logo Helse Sør-Øst

Avventer anbudsresultater

Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.

Publisert 13.12.2016

​Sju legemidler var til vurdering i Beslutningsforum for nye metoders møte 12. desember 2016. For seks av legemidlene ønsker Beslutningsforum resultatene av anbud i regi av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (Sykehusinnkjøp/LIS-anbud) før de tar en beslutning. For det sjuende legemiddelet skal Statens Legemiddelverk gjøre ferdig en metodevurdering. 

Les beslutningene på nyemetoder.no