Et eget barnepalliativt team satt sammen av medarbeidere fra ulike yrkesgrupper i Sykehuset Østfold, skal bidra til økt kunnskap og mer systematisk og god oppfølging av alvorlig syke og døende barn. 

 • Illustrasjon
  20.01.2020
  AktivA – trening som gir mening for artrosepasienter

  Ny behandlingsmodell for den store gruppen av pasienter med artrose i Norge. Mer kunnskap om artrose og riktig veiledet trening, vil bedre symptomer og funksjon hos deg med artrose – trening gir mening. AktivA er en ny nasjonal modell med m...

 • Bjørnbeth
  16.01.2020
  Bjørn Atle Bjørnbeth ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF

  Et samlet styre i Oslo universitetssykehus HF har i dag ansatt Bjørn Atle Bjørnbeth som administrerende direktør.

 • 15.01.2020
  Ti år med Vardesenteret

  Midt i den høyspesialiserte kreftbehandlingen er det ekstra flott at vi også har et lavterskeltilbud som Vardesentrene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. 15. januar markerte Vardesenteret ved Radiumhospitalet sitt tiårsjubileum.

 • Frøstrup Høie Lofthus
  14.01.2020
  Helseministerens sykehustale for 2020: -I år vil jeg snakke om hva medarbeiderne kan forvente av meg

  I seks år har Bent Høie presentert sine forventninger og krav til sykehusene i en årlig sykehustale. I år snakket helseministeren også om hva medarbeiderne kan forvente av ham.

 • Illustrasjon
  13.01.2020
  Åpnet ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus

  35 millioner kroner investert i ny kvinne/barn-enhet på Ringerike sykehus.

 • Lukas Månsson, leder for Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus.
  13.01.2020
  Nytt samvalgsverktøy for artrose

  Et forskningsprosjekt mellom Vestre Viken og USN har bidratt til et nytt samvalgsverktøy for artrosepasienter.  

 • Illustrasjon
  10.01.2020
  Hvordan fungerer medisinfri behandling i psykisk helsevern?

  Siden 2017 har Ahus hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern. Nå skal en forskningsgruppe se nærmere på utfallet av en slik behandling.

 • 09.01.2020
  Effektiv smertemestring via app – er det mulig?

  Å leve med langvarige smerter kan være svært utfordrende. Da kan det være godt å ha et nyttig og lett tilgjengelig hjelpemiddel til støtte i hverdagen. En norsk nyvinning innenfor smertemestring blir nå levert i appformat via smarttelefon o...

 • albue
  03.01.2020
  Det glemte leddet

  10,5 millioner norske kroner fordelt over 5 år, skal sikre lik behandling av albuepasienter i Norge. Målet er å styrke kompetansesvake områder innenfor kirurgi og rehabilitering, slik at pasientene kan få god behandling uansett hvor de bor.

 • Røntgenbilde
  03.01.2020
  Lårhalsbrudd må opereres, men hvordan?

  Et lårhalsbrudd er en livsfarlig skade. Rask, riktig og skånsom kirurgi er essensielt for å sikre at den som rammes kan komme tilbake til livet sitt – uten tap av funksjon og selvhjulpenhet. Ny forskning bekrefter at de aller fleste pasient...

 • 03.01.2020
  Trener seg i form før kreftoperasjon

  - Så langt har vi oppnådd vesentlig mer fornøyde pasienter, og vi får færre alvorlige komplikasjoner. I tillegg bruker vi totalt sett mindre helseressurser, sier avdelingsleder Geir Arne Larsen i gastrokirurgisk avdeling ved Akershus univer...

 • Vestre Viken benbrudd
  01.01.2020
  Glatta avslører beinskjørhet

  - To av tre pasienter som får brudd etter fall, for eksempel på glatta, brekker fordi de har skjøre ben, sier Tove Tveitan Borgen, overlege på revmatologisk seksjon ved Drammen sykehus.

 • 20.12.2019
  Kongsberg sykehus oppgradert for 50 millioner kroner

  Operasjonsstuer, Sterilsentral og Akuttrom ved Kongsberg sykehus har blitt oppgradert for over 50 millioner kroner.

 • Illustrasjon
  20.12.2019
  Bedre logistikk i sykehusene

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. IKT-løsninger for helselogistikk skal understøtte arbeidsprosesser som fjerner unødvendig venting for helsepersonell og muliggjør mer effektiv...

 • Illustrasjon
  20.12.2019
  Utvidelse av akuttmottaket i Østfold

  Sykehuset i Østfold går videre med sine planer om å utvide akuttmottaket på Kalnes for å håndtere økningen i antall pasienter.  Dette er klart etter at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har godkjent planene og gitt sykehuset full...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 20.12.2019
  Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

  Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...

 • 19.12.2019
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2020

  Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 19. desember vedtatt å tildele i alt 134 millioner kroner til 104 forskningsprosjekter.

 • 19.12.2019
  Samarbeid om de som trenger det mest

  Erfaringsutveksling og deling på tvers er viktig i det videre arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst. I begynnelsen av desember møttes femti deltakere fra helseforetakene, brukerutvalg og kommunene på Hamar for å dele erfaring...

 • 19.12.2019
  Utlysning av midler til tjenesteinnovasjon

  Helse Sør-Øst RHF utlyser inntil 15 millioner kroner til tjenesteinnovasjon i en åpen konkurranse. Midlene gis til prosjekter som skal bidra til å utvikle fremtidens pasientbehandling.

 • Illustrasjon
  18.12.2019
  Mobilapp gir økt pasientsikkerhet

  Vestre Viken har innført mobilapp som gir økt pasientsikkerhet ved blodtransfusjon.

 • Foran: Dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO og administrerende direktør i Sykehuspartner HF
  18.12.2019
  Samarbeidsavtale for økt kompetanse

  18. desember ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Helse Sør-Øst sin fellestjenesteleverandør innen IKT, Sykehuspartner HF. Målet er å bygge og styrke kompetanse i...

 • 18.12.2019
  Utredning om inntektsfordeling mellom helseregionene

  Utvalget som har gjennomgått kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene, har nå levert sin utredning i form av NOU 2019: 24. Arbeidet har vært ledet av professor Jon Magnussen.  Alle de fire helseregionene har vært rep...

 • 16.12.2019
  Ja til to nye metoder

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metoder for henholdsvis kreft i skoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år.

 • gruppebilde
  11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

 • Prosjektleder Amund Leinaas, pasient Lise Lotte Steen og fagansvarlig Marte Roa Syvertsen er glade for at Vestre Viken nå er i g
  10.12.2019
  Digital oppfølging av pasienter sparer tid og gir et bedre tilbud

  Vestre Viken helseforetak er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter. – Nå blir kontakten med sykehuset enklere i hverdagen, sier pasient Lise Lotte Steen, som har hatt epilepsi siden hun var 12 år.

 • Illustrasjon
  06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • Gruppebilde
  06.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • Illustrasjon
  04.12.2019
  Ny MR-metode identifiserer de mest aggressive kreftsvulstene

  Mangel på oksygen (hypoksi) i kreftvev øker risikoen for at kreften sprer seg og gjør effekten av behandlingen dårligere. Hypoksi har vært vanskelig å påvise. Vi har utviklet en MR-metode som viser områder med hypoksi. Metoden er rask, skån...

 • 04.12.2019
  Fremtidens medisin krever avansert bildediagnostikk

  Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ingen kreftsvulster er like. Med dagens høyteknologiske a...

Se alle nyhetene