logo

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

– vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

Våre hovedoppgaver
En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • En mann og en kvinne som trener
  7. desember 2023
  Øker kapasiteten innen tidlig rehabilitering

  En omlegging av rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke rehabilitering i en tidlig fase i akuttsykehusene. Dette vil føre til at flere pasienter kan få tilpasset rehabilitering raskt etter akutt skade eller sykdom, og vil gi en mer forutsigbar og likeverdig tjeneste.

 • Bakgrunn mønster
  30. november 2023
  Helse Sør-Østs låneordning sparer energi og gir miljøgevinst

  Helse Sør-Øst har tildelt lån til Vestre Viken HF for 20 millioner kroner til utskifting av kvikksølvholdige lysstoffrør og Sykehuset i Vestfold HF for 20 millioner kroner til en rekke energibesparende tiltak.

 • En gruppe mennesker som holder blomster
  28. november 2023
  Vant utdanningspriser

  Sunnaas sykehus og Akershus universitetssykehus har vunnet utdanningspriser i Helse Sør-Øst. Prisene ble delt ut under den første regionale utdanningskonferansen.

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
En by med en elv som renner gjennom den

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser