logo Helse Sør-Øst

Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus samordnes med utviklingsplanen i Sørlandet sykehus

Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

Publisert 09.03.2017

​Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

Sørlandet sykehus har gjennomført en omfattende og krevende prosess i arbeidet med å vurdere endret virksomhetsmodell for sykehuset i Flekkefjord.

- Styret mener likevel at det er mangler i forhold til de kravene til prosess og dokumentasjon som gjelder når man planlegger endringer i akuttfunksjonene, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen.

For å sikre et godt nok underlag for en endelig beslutning om akuttfunksjonen ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, har styret vedtatt at Sørlandet sykehus må gjennomføre en risikovurdering av den foreslåtte driftsmodellen, og de må beskrive risikoreduserende tiltak.

- Videre må det utarbeides en analyse av reiseavstandene og dette må vurderes opp mot prehospital kapasitet, sier Olsen. Jeg vil vise til at også styret ved Sørlandet sykehus har påpekt at ekstern kvalitetssikring av høringsrapporten viser svakheter i prosessen, og at det må gjennomføres nødvendige risiko- og mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet og nødvendige tiltak for å redusere risiko. Med vedtaket i styret i Helse Sør-Øst RHF i dag, mener jeg at dette blir godt ivaretatt, sier Olsen.

Styret tilrår at beslutningen om endringer ved sykehuset i Flekkefjord samordnes med Sørlandet sykehus sitt videre arbeid med en samlet og helhetlig utviklingsplan fram mot 1.mars 2018.

Les mer om styresak 029-2017