logo Helse Sør-Øst

Anskaffelse av rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF utlyser konkurranse blant private tilbydere om rituell omskjæring av guttebarn.

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​De fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst har etablert tilbud om rituell omskjæring av guttebarn etter at dette kom som et lovkrav i 2015, men kapasiteten er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes at sykehusene generelt har fokus på å oppfylle pasientrettighetene og redusere ventetider til prioriterte pasientgrupper. Det er også motstand hos mange i det aktuelle fagmiljøet mot å foreta inngrepet.

Helseforetakene har bedt Helse Sør-Øst RHF undersøke om det er mulig å anskaffe disse tjenestene hos private leverandører.  En forundersøkelse viser at det er tilbydere i det private markedet som kan gjøre disse inngrepene. Rituell omskjæring skal utføres av godkjent legespesialist innen følgende spesialitet: urologi, barnekirurgi, generell kirurgi eller plastikkirurgi.

- Helse Sør-Øst RHF er ikke tilfreds med dagens faktiske tilbud og har derfor valgt å lyse ut en konkurranse blant private tilbydere. De helseforetakene som av ulike grunner har kapasitetsutfordringer med å foreta disse inngrepene selv, har mulighet for å gjøre avrop på den avtalen vi inngår, sier Alice Beathe Andersgaard, direktør medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Konkurransen utlyses med et volum på inntil 1000 inngrep. Anskaffelsen skal kun gjelde barn opp til 3 måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger. Konkurransedokumentene kunngjøres på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin. Tilbudsfristen er satt til 10. oktober.