logo Helse Sør-Øst

Abortsmerter er undervurdert og underbehandlet

Forskning om smerter ved medikamentell abort viser at mange av kvinnene opplever svært intense smerter. Studien indikerer at abortsmertene er undervurdert og ubehandlet.

Publisert 31.05.2023
Sist oppdatert 17.08.2023
En person som står utenfor
Idun Røseth, seniorforsker ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark.

​Medikamentell abort er blitt den dominerende abortmetoden i vestlige land og anses som trygg og effektiv i tidlig graviditet. I Norge er over 95 prosent av alle aborter frem til uke tolv medikamentelle. De fleste av disse sluttføres i kvinnens hjem.  Et forskerteam ved forskningssenteret for kvinne-, familie- og barns helse ved Universitetet i Sørøst Norge har særlig fokus på abort har gjennomført flere studier om dette. Nylig publiserte de sin fjerde artikkel om smerter ved medikamentell abort i tidsskriftet "Journal of Multidisciplinary Healthcare". De har også publisert en kronikk i Aftenposten om samme tema. 

 

Les mer på nettsiden til sykehuset Telemark