logo Helse Sør-Øst

1000 pasienter har fått nettbehandling i Helse Sør-Øst

Tre behandlingsprogrammer for eMestring er innført for pasienter med psykiske lidelser i Helse Sør-Øst. Nå er det flere enn 1000 pasienter som har fått veiledet internettbehandling.

Publisert 20.02.2023
Sist oppdatert 02.03.2023
Prosjektleder Ragnhild Thorstensen Horn og psykologspesialist Øyvind Ødegaard ved Akershus universitetssykehus

​– Dette er en gledelig utvikling, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Veiledet internettbehandling bygger på kognitiv atferdsterapi og er tatt i bruk i behandlingen av pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. Pasienter møter en behandler ved oppstart av behandlingen, og deretter skjer kontakten som veiledet behandling, fortrinnsvis over nett.

Sykehuset i Vestfold har benyttet eMestring siden 2014, og Folkehelseinstituttet gjennomførte en metodevurdering i 2018 som konkluderte med at effekten av veiledet internettbehandling er god. Høsten 2020 besluttet Helse Sør-Øst at behandlingsprogrammet skulle tas i bruk i hele regionen.

– Vi opplever at behandlingen blir mer tilgjengelig ved bruk av eMestring, og programmet gjør at behandlere kan hjelpe flere pasienter. Behandlingen inngår som en del av et helhetlig behandlingstilbud, sier Cecilie Skule.

Akershus universitetssykehus har tilbudt eMestring siden november 2021. Helseforetaket kunne nylig registrere pasient nummer 1000 som benytter eMestring i Helse Sør-Øst.

– Vi har mange engasjerte terapeuter, og erfaringen viser at pasientene er godt fornøyd med behandlingen, sier divisjonsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling, Øystein Kjos.
– Selv om ikke alle gjennomfører alle modulene, ser vi at pasientene ofte kan nyttiggjøre seg ting de lærer. Samtidig må det minnes om at dette er en behandlingsform som krever en del egeninnsats og motivasjon, sier Kjos.

Prosjektleder for eMestring ved Akershus universitetssykehus, Ragnhild Thorstensen Horn, mener at eMestring gir en større fleksibilitet for pasientene fordi de kan jobbe med programmet når det passer dem.
– Vi ser også at pasienten får mer informasjon om sin tilstand enn det som er vanlig i ansikt-til-ansikt- behandling, og de blir mer delaktig i sin bedringsprosess, sier Thorstensen Horn.

Prosjektlederen sier at noen pasienter etterlyser mer kontakt med behandler, og at de kan kjenne seg litt alene i behandlingen. – Men behandlingen er fleksibel, og vi kan legge inn telefonsamtaler eller vanlige polikliniske timer ved behov, sier hun.

Hun tror at eMestring har potensiale til å nå flere pasienter med kognitiv terapi.
– For noen pasienter med stort behandlingsbehov kan terskelen til å søke hjelp bli enklere gjennom dette behandlingstilbudet, sier Thostensen Horn.