logo Helse Sør-Øst

120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

Publisert 23.11.2017

​Forskningsprogrammet KLINBEFORSK skal støtte gjennomføring av store, nasjonale forskningsprosjekter av stor betydning for fremtidig pasientbehandling. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert av de tildelte prosjektene mottar en støtte på mellom 10 og 20 millioner kroner.

- Tildelingen har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et prosjekt innen psykisk helsevern, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Programmet eies av de fire regionale helseforetakene og administreres og koordineres av Helse Sør-Øst RHF. Tildelingen ble besluttet i møte mellom de administrerende direktørene den  20. november og finansieringen ble innvilget i tråd med innstillingen fra vurderingskomitéen. Prosjektmidlene er fordelt slik:

Tabell

Les mer om programmet på KLINBEFORSK sine egne sider