Hopp til innhold
logo

Velkommen til Helse Sør-Øst RHF

- vi sørger for og setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region

En mann som smiler til kameraet

Nyheter

 • Smilende forsker ved stetoskop
  6. juni 2023
  Elektronisk logg for forskere i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF har lansert en elektronisk forskningslogg som gjør det enklere for forskere å planlegge, gjennomføre og dokumentere forskningsprosjekter.

 • En gruppe mennesker som står på en båt med en mann i dress
  5. juni 2023
  Regjeringen sier ja til Mjøssykehuset

  Regjeringen har besluttet å gå videre med planene for Mjøssykehuset. – Innbyggerne i Innlandet vil få Europas fremste sykehus, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • En park med trær og gress
  5. juni 2023
  Har redusert utslippene med nesten 40 prosent

  Sykehusene i Helse Sør-Øst har kuttet CO2-utslippene med nesten 40 prosent siden 2019. – Det er viktig at sykehusene tar sin del av miljøansvaret, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Nasjonal forskningsrapport 2022

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet lager de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene».

Les mer og se rapporten her
Ansatt med mikroskop

Nye sykehus og utviklingsprosjekter

Det er mange sykehus i regionen, og Helse Sør-Øst RHF er en av landets største eiendomsforvaltere. I årene som kommer skal det investeres betydelige beløp i utvikling av eksisterende bygg og bygging av nye sykehus.
Temaside for sykehus og utviklingsprosjekter
Oversiktsbilde av byggeplass med 2 kraner, annleggsmaskiner og området rundt med bebyggelse

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.
Les mer om fremtidens pasientbehandling
Tegning av 4 puslebrikker med mennesker i, to pasienter og to behandlere

Møter og konferanser