logo Helse Sør-Øst

Å drifte en stor byggeplass gjennom en pandemi

Gjennom systematisk arbeid med smittevernrutiner og et godt samarbeid mellom alle aktørene, har prosjektet unngått smitteutbrudd ved byggeplassen til nytt sykehus i Drammen.

Publisert 29.06.2021
Sist oppdatert 20.10.2021

Byggeplass nytt sykehus i Drammen

Som resten av Norge måtte også prosjekt nytt sykehus i Drammen tilegne seg nye rutiner og måter å jobbe på da korona-pandemien ble en realitet. Mens byggeplasser flere steder i landet har blitt stengt på grunn av større smitteutbrudd, har sykehusprosjektet tilrettelagt for full drift med redusert smitterisiko.

​- ​Å drifte en stor byggeplass gjennom en pandemi er selvsagt en krevende aktivitet, og det er viktig å presisere at vi ikke kan senke skuldrene enda. Men gjennom gode rutiner og systematisk arbeid fra alle involverte parter, har vi hittil klart å unngå ukontrollert smitte på byggeplassen, sier prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne.​


Covid-19 høyest på agendaen

God tilrettelegging og etterlevelse av smittevernregler er sentralt for å minimere smitterisiko, både på byggeplass og i kontor- og mannskapslokaler. Derfor inngår covid-19 som agendapunkt i bygge- og SHA-koordineringsmøter med alle entreprenører. Det forklarer Igor Uthuslien, som er prosjektleder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen.​

-  Av grunnleggende tiltak har vi fulgt rådene til Folkehelseinstituttet, noe som under pandemien har vært en krevende oppgave når det stadig har vært endringer. I tillegg har prosjektet vært sammensatt av personell med hjemmeadresse i flere kommuner og fylker med egne lokale forskrifter, sier Uthuslien.

God orden, hygieniske forhold på byggeplass, brakkerigg og personalrom har vært noen av temaene prosjektet har tatt enda sterkere grep om. Bemanningen fra byggherreorganisasjonen ble raskt redusert til kun nødvendig tilstedeværelse, og med en økt avstand mellom arbeidsstasjoner. All møtevirksomhet ble digitalisert, og befaringer utføres kun med et fåtall av personer til stede og ekstra smitteverntiltak.

-  Prosjektet har også identifisert covid-19 som et risikoelement med tilhørende tiltak, og risikoregisteret blir løpende gjennomgått og oppdatert. I tillegg har vi etablert en egen rutine for å forebygge smitte inne på brakkeriggen. Rutinen omfatter blant annet rengjøring av kontorplasser, transport og parkering, adgang til lokalene, møtevirksomhet og kantine. Informasjon om smittevernstiltak blir løpende distribuert til byggherre- og entreprenørorganisasjonene, forklarer Uthuslien.

​To personer i byggherreorganisasjonen har blitt smittet under pandemien, disse har jobbet fra hjemmekontor, så smitten fikk dermed ingen større konsekvenser for prosjektet.  

Igor Uthuslien.jpg

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Igor Uthuslien har hatt en ekstra viktig rolle med håndtering av smittevern på byggeplassen. Foto: Sykehusbygg HF

​– Andre byggeprosjekter i Drammen har blitt stanset på grunn av koronaviruset, men ikke vårt prosjekt. Det er fordi ledelsen både hos oss og i AF Gruppen har vært veldig nøye med å følge opp smittevern og kontroll av personell. Vi i byggherreorganisasjonen og AF som entreprenør har en felles interesse av at vi ikke får utbrudd av koronaviruset på anlegget, sier Igor Uthuslien.


En dedikert korona-ansvarlig

Erik Hedenstad fra AF er den som har håndtert koronasituasjonen for AF sine folk på byggeplassen til nytt sykehus i Drammen. Mye av Hedenstads oppgave har gått ut på å holde seg oppdatert på gjeldende regler og tiltak, og å sørge for å videreformidle denne informasjonen til sine kollegaer. Hedenstad har løpende kontakt med prosjektorganisasjonen, og de to partene oppdaterer hverandre løpende om gjeldende tiltak.​

mann i verneutstyr på byggeplass

Korona-ansvarlig: Erik Hedenstad fra AF har fått rollen som «korona-ansvarlig» for deres oppdrag på Brakerøya i prosjekt nytt sykehus i Drammen. Foto: AF Gruppen

-  Systematikken er veldig bra, og vi har fått gode rutiner som folk følger. Vi har vært opptatt av god informasjon og informasjonsflyt. En av utfordringene til myndighetene har vært at de har slitt med å informere fremmedspråklige. Vi har noen ansatte som ikke er norske og som ikke nødvendigvis følger med i norske medier, de har vi sørget for å gi relevant informasjon, forklarer Hedenstad.

Det har vært, og er fortsatt et stort søkelys på hvordan entreprenøren forebygger smitte og smittespredning og da er temaer som karantene og testing, innkvartering, transport og adgangsstyring viktige. Rent praktisk har arbeidene blitt delt opp i kohorter for å begrense eventuell smittespredning. Arbeiderne har hatt spisepause til forskjellige tidspunkt, og hatt faste plasser i brakkeriggen.

Mellom 50 og 60 AF-ansatte har jobbet ved prosjektet i perioden. Fasit ved starten av juni 2021 er at fire smittetilfeller er oppdaget. Ingen rakk å smitte noen andre. Hedenstad har selv fulgt opp alle som har vært i karantene. Prosjektet har en avtale med hotellet de bruker om at alle måltider serveres på rommene. Hedenstad har bestilt time for testing for alle som trenger det, og han har ringt hver enkelt for å informere og for å høre hvordan det går.​

– De var i karantene, tok testene som de skulle og så kom testen tilbake som positiv mens de var i karantene. Så systemet fungerte, konstaterer Hedenstad.