logo Helse Sør-Øst

50 metodebøker på nasjonalt nettsted

Nå er det publisert 50 metodebøker og fagprosedyrer på nettstedet metodebok.no. Disse er basert på «beste praksis» og retter seg mot helsepersonell i hele landet. Målet med publiseringen av metodebøkene er å redusere uønsket variasjon.

Publisert 27.02.2023
Sist oppdatert 01.03.2023
Logo til appen Metodebok

I de 50 publiserte metodebøkene finnes dokumenter som beskriver prosedyrer og fremgangsmåter for de fleste fagområdene på sykehus. Målet er at dokumenter om pasientbehandling skal være tilgjengelig for alt personell på tvers av helseforetakene i hele landet. Publiseringen er et ledd i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten og heve kvaliteten i tjenestene.

Nå har de fire regionale fagdirektørene etablert en interregional forvaltningsgruppe for metodebøker. Gruppen skal sikre samarbeid om metodebøker på tvers av de regionale helseforetakene. Den skal også styre strategien for publisering av metodebøker, inkludert kvalitet, presentasjon og grafisk utforming.

Målet er én metodebok per fagområde, med et innhold som alle fire regioner kan stille seg bak. Helseforetakene får tilgang til et bibliotek av felles metodebøker fra alle regionale helseforetak, og dokumenter og bøker kan deles på tvers – med eller uten lokale tilpasninger. Dette blir et viktig bidrag til å redusere uønsket variasjon.

Metodebok.no vil etter hvert inkludere brukerveiledere for kliniske IKT-programmer som DIPS og lukket legemiddelsløyfe.

Informasjon til pasienter vil fremdeles publiseres på sykehusenes nettsider og Helsenorge.​​