logo Helse Sør-Øst

Ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHF

De ansatte ved regionens helseforetak har valgt tre medlemmer til styret i Helse Sør-Øst RHF. Fra 16. mars 2017 er disse faste styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF: Kirsten Bubakk, Svein Øverland og Christian Grimsgaard fra henholdsvis Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Oslo universitetssykehus.

Publisert 03.03.2017

​Kirsten Brubakk og Svein Øverland har lang fartstid som styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF, og før det i henholdsvis Helse Øst RHF og Helse Sør RHF. Christian Grimsgaard er nytt medlem. Sistnevnte erstatter Terje Keyn som har sittet i styret til Helse Sør RHF fra 2001 til 2007 og i styret til Helse Sør-Øst RHF fra 2009. Keyn er fortsatt konserntillitsvalgt fram til han går av med pensjon høsten 2017.

Styret for Helse Sør-Øst RHF skal i alt ha ti medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner sju av disse, inklusiv leder og nestleder. De ansatte ved regionens helseforetak velger tre medlemmer pluss minst fem varamedlemmer til styret for det regionale helseforetaket. Varamedlemmene er: Irene Kronkvist, Vestre Viken, Mette Vilhelmshaugen, Sunnaas sykehus, Karin Solfeldt, Oslo universitetssykehus, Lasse Bent Sølvberg, Sykehuset Innlandet, og Mats Larssen, Sykehuset Østfold.

Dagens ansattvalgte styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF ble valgt i mars 2015 med valgperiode fram til og med 15. mars 2017. Ny valgperiode går fra 16. mars 2017 til 15. mars 2019. Valget ble gjennomført som såkalt forholdstallsvalg.

Valg av ansattvalgte styrerepresentanter skjer etter regler fastsatt i en egen forskrift som er hjemlet i helseforetaksloven.
Det pågår for tiden valg av ansattvalgte representanter til styrene i de enkelte helseforetakene.