logo Helse Sør-Øst

Agaia AS skal bygge parkanlegg til nytt sykehus

Nylig signerte prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen kontrakt med Agaia AS om bygging og vedlikehold av utomhusanlegget til nytt sykehus i Drammen. Kontraktsverdien er ca. 142 MNOK inkl. mva. 

Publisert 07.03.2023
Illustrasjon av nytt sykehus i Drammen, viser grøntarealer runndt bygget

Illustrasjon: Helse Sør-Øst RHF, Link Arkitektur, Ratio Arkitekter, Bølgeblikk arkitekter.

​​Utomhusanlegget er på 75 mål og omfatter hovedadkomst for alle besøkende, pasienter og ansatte. Adkomstplasser på akuttmottak og hovedinngang skal tilrettelegges for bil og busstransport i tillegg til gode adkomstarealer for gående og syklende. Det skal i tillegg anlegges store grønt- og oppholdsarealer med varierte dekker og vegetasjon. Det er lagt vekt på universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

To personer tar hverandre i handa

SIGNERT: Petter A. Vistnes , administrerende direktør i Agaia og prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne på kontraktsigneringen.

Agaia, som er et norsk selskap med hovedkontor i Lier, gleder seg til å starte samarbeidet: 

– Vi er først og fremst stolte og glade for at Helse Sør-Øst RHF har valgt å inngå avtale med oss. Dette er et utfordrende prosjekt, hvor vi skal bidra med vår kompetanse og kapasitet til å bygge og vedlikeholde utomhusanlegget. Agaia stiller med et svært kompetent team til å lede, bygge og etter hvert vedlikeholde et flott anlegg. Vi gleder oss til å komme i gang og takker for tilliten, sier Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Agaia AS.

Arbeidene med utomhusanlegget starter i april 2023 og skal være ferdig vår/sommer 2025. ​