logo Helse Sør-Øst

AF Gruppen tildeles ny kontrakt på nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen har signert kontrakt med AF Gruppen for innredningsarbeider. Kontrakten har en verdi på 158 MNOK eks mva.

Publisert 17.08.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Kontraktsignering med Håkon Kidd, Morten Midtskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Bygg Østfold

Kontrakten ble signert på prosjektkontoret på Brakerøya i starten av august. Fra venstre: Håkon Kidd, Morten Midtskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Bygg Østfold, Arnstein Hodne, Anne-Britt Gudmundsen, Tore Bryhni, Kaj Olav Roset fra prosjektorganisasjonen til nytt sykehus.​

AF Gruppen skal levere innvendige arbeider til sengebygget. 

Det er HENT AS som har innredningsarbeidene for behandlingsbygget, poliklinikkbygget og servicebygget.

​– Med AF Gruppen får vi en erfaren entreprenør på innredningsarbeidene i sengebygget. AF har flere kontrakter med oss fra før, nå ønsker vi dem velkommen i en ny entreprise i prosjektet, sier prosjektdirektør for nytt sykehus, Arnstein Hodne. 

Kontrakten på innvendige arbeider i sengebygg omfatter leveranse av komplette innvendige bygningsmessige arbeider i sengebygget. Leveransen inkluderer innervegger, innside yttervegger, himlinger, gulvbelegg/fliser. Fast inventar er medtatt i egen entreprise.
 
– Vi setter stor pris på tilliten vi er gitt av Helse Sør-Øst ved ønske om å samarbeide med oss i nok en kontrakt for bygging av nytt sykehus i Drammen. Vi vil i dette oppdraget få anledning til å bidra med kompetanse og erfaring vi har opparbeidet gjennom flere sykehus og helsebygg, samt videreføre det gode samarbeidet og kjennskapen vi allerede har i pågående kontrakter i prosjektet, sier Arve Kjøll Olsen, prosjektleder AF Bygg Østfold.
 
Arbeidene med planlegging og samhandling starter september i år. Produksjonsstart er våren 2023, med ferdigstillelse våren 2024.