logo Helse Sør-Øst

Adkomstbygg og psykiatribygg på vei opp av bakken

Grunnarbeidene med de siste byggene for nytt sykehus i Drammen startet i sommer, nå begynner vi å se at byggene formes og reiser seg fra bakken.

Publisert 17.11.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
To bilder fra byggeplass viser at bygg reiser seg

Slik ser det ut nå: Bildet til venstre viser deler av arbeidet med adkomstbygget hvor heis- og trappesjaktene har kommet opp midt i bildet. Bildet til venstre viser deler av ett av psykiatribyggene som er på vei opp.

​​Byggingen av nytt sykehus startet med sentralbygget som inneholder behandlingsbygg, sengebygg og to poliklinikkbygg. I ettertid har også servicebygget kommet på plass og til slutt har arbeidene med adkomstbygget og tre psykiatribygg startet opp i år. 

Grunnarbeidene for adkomstbygget og psykiatribyggene begynte sommeren 2022 med pelearbeider. Pelearbeidene er nå nesten ferdig, og betongarbeider er kommet godt i gang for deler av bygningsmassen. 

Adkomstbygget

​Adkomstbygget skal sikre god velkomst som hovedentré til sykehuset og vil fungere som et bindeledd mellom somatikk og psykiatribyggene. 

Etter en tid med mye arbeid i bakken, ser vi nå heis- og trappesjakter reise seg der adkomstbygget skal komme opp. Akkurat nå er det armeringsarbeider som er i fokus før bygget skal støpes videre og klatre fem etasjer. 

Adkomstbygget blir 14 400 m2 og skal inneholde resepsjon, selvinnsjekk, kantine, kiosk og apotekutsalg. Sammen med glassgaten vil adkomstbygget være et møtested for pasienter, besøkende og ansatte. 

Bilde av byggeplassen med mye stål og materialer

Adkomstbygget blir et kombinert kontorbygg med inngangsfasiliteter og kantinefunksjoner for ansatte og besøkende. Her ser vi armeringsjern som ligger klart foran i bildet og heis- og trappesjakter til adkomstbygget som reiser seg cirka midt i bildet. Til venstre for sjaktene synes det gule bærestålet til glassgaten som også er under bygging.

Gravearbeidene før pelene skal i bakken

I august var plassen for adkomstbygget ryddet og gravd ut som forberedelse for pelene som skulle ned i bakken. Nå er de arbeidene ferdig og bygget begynner å reise seg.

Illustrasjon viser hvordan inngangen til nytt sykehus vil se ut. En forplass med trær og blomster, bygg i bakgrunn  med inngang.

Slik vil inngangspartiet til adkomstbygget og nytt sykehus i Drammen se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter.

​Tre bygg for psykiatri 

​​Byggene for psykisk helsevern utgjør arealmessig en stor del av bygningsmassen for nytt sykehus i Drammen. Psykiatribyggene vil bestå av tre sammenkoblede bygg på til sammen 18 500 m2, som blant annet skal romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.

I midten av november er to av tre bygg ferdig pelet, nå jobbes det med stål- og betongarbeider. I løpet av vinteren vil råbygg for alle tre psykiatribygg reise seg i sin fulle høyde.

Byggeaktivitet i november

Slik ser det ut ved ett av de tre psykiatribyggene i midten av november. Montering av stål og betong begynner å forme bygget.

Anleggsområde med peler i august

Slik så det ut i august 2022 da pelearbeidene hadde startet opp kort tid før bildet ble tatt.

Ved nytt sykehus i Drammen vil somatikk og psykisk helsevern samlokaliseres. Psykiatribyggene skal inneholde døgnplasser for voksenpsykiatri, rus og avgiftning samt barne- og ungdomspsykiatri og poliklinikk. I tillegg vil forsknings- og utviklingsavdelingen være lokalisert her. 

Illustrasjon av psykiatribygg ved bekken

Illustrasjonen viser utsikt fra Nøstebekken mot psykiatribyggene til nytt sykehus i Drammen. Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter. 

​​​Slik er ulike funksjoner og bygg fordelt i nytt sykehus i Drammen: 

Oversiktbilde som viser de nye funksjonene i det nye sykehuset i Drammen