Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • 06.12.2019
  En bedre start for de aller minste

  Syke nyfødte og premature barn får mer ro og nærhet til sine foreldre etter at familiebaserte rom er blitt et tilbud i avdeling nyfødt intensiv på Ahus. - Litt mer som å være hjemme, sier nybakt pappa Morten Eriksen.

 • 06.12.2019
  Åpnet ny angiolab

  Sykehuset Østfolds splitter ny angiolab ble nylig åpnet. Angiolaben er en type operasjonsstue med et avansert apparat for gjennomlysning og bildeopptak, og vil lette hverdagen til både pasienter og ansatte. Angiolaben åpner også for prosedy...

 • 04.12.2019
  Ny MR-metode identifiserer de mest aggressive kreftsvulstene

  Mangel på oksygen (hypoksi) i kreftvev øker risikoen for at kreften sprer seg og gjør effekten av behandlingen dårligere. Hypoksi har vært vanskelig å påvise. Vi har utviklet en MR-metode som viser områder med hypoksi. Metoden er rask, skån...

 • 04.12.2019
  Fremtidens medisin krever avansert bildediagnostikk

  Fremtidens kreftbehandling er å gi hver enkelt kreftpasient den behandlingen som akkurat han eller hun responderer best på. Dette kalles persontilpasset medisin, og baserer seg på at ingen kreftsvulster er like. Med dagens høyteknologiske a...

 • 29.11.2019
  Tildeling av midler til forskningsbaserte innovasjonstiltak

  Årets tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon er nå klar: 9,5 millioner kroner har blitt fordelt på 16 prosjekter.

 • 28.11.2019
  Unik robot gir pasientene raskere og mer forutsigbare svar

  Den nye roboten på sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er unik i sitt slag. – Det er den første i sitt slag i verden. Den er laget kun for oss, smiler Hasena Avdic og Lise-Gro Moore.

 • 27.11.2019
  Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

  Pasienter som skal ha cellegift eller immunterapi kan nå være trygge på at de får like god behandling, uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis. En ny regional løsning gjør at oppdaterte behandlingskurer hele tiden er tilgjengelig for...

 • 27.11.2019
  Bedre kommunikasjon med fastlegene

  I løpet av de siste månedene har fem av helseforetakene i regionen tatt i bruk dialogmeldinger. Disse gjør det lettere for fastleger og ansatte på sykehusene å kommunisere. Målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

 • 26.11.2019
  Nærmere nytt kreftsenter ved Akershus universitetssykehus

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Akershus universitetssykehus HF kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

 • 25.11.2019
  Nå starter bygging på Radiumhospitalet

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har 21. november godkjent forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet.

 • 22.11.2019
  Nytt brukerutvalg oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF

  Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt nytt brukerutvalg for de neste to årene. Seks nye medlemmer kommer inn og utvalget vil fra nyttår bestå av 7 kvinner og 5 menn. Ny leder blir Nina Roland som representerer Landsforeningen for Nyrepasi...

 • 21.11.2019
  Sikrere analyser av celleprøver fra livmorhals

  Årlig analyseres nærmere 300 000 celleprøver fra kvinner i Helse Sør-Øst, som ledd i screening for livmorhalskreft. Helse Sør-Øst har nå startet innføringen av en dataløsning som vil gi sikrere svar på prøvene og samtidig forenkle analysene...

 • 21.11.2019
  Vannveien til hjernen

  De færreste av medisinene vi har til rådighet kan passere gjennom blodåreveggene i hjernen. Ny MR-metodikk med bruk av sporstoff i spinalvæsken, har vist oss at det finnes en annen vei inn til hjernesykdommene.

 • 21.11.2019
  Startskudd for barnepalliasjonsteam i Helse-Sør-Øst

  De aller mest alvorlig syke barna og ungdommene trenger en særlig tilrettelagt oppfølging. Alle avdelinger tilbyr basal barnepalliasjon, men noen barn kan trenge spesialisert palliasjon. Derfor bygges det opp dedikerte barnepalliasjonsteam...

 • 21.11.2019
  Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

  Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

 • 18.11.2019
  Ny app for blodgivere

  På appen "Blodbank" vil du finne relevant informasjon for deg som allerede er blodgiver, og for deg som ønsker å bli blodgiver.

 • 12.11.2019
  Samarbeid for bedring av pakkeforløp for kreft

  Pakkeforløp for kreft skal gi pasientene forutsigbarhet og trygghet og skal bidra til at vi som helsetjenestene yter en helhetlig og koordinert innsats. - Mange aktører må spille godt sammen for at vi skal bli enda bedre. Ved å lære av hver...

 • 08.11.2019
  Kan oppdage risiko for hjertesvikt tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for hjerteproblemer på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • 08.11.2019
  Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgang

  Regional koordinerende enhet på Sunnaas sykehus tar i bruk ny løsning for digital postgang. Gevinstene er mange når om lag 36 000 brev nå sendes helelektronisk fra journalsystemet DIPS til Digipost.

 • 06.11.2019
  Forskning ved SiV kan endre verdens fedmeoperasjoner

  Når pasienter skal opereres for fedme kan de ofte velge mellom to type operasjoner. Nå har forskning ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg vist hvorfor pasienter med diabetes type 2 bør velge den ene.

 • 06.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • 06.11.2019
  Kåret til årets leanprosjekt

  Sykehuset fikk prisen for forbedringsarbeidet som er gjort i ortopedisk poliklinikk. Det siste året har seksjonen jobbet med å forbedre pasientflyten, og har oppnådd svært gode resultater. 

 • 29.10.2019
  Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

  Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet. - Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssje...

 • 29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • 29.10.2019
  Hoppende glad for frisk brusk

  Da fallskjermhopper Linn Amundsen Mikkelborg valgte å bli med i et forskningsprosjekt på Ahus for å behandle en bruskskade i kneet, lovte hun å ta med behandlerne på et fallskjermhopp dersom de klarte å gjøre kneet hennes bra igjen.

 • 23.10.2019
  Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

  Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

 • 21.10.2019
  149 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

  Ni prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 149 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok de administrerende direktørene i de regionale he...

 • 17.10.2019
  Fødselsnummeret raskt i journal for nyfødte

  Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført digitale løsninger som gjør at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. Dette er en forbedring som gir tryggere oppfølging av nyfødte.

 • 16.10.2019
  Følg byggeprosessen – minutt for minutt!

  - Vi har satt opp webkamera som gjør at du kan følge byggeprosessen for nytt sykehus i Drammen . Det sier prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Nina Kristiansen og direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

 • 15.10.2019
  Train the trainer- kurs i samvalg

  Det er store forventninger til helseforetakene om å prioritere arbeidet med samvalg. Blant annet følger vi opp gjennom ‘train-the trainer’ kurs (TTT-kurs) der fagpersoner får kompetanse i å undervise og veilede i samvalg.

 • 15.10.2019
  Byggestart for Drammen sykehus

  Dette er en gledens dag for pasienter, pårørende og ansatte i Vestre Viken, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med markering av byggestart for nye Drammen sykehus mandag.

 • 11.10.2019
  Mindre smerter med hypnose før operasjon

  Hypnose har et ufortjent dårlig rykte. Visste du at medisinsk hypnose kan gjøre pasienter tryggere før operasjoner og føre til at smertene etter operasjonen blir mindre?

 • 10.10.2019
  Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Orden

  H. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden. Dekorasjonen ble overrakt i en egen markering på Diakonhjemmet Sykehus 8. oktober. Kvien mottar utmerkelsen for sin innsats in...

 • 10.10.2019
  Stor nytte av korttidsterapi

  Personer med angst og depresjon som deltar i gruppeterapi, har like stor nytte av korttidsterapi som av langtidsterapi.

 • 07.10.2019
  Lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus

  Regjeringen foreslår å gi lån til nye bygg ved Oslo universitetssykehus. Dermed kan Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus gå videre med planene for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad.

 • 03.10.2019
  Ett år med hodepine

  Denne høsten kan Ahus se tilbake på ett års erfaringer med en egen tverrfaglig poliklinikk for hodepinepasienter. -Tilbakemeldingene fra pasientene er gjennomgående positive - enkelte sier de har fått et nytt liv, sier overlege Kjersti Vetv...

 • 02.10.2019
  Skreddersydd hjelp til barna som trenger det mest

  - Vi tror dette er fremtidens modell for å sikre skreddersøm for barnevernsbarna, sier psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand om Stillasbyggerne, et nytt tilbud for å gi tilpasset psykisk helsehjelp og tiltak for barn og unge under omsor...

 • 02.10.2019
  OUS har vedtatt en handlingsplan for ernæring

  I juni vedtok sykehusets ledelse en ny handlingsplan for ernæringsarbeidet. Det overordnede målet er at feil‐, over‐ og underernæring skal forebygges blant sykehusets pasienter, og at ernæringsbehandling skal integreres som en naturlig del...

 • 02.10.2019
  Kan et digitalt verktøy gi bedre ernæringsoppfølgning på sykehus?

  Visste du at hver tredje pasient på sykehus er underernært på grunn av sykdom? Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har utviklet et digitalt verktøy for å gi bedre ernæringsoppfølging til pasienter.

 • 01.10.2019
  Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

  Kompetansegruppen har et omfattende undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår på Sunnaas sykehus og til det lokale hjelpeapparatet. De er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet både e-læringskurs og infomateriell...

 • 27.09.2019
  Samvalgsverktøy for brystkreftkirurgi

  Fjerne bare kreftkulen eller hele brystet? Rekonstruere brystet eller ikke? Nå eller senere?

 • 26.09.2019
  Sjarmen uten tarmen

  Når du har tarmsvikt klarer ikke tarmen lenger å ta opp næring som normalt, og maten må derfor gis intravenøst. Barne- og ungdomsklinikken ved OUS har et tverrfaglig team som følger barn fra 0-18 år med tarmsvikt fra store deler av landet....

 • 26.09.2019
  Ny kostbehandling kan bedre mageplagene ved cøliaki

  Cøliaki er en autoimmun sykdom der inntak av gluten fra hvete, rug og bygg gir betennelse i tynntarmen. De fleste blir helt friske med et strengt glutenfritt kosthold, men likevel ser vi at en del personer fortsetter å ha mye symptomer fra...

 • 25.09.2019
  Vil gi overvektige barn et bedre tilbud

  1 av 6 barn og unge i Norge har en overvekt eller en så alvorlig overvekt at det defineres som fedme. Et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen er helt avgjørende for å gi disse barna et godt og helhetlig tilbud. Denne s...

 • 25.09.2019
  Tilgjengelige døgnet rundt

  Har en ungdom det virkelig tungt eller er noen rundt redde for at et barn skal komme til å skade seg, kan akuttelefonen til ungdomspsykiatrisk seksjon alltid brukes. Her er spesialister klare til å svare alle som ringer, 24 timer i døgnet.

 • 24.09.2019
  Ni nye metoder innføres

  Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.

 • 23.09.2019
  Trygg og enkel tilgang til egen sykehusjournal

  Pasientene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. 

 • 20.09.2019
  Læringsspill tilgjengelig i AppStore

  Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

 • 20.09.2019
  Vestre Viken best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

  Tall som Helsedirektoratet har publisert viser at Vestre Viken helseforetak har de beste tallene i landet når det gjelder vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

 • 20.09.2019
  Ønsket innovasjonspartnerskap velkommen

  Sykehuset Østfold markerte denne uken innovasjonspartnerskapet «Nyskapende pasientforløp» som er inngått med selskapet Diffia som hovedleverandør og selskapene Sopra Steria og Netlife som underleverandører.

Se alle nyhetene

Arrangementer