logo Helse Sør-Øst

Kan kynureninsyre bremse utvikling av Alzheimers sykdom?

En norsk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Alzheimer’s and Dementia har undersøkt nivåene av betennelsesmarkører i ryggmargsvæsken til pasienter rammet av Alzheimers sykdom sammenlignet med friske eldre. Studien viser at hos pasienter med høyere nivåer av kynureninsyre utviklet sykdommen seg langsommere.

Publisert 04.06.2023
Sist oppdatert 21.08.2023
En person som holder en lyspære
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

Demens er et syndrom forårsaket av sykdommer som fører til kognitiv svikt, endret atferd og sviktende egenomsorg. Alder er den sterkeste risikofaktor for demens. 

I Norge lever det i dag i overkant av 100 000 personer med demens og forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer i takt med at andelen eldre øker. Demens er en stor påkjenning for den som rammes men også for pårørende og for samfunnet for øvrig.

Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens og fører til en rekke ulike forandringer i hjernen. Nervene og blodårene skades, immunsystemet aktiveres og det dannes proteinavleiringer. 

Å utvikle legemidler til bruk mot Alzheimers sykdom har dermed vist seg å være svært krevende, og de siste 20 årene har vært preget av mange mislykkede utprøvinger. 

De siste to årene har det derimot kommet noen lovende legemidler, men foreløpig er ingen av disse godkjent i Europa.

 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus