logo Helse Sør-Øst

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • En mannlig og kvinnelig lege snakker med en pasient
  14. februar 2024
  Samarbeid om medisinutdanning i Innlandet

  Både NTNU og Universitetet i Oslo skal sende legestudenter til Sykehuset Innlandet. Utdanningsinstitusjonene og Sykehuset Innlandet HF er enige om et samarbeid som sikrer studentene studieplass ved helseforetaket.

 • 13. februar 2024
  Terje Rootwelt ny styreleder i Sykehuspartner

  Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, er valgt som ny styreleder i Sykehuspartner. -Sykehuspartner har stor kompetanse, og jeg er opptatt av at denne skal spille best mulig sammen med de ansatte ute i sykehusene, sier Rootwelt.

 • En kvinne og et barn
  12. februar 2024
  Økt oppmerksomhet på de sårbare barna

  I 2023 ble alle helseforetak i Norge pålagt å ha særlig oppmerksomhet på sårbare barn og unge. I dag har til sammen 14 norske helseforetak styrket arbeidet med å avdekke vold og omsorgssvikt mot barn ved å implementere "Barn under radaren".

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
En stor bygning omgitt av snø

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser