logo Helse Sør-Øst

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenter

På Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i oktober har senteret fortløpende overtatt ansvaret for leveranser til sykehusene i regionen. I slutten av november står Oslo universitetssykehus for tur, som det siste og største foretaket.

Publisert 28.11.2017

​- Sykehusene er helt avhengige av å få varene de trenger til riktig tid. Vår viktigste oppgave nå er å sørge for normale leveranser ved overgangen til nytt senter. Så langt har vi klart dette og det bekreftes av positive tilbakemeldinger fra sykehusene, sier prosjektleder Marianne Mengkrogen i Sykehuspartner.

Les saken på Sykehuspartners nettsider.