Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap

Koronavirus

Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap grunnet koronapandemien. Beredskapsnivå er vurdert ut fra utviklingen i pandemien regionalt og nasjonalt. Helse Sør-Øst RHF overvåker situasjonen og koordinerer innsatsen i regionen.

Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

Se alle nyhetene