Grønn beredskap i Helse Sør-Øst RHF

Koronavirus

Helse Sør-Øst RHF og flere av våre helseforetak nedjusterer nå beredskapen fra gul til grønn. Våre helseforetak planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Nyheter

 • Illustrasjon
  07.07.2020
  270 millioner ekstra til oppgraderinger ved sykehusene

  I alt har Helse Sør-Øst RHF fått 270 millioner kroner i ekstra midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehusene. Fordelingen av midlene ble besluttet av styret for Helse Sø...

 • 07.07.2020
  Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gang

  På Montebello i Oslo er prosessen med bygging av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet godt i gang.  I mai startet grunnarbeidene på byggeplassen.

 • 02.07.2020
  Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til forskningsbasert innovasjon

  Helse Sør-Øst RHF lyser nå ut inntil 5 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i en åpen konkurranse. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i regionen eller et privat, ideelt sykehus som har driftsa...

 • 30.06.2020
  «Glassgaten» i nye Drammen sykehus

  Nytt sykehus i Drammen består av totalt 122.000 kvadratmeter som er organisert i ulike bygningsvolumer. Disse er tilpasset funksjon og plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten, langs fj...

 • 30.06.2020 Sykehuset i Vestfold
  Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

  Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å vide...

 • Illustrasjon
  24.06.2020
  Innfører en ny type protese

  Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker.

 • Illustrasjon
  22.06.2020
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • Illustrasjon
  19.06.2020
  Utlysning av regionale forskningsmidler

  Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til nye forskningsprosjekter og utenlandsstipend, samt strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

 • 12.06.2020
  Pandemien framskyndet digital oppfølging

  Sørlandet sykehus har begynt med digital hjemmeoppfølging av pasienter som har vært innlagt med covid-19. Også andre pasientgrupper kan etter hvert få oppfølging på denne måten.

 • 12.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 11.06.2020
  Ledelse under korona

  Hvordan utøve ledelse under en krise som den vi har hatt under koronapandemien? Dette var tema da viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich innledet og delte sine erfaringer i et webinar arrangert av Universitetet i Oslo denne uken.

 • Illustrasjon
  10.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 09.06.2020
  Innovasjonsmidler til nye løsninger for testing av koronainfeksjon

  Helse Sør-Øst RHF har tildelt innovasjonsmidler rettet mot utvikling av nye løsninger for testing av koronainfeksjon. Nesten fire millioner kroner har blitt fordelt på fem prosjekter. 

 • 05.06.2020
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

  Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

 • Illustrasjon
  03.06.2020
  God fremdrift for prosjekt Helselogistikk

  Med slagordet tryggere, enklere og raskere pasientforløp er arbeidet godt i gang med å anskaffe digitale løsninger for å løse utfordringer innen helselogistikk.

 • 30.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Foto av Bent Høie med nasjonal forskningsrapport for 2019
  29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen.

 • Ny pcr lab person håndterer prøver
  28.05.2020
  Nytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgn

  Ved full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved OUS være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift.

 • 28.05.2020
  Status Nytt sykehus i Drammen

  De siste ukene har det vært mer stille en vanlig i Drammen. Gatene har vært tomme og på de flotte turstiene langs Drammenselven har det vært færre turgåere enn normalt. Men helt stille har det ikke vært. En drøy kilometer unna den akkurat n...

 • 26.05.2020
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • Kvinne ser ut av vinduet.
  25.05.2020
  Nye legemidler til kreftbehandling

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.

 • 22.05.2020
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • 22.05.2020
  - Skaper tillit og trygghet

  I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, fortel...

 • Illustrasjon
  20.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • forskningspol
  20.05.2020 Akershus universitetssykehus
  Nyåpnet forskningspoliklinikk

  En splitter ny forskningspoliklinikk tas nå i bruk på Ahus Nordbyhagen. - Med disse fasilitetene kan vi øke antall undersøkelser og få en mye mer effektiv innsamling av data, sier forsker Harald Hrubos-Strøm, som leder et av fire forsknings...

 • 20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 20.05.2020 Akershus universitetssykehus
  - Vi ble tvunget til å tenke nytt

  Hjerteskolen er et rehabiliteringstilbud for hjertepasienter som baserer seg på trening og samtaler i grupper på opptil 15 personer. Da pandemien kom og smitteverntiltak ble nødvendig var Hjerteskolen nødt til å stanse all vanlig aktivitet...

 • Illustrasjon
  15.05.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå hjemmetrening via åpen ukeplan på nett

  Veiledningstjeneste for rehabilitering 66 96 96 96 er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter, og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tilbudet utvides nå med trening via åpen ukeplan på nett.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 14.05.2020
  Ny og oppdatert strategi for teknologiområdet

  Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i styremøtet tirsdag 12. mai full tilslutning til ny og oppdatert strategi for teknologiområdet i foretaksgruppen.

 • 13.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Nytt behandlingstilbud for pasienter med pleuravæske

  Pasienter med kreftsykdom kan utvikle for mye væske i pleurahulen, altså hulrommet mellom hinnene rundt lungene og brystveggen. SiV har nå startet en ny type behandling der vi implanterer en drenasjeport til lungehulen, et lukket system hvo...

 • 08.05.2020 Sykehuset i Vestfold
  Forskningsprosjektet eCHANGE på andreplass i Idéprisen 2020

  Forskningsprosjektet «eCHANGE– using eHealth to facilitate weight loss maintenance» ble kåret til delt andreplass i den ekstraordinære idékonkurransen til Inven2 kalt Idèprisen 2020. Prosjektet, hvor Sykehuset i Vestfold (SiV) er aktiv part...

 • 04.05.2020 Akershus universitetssykehus
  Forskning på Covid-19 ved Akershus universitetssykehus

  Forskningsmiljøene og Forsknings- og innovasjonsdivisjonen har kastet seg rundt under koronapandemien, og en rekke studier er satt i gang på Ahus for å forske på Covid-19. - Det er viktig at vi bidrar der vi kan, men det foregår også mye an...

 • Bilde av videosamtale
  28.04.2020 Sykehuset Innlandet
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • 17.04.2020 Sykehuset Telemark
  Roboten fjerner koronavirus

  Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.

 • 07.04.2020 Oslo universitetssykehus
  Dypsekvenseringstilbud ved Avdeling for Patologi - Oncomine Childhood Cancer Panel

  I april åpner Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin sitt tilbud for dypsekvensering (HTS) av genmarkører for et bredt utvalg av somatiske kreftformer.  - Dette er et stort fremskritt for å bedre diagnostikktilbudet for so...

 • Illustrasjonsbilde videreutdanning
  24.03.2020 Oslo universitetssykehus
  Videreutdanningen Epilepsi og helseveiledning blir heldigital i 2021

  OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) utvikler en yrkesrettet og heldigital videreutdanning innen epilepsi og helseveiledning. Videreutdanningen skal bidra til å dekke det økende behovet for epilepsikompetanse i hele landet.

 • Nytt tilbud til kreftpasienter under behandling på Sykehuset Østfold Kalnes
  03.03.2020 Sykehuset Østfold
  Nytt tilbud til kreftpasienter

  Etter flere års arbeid, har endelig et tverrfaglig tilbud med undervisning og treningstilbud til kreftpasienter startet opp på Kalnes. - Dette er vi veldig glade for å få på plass, sier seksjonsleder Elisabet Nilsen Holm ved kreftpolikli...

 • Eksamen i håndholdt ultralyd
  26.02.2020 Sykehuset Østfold
  - Et svært nyttig verktøy når det haster

  Et pilotprosjekt med håndholdt ultralyd har sett dagens lys på Sykehuset Østfold, og gjør vakthavende medisinere mer rustet til å fange opp og behandle alvorlige hjerte- og karlidelser. 16 indremedisinere er første gruppe ut til å gjennomfø...

 • 20.02.2020 Sykehuset Østfold
  Østfoldinger i unikt forskningsstudie

  En kvinne fra Østfold var den første som ble inkludert da forskningsstudien PreventADALL startet i desember 2014. 2400 mor-barn par rekruttert fra Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm h...

Se alle nyhetene