logo Helse Sør-Øst

21 millioner kroner til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst har tildelt vel 21 millioner kroner til tjenesteinnovasjon for 2022. Disse er fordelt på nye prosjekter ved eget helseforetak og idéoverføring mellom helseforetak. Det var i alt 73 søknader fra de fleste helseforetakene.

Publisert 16.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
- Nytt i år er at vi har prioritert søknader der flere helseforetak samarbeider. Det gjør vi fordi vi mener vi må legge mere vekt på at gode løsninger faktisk tas i bruk. En vanlig definisjon av innovasjon er «nytt, nyttig og nyttiggjort». Med alle de utfordringene vi står foran kommer nyttiggjort til å bli enda viktigere, sier administrerende direktør Terje Rootwelt.

Tildelingene er innen satsingsområdene i Regional utviklingsplan (lenke) og med særlig prioritet prosjekter rettet inn mot​

  • utvikling av tjenester til barn og unge
  • personer med flere kroniske lidelser
  • personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • skrøpelige eldre.

Følgende prosjekter er tildelt midler:

Prosjekter som får midler
​Vestre Viken HF
​Involvering av barn og unge i behandlingen av ADHD
​1 500 000
​​Vestre Viken HF
​Pårørendeinvolvering
​1 500 000
​Oslo universitetssykehus HF
​Rasmus-sp​ill for barn på sykehus
​1 500 000
​Sykehuset Innlandet HF
​Brukerstyrte E-konsultasjoner for barn og unge med type-1 diabetes
​1 464 000
​Sykehuset i Vestfold HF

Internett behandling for pasienter med overvekt
​1 500 000
​Oslo universitetssykehus HF
​Sammen på tvers
​1 500 000
​Akershus universitetssykehus HF
​Integrerte helsetjenester til skrøplige eldre
​985 000
​Sørlandet sykehus HF
​Sømløst behandlingstilbud for personer med selvskadingsadferd
​1 500 000
​Vestre Viken HF
​Implementering av KI for MS-kontroller og frakturdiagnostikk
​1 500 000
​Akershus universitetssykehus HF
​Automatisk fordeling av henvisninger i sykehus
​1 500 000

​Sykehuset Innlandet HF
​Terapeuten i lomma - digital støtte for pasienter i DBT-behandling
​373 625

​Oslo universitetssykehus HF
​Heart to Heart En tjeneste som senker terskelen for å gi blod
​1 500 000

​Totalt


​16 322 625

Ideoverføring
​Sykehuset Telemark HF
​Virtuelt hjemmesykehus for premature
​500 000
​​Sunnaas sykehus HF
​Telelogopedi
​375 000
​Vestre Viken HF
​AMK simulator
​225 000
​Sykehuset Innlandet HF
​VIP Pasientforløp
​500 000
​Sykehuset Innlandet HF
​Økt helsekompetanse for å forebygge psykiske lidelser
​500 000
​Akershus universitetssykehus HF
​Bedre helse og livskvalitet i Groruddalen
​500 000
​Vestre Viken HF
​Alvorlig psykisk lidende med høy voldsrisiko
​365 000
​Sykehuset Innlandet HF
​Systematisk synskartlegging av hjerneslagpasienter
​300 000
​Sørlandet sykehus HF
​Oppgavedeling fra ortoped til fysio- og ergoterapeut
​500 000
​Sykehuset Innlandet HF
​Akuttmottak logistikk 
​500 000

​Sørlandet sykehus HF
​Alkoholintervensjon i somatisk sykehus
​500 000

​Vestre Viken HF
​Fallforebygging 
​500 000

​Totalt tildelt​5 265 000


Neste års utlysning planlegges i løpet av mars.​