logo Helse Sør-Øst

Alt kvalitetssikres fortløpende 

 Det er byggherres oppgave å sikre at det nye sykehuset i Drammen holder den kvaliteten som er bestilt. Kvalitetssikring foregår hele tiden og sikres best med godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør. 

Publisert 06.05.2024

Jo Jakobsen er byggeleder og teamansvarlig for ett av totalt tre byggelederteam. I dag er han ute for å se på himlingsplater. Sammen med Eirik Henningsmoen fra entreprenøren Hent, går de gjennom de digitale tegningene og ser om det er samsvar mellom ” kart og terreng”. Det gjør det stor sett, men noen småjusteringer må til.  

 - Det er fint at entreprenøren stiller opp og så kan vi prate oss gjennom det. Da blir resultatene absolutt best, mener Jakobsen. 

Noen få menn iført sikkerhetsvester
Jo Jakobsen (til høyre), teamansvarlig byggeleder vurderer byggingen av himlingen i Nytt sykehus i Drammen er i tråd med tegningen. Vurderingene gjøres i samarbeid med ansvarlig entreprenør HENT ved Eirik Henningsmoen.

Gjøres fortløpende 

Mekanisk ferdig (MF) er et begrep i byggebransjen. Det beskriver en befaring der byggherren ettergår det som er utført og holder det opp mot en etablert standard. Men før den formelle MF-befaringen, gjøres det mye god kvalitetskontroll underveis. 

 - Vi byggeledere er mye ute på bygget. Det betyr at vi hele tiden sjekker og kontrollerer de områdene vi er i. Den løpende kvalitetssikringen er viktig fordi det er vanskelig å samle opp og gjennomgå alt i en felles gjennomgang mot slutten, forteller Jakobsen.  

Han mener kvalitetssikring kan sammenlignes litt med HMS-arbeid. 

- Hvis vi ser noen som jobber uten sikring eller på annen måte bryter HMS-reglene, så påpeker vi det. Det samme gjør vi hvis vi ser noe på selve bygget som ikke er i henhold til forventet standard. Det er en pågående prosess fra start til slutt, forteller han.  

 

Stort og smått 

Å sikre at det nye sykehuset er bygget i henhold til standard innebærer en hel rekke forhold. Alt fra de litt store systemene, som å sikre at det ikke lekker vann og at det er strøm i stikkontaktene, til mindre ting som å sikre at dører slår riktig vei og at malerarbeider er håndverksmessig godt utført.  

En mann iført hjelm og gul jakke som holder en hvit vegg
En liten flekk i malingen markeres med en blå teip. Alle slike feil blir utbedret før bygget overleveres. 

Det er derfor det er viktig å gjøre løpende kvalitetskontroll. Det gir mulighet til å se feil tidlig og få rettet det. Det kan være alt fra et hull som er boret feil, en rørgjennomføring som ikke er forskriftsmessig isolert eller en åpning som rett og slett er for liten, forteller Jakobsen.  

Skader underveis 

I et så stort byggeprosjekt så er det ikke til å komme fra at det oppstår skader på allerede ferdige områder. Det kan være en lift som kommer borti en nymalt gipsvegge, og gir en liten skade. Eller en med skitne hender som tar på en hvit vegg. Alt blir påpekt.  

- Det er ikke til å komme fra at det blir noen skader underveis. Men vi jobber for å få minst mulig slike skader fordi det medfører en del jobb i etterkant. Men innen bygget skal overleveres og tas i bruk skal vi sikre at det fungerer og ser ut som det skal, forsikrer Jakobsen.  

Himlinger 

Jakobsen og Henningsmoen kikker på arbeidstegningene og ser at platene i taket stemmer med det som er planlagt. Den tekniske himlingen har gjennomføringer av både ventilasjon og sprinkleranlegg.  Merking av rømningsveier er også montert i himlingen.  

En mann med hatt og vernebriller
Jo Jakobsen, teamansvarlig byggeleder. 

Fra korridoren går Jakobsen inn på en operasjonsstue. Her er det tilnærmet ferdig. Veggene er nymalt og skap og hyller er på plass. Her sjekker han at alle gjennomføringene i taket er der de skal. 

De siste himlingsplatene, de som ikke har noen gjennomføringer, er en av de siste tingene som kommer på plass. 

- Vi må ha tilgang til alle systemene som er i taket. Her er for eksempel takfestene til operasjonslamper og søyler for strøm og gass. Når alt dette er på plass kan endelig himlingen settes opp og så er det ferdig, avslutter han.