Helse Sør-Øst RHF er i gul beredskap

Koronavirus

Helse Sør-Øst RHF er i gul beredskap. Helseforetakene og sykehusene i regionen forbereder seg på å ta imot flere pasienter med covid-19 i tiden fremover. Det betyr at planlagt aktivitet reduseres og at personell omdisponeres. Øyeblikkelig hjelp, kreft, barn, psykisk helsevern og rusbehandling prioriteres. Helse Sør-Øst RHF overvåker situasjonen kontinuerlig og koordinerer innsatsen i regionen slik at ressursene utnyttes best mulig.

Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

Se alle nyhetene