logo Helse Sør-Øst

4,5 prosent økning i poliklinisk aktivitet

Helsedirektoratet har publisert nye SAMDATA-tall som viser en sterk vekst i poliklinisk aktivitet i Helse Sør-Øst i fjor.

Publisert 18.08.2017

I 2016 ga landets helseforetak og private-ideelle sykehus helsehjelp til om lag 1,9 millioner pasienter. Det var 1,7 prosent flere enn året før. Poliklinikkene har størst vekst med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.

Helse Sør-Øst hadde sterkest vekst i poliklinisk aktivitet siste år med 4,5 prosent. Akershus universitetssykehus HF økte med ni prosent. Sykehuset Østfold HF og Diakonhjemmet Sykehus økte begge med åtte prosent. For perioden 2012-2016 var veksten i Helse Sør-Øst på 14 prosent både for offentlige sykehus og for private ideelle sykehus.

Alle helseregionene hadde en vekst i antall DRG-poeng fra 2015 til 2016. Helse Sør-Øst hadde sterkeste vekst på 2,6 prosent.

Les hele rapporten om Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016