logo

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • Bakgrunn mønster
  30. november 2023
  Helse Sør-Østs låneordning sparer energi og gir miljøgevinst

  Helse Sør-Øst har tildelt lån til Vestre Viken HF for 20 millioner kroner til utskifting av kvikksølvholdige lysstoffrør og Sykehuset i Vestfold HF for 20 millioner kroner til en rekke energibesparende tiltak.

 • En gruppe mennesker som holder blomster
  28. november 2023
  Vant utdanningspriser

  Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus har vunnet utdanningspriser i Helse Sør-Øst. Prisene ble delt ut under den første regionale utdanningskonferansen.

 • Sykepleier som står i en korridor med ryggen til
  23. november 2023
  Flere tiltak mot vold og trusler

  Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal jobbe mer aktivt og systematisk med forebygging av vold og trusler. – De ansatte er vår viktigste ressurs, og vi må sikre trygge og gode arbeidsforhold, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
En by med en elv som renner gjennom den

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser